Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 9 - सामाजिक आरोग्य [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 9: सामाजिक आरोग्य

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाव्याख्या लिहाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

मद्यसेवनाने मुख्यत: __________ संस्थेला धोका पोहोचतो.

 • चेता

 • उत्सर्जन

 • श्वसन

 • स्नायू

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

हास्य मंडळ हा ___________ दूर करण्याचा एक उपाय आहे.

 • व्यसन

 • ताणतणाव

 • आळस

 • रोगराई

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता वाढवण्यासाठी ___________ खूप उपयोग होतो.

 • छंदाचा

 • खेळांचा

 • ध्यानधारणेचा

 • खाऊचा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 4

कुमारवयीन मुला-मुलींमध्ये ___________ प्रभाव खूप जास्त असतो.

 • शिक्षकांचा

 • वडिलांचा

 • नातेवाईकांचा

 • समवयस्कांचा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 5

तंत्रज्ञानाच्या युगात आपली _________ काहीशी बदलली आहे.

 • जीवनशैली

 • सवय

 • परिस्थिती

 • आवड

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6

एखाद्या पाळीव प्राण्याचे _________ या छंदामुळे विचारसरणी सकारात्मक होते.

 • पोषण

 • वहन

 • संगोपन

 • दर्शन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 7

_________ पदार्थांमुळे तोंड, फुप्फुसे यांचा कर्करोग होतो.

 • गरम

 • अतिगोड

 • तिखट

 • तंबाखूजन्य

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 8

व्यसनी माणूस __________ विचार करू शकत नाही.

 • सरळ

 • सारासार

 • वैश्विक

 • आध्यात्मिक

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 9

मोबाइल फोनच्या अतिवापरामुळे उद्भवणारे शारीरिक त्रास खालीलपैकी कोणते?

 • डोकेदुखी

 • दृष्टिदोष

 • सांधेदुखी

 • वरीलपैकी सर्व

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 10

__________ या रसायनापासून मद्यनिर्मिती करतात.

 • अल्कोहोल

 • ग्लुकोज

 • आम्ल

 • क्षार

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 11

'सलाम मुंबई फाऊंडेशन' ही संस्था मुख्यत्वे ________ विरुद्ध कार्यरत आहे.

 • तंबाखू सेवन

 • अंमली पदार्थ सेवन

 • सायबर गुन्हे

 • घरगुती हिंसाचार

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • परिवहन सुविधा

 • सामाजिक सुरक्षितता

 • समुपदेशन

 • स्वच्छतागृह

वेगळा घटक ओळखा | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

 • तंबाखू

 • हास्यमंडळ

 • मद्यसेवन

 • अंमली पदार्थ

फक्त नाव लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य फक्त नाव लिहा

फक्त नाव लिहा.

फक्त नाव लिहा | Q 1

प्रत्येकी तीन उदाहरणे द्या.

सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणणारे रोग

फक्त नाव लिहा | Q 2

सामाजिक आरोग्यावर परिणाम करणारे घटक

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा.

सहसंबंध ओळखा | Q 1

नशा देणारे पदार्थ : अंमली पदार्थ : : कर्करोगजन्य पदार्थ : _____________

सहसंबंध ओळखा | Q 2

तंबाखू सेवनावर नियंत्रण : टाटा ट्रस्ट : : झोपडपट्टीतील मुलांना शिक्षण : _____________

चूक की बरोबर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य चूक की बरोबर लिहा

चूक की बरोबर लिहा.

चूक की बरोबर लिहा | Q 1

कार्टून पाहणारी मुलं कधीतरी त्यामधील पात्रांप्रमाणे वागू लागतात.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 2

तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे तोंड, फुप्फुस यांचा कर्करोग होत नाही.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 3

जास्त हसल्याने ताणतणाव वाढतात.

 • चूक

 • बरोबर

व्याख्या लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य व्याख्या लिहा

व्याख्या लिहा | Q 1

व्याख्या लिहा.

सामाजिक आरोग्य

एका वाक्यात उत्तरे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य एका वाक्यात उत्तरे लिहा

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 1

दोन दुर्धर आजारांची नावे लिहा.

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 9 सामाजिक आरोग्य शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

आजकाल शाळकरी मुलांना ताणतणावांचा सामना करावा लागतो.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

शास्त्रीय कारणे लिहा.

मैदानी खेळांचे महत्त्व अतुलनीय आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

शास्त्रीय कारणे लिहा.

मद्यसेवन कधीही वाईटच असते.

Chapter 9: सामाजिक आरोग्य

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाव्याख्या लिहाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 9 - सामाजिक आरोग्य

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 9 (सामाजिक आरोग्य) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 9 सामाजिक आरोग्य are सामाजिक आरोग्य (Social health), सामाजिक आरोग्य धोक्यात आणणारे घटक, प्रसारमाध्यमे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अतिवापर (Media and overuse of modern Technology), ताणतणाव व्यवस्थापन (Stress Management), तंबाखूविरुद्ध संयुक्त चळवळ, सलाम मुंबई फाऊंडेशन, मुंबई, शासनाचे प्रयत्न / योजना.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions सामाजिक आरोग्य exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 9 सामाजिक आरोग्य 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×