Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 2 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाशास्त्रीय कारणे लिहाफरक स्पष्ट करा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

हाडांमध्ये असणारे प्रथिन म्हणजे ___________ होय.

 • मायोसिन

 • मेलेनीन

 • हिमोग्लोबिन

 • ऑस्सीन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

NADH2 तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेले जीवनसत्त्व ___________ होय.

 • जीवनसत्त्व B3

 • जीवनसत्त्व C

 • जीवनसत्त्व B2

 • जीवनसत्त्व K

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

सूत्री विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या पेशी __________ आहेत.

 • कायिक पेशी

 • युग्मके

 • मूल पेशी

 • कायिक पेशी आणि मूल पेशी दोन्ही

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 4

प्रकल विभाजनाची पहिली अवस्था म्हणजे _________ होय.

 • पश्चावस्था

 • अंत्यावस्था

 • मध्यावस्था

 • पुर्वावस्था

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 5

खालीलपैकी ___________ सूत्री विभाजनाचा भाग नाही.

 • पश्चावस्था

 • डिप्लॉटीन

 • पुर्वावस्था

 • परिकल विभाजन

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6

आपल्याला स्निग्ध पदार्थांपासून __________ ऊर्जा मिळते.

 • 4 cal/gm

 • 9 cal/gm

 • 9 kcal/gm

 • 4 kcal/gm

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • गाजर

 • मुळा

 • बटाटा

 • रताळे

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

व्यायाम केल्यावर आपल्याला थकल्यासारखे वाटते.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

ग्लुकोजचे पूर्ण ऑक्सिडीकरण करण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

तंतुमय पदार्थ एक महत्त्वाचे पोषकतत्त्व आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 4

पेशी विभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मापैकी महत्त्वाचा गुणधर्म आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 5

काही उच्चस्तरीय वनस्पती व प्राणीसुद्धा काही वेळा विनॉक्सीश्वसन करतात.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 6

क्रेब्‍ज चक्रालाच सायट्रीक आम्लचक्र असेही म्हणतात.

फरक स्पष्ट करा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 फरक स्पष्ट करा

फरक स्पष्ट करा | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

सूत्री आणि अर्धगुणसूत्री पेशीविभाजन

Chapter 2: सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाशास्त्रीय कारणे लिहाफरक स्पष्ट करा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 2 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 2 (सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 are सजीव आणि जीवनप्रक्रिया (Living organism and life processes), सजीव व ऊर्जानिर्मिती (Living organism and Energy production), विविध अन्नघटकांपासून मिळणारी ऊर्जा (Energy from different food components), पेशीविभाजन : एक आवश्यक जीवनप्रक्रिया (Cell division: an essential life process).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×