Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 7 - ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 7: ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

जीवनसत्त्वाचे उत्पादन _________ या सेंद्रिय आम्लापासून घेतात.

 • सायट्रिक आम्ल

 • ग्लुकॉनिक आम्ल

 • लॅक्टिक आम्ल

 • इटाकॉनिका आम्ल

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

अतिसाराच्या उपचारासाठी तसेच कोंबड्यांवरील उपचारासाठी हल्ली ___________ चा वापर होतो.

 • योगर्ट

 • प्रोबायोटिक्स

 • व्हिनेगार

 • चीझ

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

_________ जीवाणूपासून तयार केलेल्या दह्याला योगर्ट म्हणतात.

 • लॅक्टोबॅसिलाय

 • ॲसिटोबॅक्टर

 • कोरीनेबॅक्टरियम

 • स्टे्रप्टोकोकस

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 4

क्षयरोगाविरुद्ध __________ हे प्रतिजैविक प्रभावी ठरते.

 • पेनिसिलिन

 • रिफामायसिन

 • स्ट्रेप्टोमायसिन

 • बॅसिट्रॅसिन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 5

व्यावसायिक बेकरी उद्योगात _________ चा वापर होतो.

 • संकुचित यीस्‍ट

 • शैवाल

 • जीवाणू

 • विषाणू

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6

__________ हा सूक्ष्मजैविक प्रक्रियेने तयार केलेला कृत्रिम स्वीटनर (गोडी आणणारा पदार्थ) आहे.

 • नायसिन

 • लायसिन

 • झॅन्थॅन

 • झायलीटॉल

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • पेनिसिलिन

 • निओमायसिन

 • आयसोमरेजीस

 • रिफामायसिन

वेगळा घटक ओळखा | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

 • हायड्रोलेजीस

 • लाएजेस

 • पेप्सीन

 • लायगेजीस

वेगळा घटक ओळखा | Q 3

वेगळा घटक ओळखा.

 • जीवाणू

 • विषाणू

 • कवक

 • वनस्पती

वेगळा घटक ओळखा | Q 4

वेगळा घटक ओळखा.

 • खवा

 • योगर्ट

 • लोणी

 • चीज

वेगळा घटक ओळखा | Q 5

वेगळा घटक ओळखा.

 • लॅक्‍टोबॅसिलस

 • ॲसिडोफिलस

 • लॅक्‍टोबॅसिलस केसी

 • क्‍लॉस्ट्रिडीअम

वेगळा घटक ओळखा | Q 6

वेगळा घटक ओळखा.

 • चीज

 • दही

 • आईस्क्रीम

 • ताक

फक्त नाव लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची फक्त नाव लिहा

फक्त नाव लिहा.

फक्त नाव लिहा | Q 1

कवकापासून मिळवलेल्या या विकरापासून शाकाहारी चीज बनते.

फक्त नाव लिहा | Q 2

कचरा भरण्यास सध्या वापरण्यात आलेले जैवविघटनशील प्‍लॅस्टिक

फक्त नाव लिहा | Q 3

हे धूररहित इंधन आहे.

फक्त नाव लिहा | Q 4

रासायनिक दृष्‍ट्या व्हिनेगर म्हणजे चार टक्के _________

फक्त नाव लिहा | Q 5

सेंद्रिय शेती करताना कृत्रिम नायट्रोजिनेजसह वापरण्यात येणारे सूक्ष्मजीव ___________

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा.

सहसंबंध ओळखा | Q 1

लॅक्‍टोबॅसिलस : योगर्ट : : बेकर्स यीस्ट : _____________

सहसंबंध ओळखा | Q 2

सॅकरोमायसिस सेरेव्हिसी : इथेनॉल : : ॲस्‍परजिलस ओरायझी : _____________

सहसंबंध ओळखा | Q 3

लॅक्टिक आम्ल : आम्लता देणे : : बीटा कॅरोटीन : __________

सहसंबंध ओळखा | Q 4

वायू इंधन : कोल गॅस : : ___________ : दगडी कोळसा

सहसंबंध ओळखा | Q 5

ग्लुकोज : ॲस्‍परजिलस नायगर : : मळी व कॉर्न स्‍टीप लिकर : ____________

चूक की बरोबर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची चूक की बरोबर लिहा

चूक की बरोबर लिहा.

