Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 4 - पर्यावरणीय व्यवस्थापन [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 4: पर्यावरणीय व्यवस्थापन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

___________ या सेंद्रिय पदार्थाचा अजैविक घटकात समावेश होतो

 • प्रथिने

 • लोह

 • सोडियम

 • प्राणवायू

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

जागतिक जैवविविधता दिन दरवर्षी ___________ या दिवशी साजरा करतात.

 • 5 जून

 • 21 मार्च

 • 22 मे

 • 26 नोव्हेंबर

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

____________ हा दुर्मिळ प्रजातीतील प्राणी आहे.

 • तणमोर

 • पट्टेरी वाघ

 • शेकरू खार

 • कस्तुरी मृग

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 4

___________ ही अनिश्चित प्रजाती आहे.

 • रेड पांडा

 • गीरचे सिंह

 • लायन-टेल्ड वानर

 • शेकरू खार

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 5

भारतीय ॲग्रो इंडस्ट्रीज फाऊंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था _______________ या ठिकाणी कार्यरत आहे.

 • मुंबई

 • दिल्ली

 • अहमदाबाद

 • पुणे

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6

एकाच प्रजातीतील सजीवांमध्ये आढळणारी विविधता म्हणजे ___________ विविधता होय.

 • प्रजातींची

 • आनुवंशिक

 • परिसंस्थेची

 • प्राण्यांची

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • जतन

 • प्रदूषण

 • प्रतिबंध

 • नियंत्रण

वेगळा घटक ओळखा | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

 • सोडियम

 • ॲल्युमिनियम

 • फॉस्फरस

 • पोटॅशिअम

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा.

सहसंबंध ओळखा | Q 1

भूकंप : नैसर्गिक घटक : : औद्योगिकीकरण : ___________

चूक की बरोबर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन चूक की बरोबर लिहा

चूक की बरोबर लिहा.

चूक की बरोबर लिहा | Q 1

पर्यावरण ही एक अत्यंत व्यापक संज्ञा आहे.

 • चूक

 • बरोबर

एका वाक्यात उत्तरे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन एका वाक्यात उत्तरे लिहा

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 1

परिसंस्था म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 2

खालील चिन्हसंकेत काय सांगतात? त्याआधारे तुमची भूमिका लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 3

पर्यावरणावर परिणाम करणारे दोन मानवनिर्मित घटक लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा | Q 4

सोबतच्या आकृतीतील प्राणी धोक्यात आलेल्या प्राण्यांच्या कोणत्या प्रजातीत मोडतो?

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

प्रदूषण ही खूप व्यापक संकल्पना आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

शास्त्रीय कारणे लिहा.

पर्यावरण समतोलामध्ये मानवाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

शास्त्रीय कारणे लिहा.

परिसंस्थेतील विविध अन्नसाखळ्यांमुळे पर्यावरण समतोल राखला जातो.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 4

शास्त्रीय कारणे लिहा.

निसर्गाच्या अस्तित्वाशिवाय मानवाचे अस्तित्व ही अशक्यप्राय बाब आहे.

Chapter 4: पर्यावरणीय व्यवस्थापन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाएका वाक्यात उत्तरे लिहाशास्त्रीय कारणे लिहा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 4 - पर्यावरणीय व्यवस्थापन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 4 (पर्यावरणीय व्यवस्थापन) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन are परिसंस्था (पुनरावलोकन), पर्यावरण व परिसंस्था संबंध, पर्यावरण संवर्धन (Environmental conservation), पर्यावरण संवर्धनाची गरज (Need of environmental conservation), पर्यावरण संवर्धन : आपली सामाजिक जबाबदारी, पर्यावरण संवर्धन आणि जैवविविधता (Environmental conservation and Bio-diversity), जैवविविधतेची संवेदनक्षम क्षेत्रे (Hotspots of the biodiversity), धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे वर्गीकरण.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions पर्यावरणीय व्यवस्थापन exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×