सेवा (Services)

Advertisements

Topics

 • व्यवस्थापनाची तत्त्वे
  • व्यवस्थापनाची तत्त्वे
  • व्यवस्थापनाच्या तत्वांचे स्वरूप
  • व्यवस्थापन तत्त्वांचे महत्त्व
  • व्यवस्थापनाचे सिद्धांत
  • हेन्री फेयॉल यांचा व्यवस्थापनाचा प्रशासकीय सिद्धांत
  • फ्रेडरिक विनस्लॉ टेलर यांचा शास्रीय व्यवस्थापनाचा सिद्धांत
  • वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची तत्वे
  • शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तंत्रे
 • व्यवस्थापनाची कार्ये
  • व्यवस्थापनाची कार्ये
  • नियोजन (Planning)
  • संघटन (Organising)
  • कर्मचारी व्यवस्थापन (Staffing)
  • निर्देशक (Directing)
  • समन्वय (Co-ordinating)
  • नियंत्रण (Controlling)
 • उद्योजकतेचा विकास
  • उद्योजकता (Entrepreneurship)
  • उद्योजकाची वैशिष्ट्ये (Characteristics of an Entrepreneur)
  • यशस्वी उद्योजकाचे गुण (Qualities of a Successful Entrepreneur)
  • उद्योजकाची कार्ये (Functions of an Entrepreneur)
  • उद्योजकतेचा विकास (Entrepreneurship Development)
  • उद्योजकता विकास प्रक्रिया (Process of Entrepreneurship Development)
  • उद्योजकता विकासातील नवीन प्रवाह
  • अंतर्गत उद्योजक
 • व्यवसाय सेवा
  • सेवा (Services)
  • व्यवसाय सेवा (Business services)
  • बँकिंग (Banking)
  • विमा (Insurance)
  • वाहतूक (Transport)
  • गोदाम (Warehousing)
  • संप्रेषण (Communication)
  • व्यावसायिक बँकांची कार्ये (Functions of Commercial Banks)
  • ई-बँकिंग सेवा
 • व्यवसायातील उभरत्या पद्धती
  • ई-व्यवसाय (E-business)
  • ई-व्यवसायाची व्याप्ती (Scope of E-business)
  • ई-व्यवसायाचे फायदे (Benefits of E-business)
  • ई-व्यवसायाची मर्यादा (Limitations of E-business)
  • ऑनलाईन व्यवहार (Online Transaction)
  • बाह्यसेवा (Outsourcing)
  • व्यवसाय प्रक्रिया बाहयसेवा (Business Process Outsourcing - B.P.O)
  • ज्ञान प्रक्रिया बाह्यसेवा (Knowledge Process Outsourcing - K.P.O.)
  • कायदे प्रक्रिया बाह्यसेवा (Legal Process Outsourcing - LPO)
 • व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी
  • सामाजिक जबाबदारी (Social Responsibility)
  • वेगवेगळ्या समूहांप्रति असलेली जबाबदारी
  • मालकांप्रति जबाबदारी / भागधारकांप्रति जबाबदारी (Responsibilities Towards Owners)
  • गुंतवणूकदारांप्रति जबाबदारी (Responsibilities Towards Investors)
  • कर्मचार्‍यांप्रति जबाबदाऱ्या (Responsibilities Towards Employees)
  • ग्राहकांप्रति जबाबदारी (Responsibility towards customers)
  • शासनाप्रति जबाबदारी (Responsibility towards Government)
  • समाज/सर्वसाधारण जनतेप्रति असणारी जबाबदारी (Responsibilities Towards Society/Public in General)
  • पर्यावरण संरक्षणाप्रति सामाजिक जबाबदारी
  • व्यवसाय नीतिशास्त्र
  • कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी
 • ग्राहक संरक्षण
  • ग्राहक (Consumer)
  • ग्राहक संरक्षणाची गरज आणि महत्त्व
  • ग्राहकांचे अधिकार/हक्क
  • ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या
  • ग्राहक संरक्षणाच्या पद्धती
  • ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019
  • ग्राहक संघटना आणि अशासकीय संस्थाची भूमिका
 • विपणन
  • विपणन (Marketing)
  • विपणी (Market)
  • विपणीचे प्रकार (Types of market)
  • विपणनाचे महत्त्व
  • विपणनाची कार्य
  • विपणन मिश्र (Marketing Mix)

Definition

 • अर्थ
 • व्याख्या
  - फिलिप कोटलर
  - अमेरिकन मार्केटिंग असोसिएशन
 • सेवांची वैशिष्ट्ये
 1. अमूर्त
 2. अविभाज्य
 3. विसंगती
 4. नाशवंतपणा
 5. अहस्तांतरणीय
 6. ग्राहकांचा सहभाग
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisements
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×