चूक की बरोबर लिहा | Q 1

योगर्टचे पाश्चरीकरण करून ते जास्त टिकवता येते.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 2

खाद्यपदार्थांना गोडपणा आणण्यासाठी व्हिनेगरचा वापर होतो.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 3

औद्योगिक कचऱ्याचे सूक्ष्मजैविक ऑक्सी अपघटन होऊन मिथेन वायू हे इंधन मिळते.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 4

स्‍पायनोसॅड हे जैविक कीटकनाशक आहे.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 5

ॲसिडीफिलीयम प्रजाती या जीवाणूंसाठी सल्‍फ्युरिक आम्ल हा ऊर्जास्रोत आहे.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 6

मानवनिर्मित रसायनांचा नाश करण्याची क्षमता सूक्ष्मजीवात नैसर्गिकरित्याच आढळते.

 • चूक

 • बरोबर

चूक की बरोबर लिहा | Q 7

विविध प्रकारच्या जीवाणू व कवकांपासून प्रतिजैविके मिळवता येत नाहीत.

 • चूक

 • बरोबर

जोड्या लावा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची जोड्या लावा

जोड्या लावा | Q 1

जोड्या लावा.

'अ' गट 'ब' गट
1) ॲस्‍परटेम अ) विनॉक्सीश्वसन
2) किण्वन ब) सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक
3) नायसिन क) व्‍हॅनिलिन
4) इसेन्स ड) गोडी देणे
जोड्या लावा | Q 2

जोड्या लावा.

'अ' गट 'ब' गट
1) बेकर्स यीस्ट अ) प्रोबायोटिक्स
2) सोअर क्रुट ब) पाव
3) लाएजेस क) प्रतिजैविक
4) पेनिसिलिन ड) सूक्ष्मजैविक विकर
एका वाक्यात उत्तरे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची एका वाक्यात उत्तरे लिहा

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 1

कोणत्या कवकाच्या साहाय्याने किण्वन करून सोया सॉस बनवतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 2

डिटर्जंटमध्ये मळ काढण्याची प्रक्रिया कमी तापमानालाही का घडून येते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 3

इन्स्टंट सूपला दाटपणा आणण्यासाठी त्यात काय टाकतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 4

शेती उद्योगातील रासायनिक कीडनाशके व कीटकनाशके यातून कोणते रासायनिक द्रव्य मातीत मिसळते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 5

युरेनिअम अविद्राव्य क्षारांत रूपांतर करणारे सूक्ष्मजीव कोणते?

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

सध्याच्या काळात प्रोबायोटिक्सना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

शास्त्रीय कारणे लिहा.

व्यावसायिक उपयोगासाठीचे यीस्ट वापरून बनवलेली पाव व इतर उत्पादने पौष्टिक असतात.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

शास्त्रीय कारणे लिहा.

सूक्ष्मजैविक विकरे पर्यावरणस्नेही ठरतात.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 4

शास्त्रीय कारणे लिहा.

नवीकरण योग्य ऊर्जास्रोतांच्यामध्ये जैवइंधन हे महत्त्वाचे साधन आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 5

शास्त्रीय कारणे लिहा.

भूमी भरण्याच्या खड्ड्यात प्लास्टिकचे अस्तर घातले जाते.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 6

शास्त्रीय कारणे लिहा.

समुद्रातील तेलगळतीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर केला जातो.

Chapter 7: ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 7 - ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 7 (ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची are उपयोजित सूक्ष्‍मजीवशास्‍त्र (Applied microbiology), औद्योगिक सूक्ष्‍मजीवशास्‍त्र (Industrial microbiology), औद्योगिक सूक्ष्‍मजीवशास्‍त्राचे प्रमुख पैलू, उत्‍पादने (Products), प्रोबायोटिक्‍स (Probiotics), पाव (Bread), व्हिनेगर उत्‍पादन (Vinegar), पेयनिर्मिती (Production of beverages), सूक्ष्‍मजैविक विकरे (Microbial Enzymes), प्रति‍जैविके (Antibiotics), सूक्ष्‍मजीव व इंधने, सूक्ष्मजैविक प्रदूषण नियंत्रण (Microbial pollution control), सांडपाणी व्‍यवस्‍थापन (Sewage Management), स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान (Clean Technology), सूक्ष्‍मजीव व शेती.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×