Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 1 - आनुवंशिकता व उत्क्रांती [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: आनुवंशिकता व उत्क्रांती

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाव्याख्या लिहाशास्त्रीय कारणे लिहाफरक स्पष्ट करा
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा.

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 1

DNA धाग्यावरील माहिती RNA धाग्यावर पाठवण्याची प्रक्रिया म्हणजे _______ म्हणतात.

 • जनुक

 • उत्परिवर्तन

 • स्थानांतरण

 • प्रतिलेखन 

 • क्रमविकास 

 • आंत्रपुच्छ

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2

प्रारंभिक अवस्थेतील साम्य यावरून __________ विषयक पुरावे दिसून येतात.

 • जोडणारे दुवे

 • शरीरशास्त्रीय्

 • भ्रूणविज्ञान

 • पुराजीव

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3

__________ हे मानवी शरीरातील अवशेषांग आहे.

 • अक्कलदाढ

 • कानाचे स्नायू

 • अंगावरील केस

 • वरीलपैकी सर्व

वेगळा घटक ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती वेगळा घटक ओळखा

वेगळा घटक ओळखा | Q 1

वेगळा घटक ओळखा.

 • प्रतिलेखन

 • भाषांतर

 • स्थानांतरण

 • उत्परिवर्तन

वेगळा घटक ओळखा | Q 2

वेगळा घटक ओळखा.

 • शिराविन्यास

 • बियांचा आकार

 • पर्णदेठ

 • पानाची रचना

वेगळा घटक ओळखा | Q 3

वेगळा घटक ओळखा.

 • डोळ्यांचे स्थान

 • हाताच्या हाडांचा आकार

 • नाकपुड्या

 • कानांची रचना

वेगळा घटक ओळखा | Q 4

वेगळा घटक ओळखा.

 • पक्ष्यांचा पंख

 • मानवी हात

 • बैलाचा पाय

 • देवमाशाचा पर

फक्त नाव लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती फक्त नाव लिहा

फक्त नाव लिहा.

फक्त नाव लिहा | Q 1

मी सरीसृप व सस्तनी या दोघांना जोडणारा दुवा आहे, तर मी कोण?

फक्त नाव लिहा | Q 2

आधुनिक आनुवंशिकीचा जनक कोणास म्हणतात?

फक्त नाव लिहा | Q 3

खालील आकृतीत कोणती क्रिया दाखवली आहे?

फक्त नाव लिहा | Q 4

नैसर्गिक निवडीचा सिद्धान्त डार्विनने कोणत्या पुस्तकात प्रसिद्ध केला?

फक्त नाव लिहा | Q 5

खालील आकृतीत कोणती क्रिया दाखवली आहे?

फक्त नाव लिहा | Q 6

खालील आकृतीतील भागांना नावे द्या.

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा.

सहसंबंध ओळखा | Q 1

आंत्रपुच्छ : अवशेषांगे : : पेरीपॅटस : __________

सहसंबंध ओळखा | Q 2

उत्क्रांतीचा सिद्धांत : डार्विन : : __________ : लॅमार्क

सहसंबंध ओळखा | Q 3

न्यूक्लिओटाईडची जागा बदलणे : उत्परिवर्तन : : रायबोझोमची जागा बदलणे : ____________

चूक की बरोबर लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती चूक की बरोबर लिहा

चूक की बरोबर लिहा.

चूक की बरोबर लिहा | Q 1

मृत सजीवांच्या शरीरात C-12 चा ऱ्हास ही एकच प्रक्रिया सतत चालू असते.

 • चूक

 • बरोबर

जोड्या लावा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती जोड्या लावा

जोड्या लावा | Q 1

जोड्या लावा.

'अ' गट 'ब' गट
1) शरीरशास्त्रीय पुरावे अ) माकडहाड व अक्कलदाढ
2) पुराजीवविषयक पुरावे ब) पानाचा आकार व शिराविन्यास
  क) जीवांचे अवशेष व ठसे
व्याख्या लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती व्याख्या लिहा

व्याख्या लिहा | Q 1

व्याख्या लिहा.

भाषांतरण

व्याख्या लिहा | Q 2

व्याख्या लिहा.

स्थानांतरण

व्याख्या लिहा | Q 3

व्याख्या लिहा.

उत्परिवर्तन

शास्त्रीय कारणे लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती शास्त्रीय कारणे लिहा

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 1

शास्त्रीय कारणे लिहा.

आईवडिलांचे काही गुणधर्म त्यांच्या अपत्यात येतात.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 2

शास्त्रीय कारणे लिहा.

पेरीपॅटस हा ॲनेलिडा व संधिपाद प्राणी या दोघांना जोडणारा दुवा आहे.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 3

शास्त्रीय कारणे लिहा.

अपृष्ठवंशीय प्राण्यापासून हळूहळू पृष्ठवंशीय प्राण्याचा उद्भव झालेला दिसतो.

शास्त्रीय कारणे लिहा | Q 4

शास्त्रीय कारणे लिहा.

डकबिल प्लॅटिपस हा सस्तन प्राण्यांशी नाते सांगतो.

फरक स्पष्ट करा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती फरक स्पष्ट करा

फरक स्पष्ट करा | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

भाषांतरण व प्रतिलेखन

Chapter 1: आनुवंशिकता व उत्क्रांती

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहावेगळा घटक ओळखाफक्त नाव लिहासहसंबंध ओळखाचूक की बरोबर लिहाजोड्या लावाव्याख्या लिहाशास्त्रीय कारणे लिहाफरक स्पष्ट करा
10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 1 - आनुवंशिकता व उत्क्रांती

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 1 (आनुवंशिकता व उत्क्रांती) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती are आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल (Heredity and hereditary changes), प्रतिलेखन, भाषांतरण व स्थानांतरण (Transcription, Translation and Translocation), उत्क्रांती (Evolution), उत्क्रांतीचे पुरावे (Evidences of evolution), डार्विनचा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत (Darwin’s theory of natural selection), लॅमार्कवाद (Lamarckism), जातिउद्भव (Speciation), मानवी उत्क्रांती (Human Evolution).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions आनुवंशिकता व उत्क्रांती exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×