Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 - विद्युतधारेचे परिणाम [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 - विद्युतधारेचे परिणाम - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 4: विद्युतधारेचे परिणाम

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

विद्युत शक्तीचे एकक ____ आहे.

 • व्होल्ट

 • वॅट

 • ज्यूल

 • ॲम्पिअर

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

वीजयुक्त तार व तटस्थ तारांमध्ये ____ इतके विभवांतर असते.

 • 110 V

 • 202 V

 • 201 V

 • 220 V

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

विद्युत दिव्यामध्ये ______ धातूचे कुंडल असते.

 • तांबे

 • टंगस्टन

 • ॲल्युमिनिअम

 • लोखंड

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

वीज बिलात वीज वापर _____ मध्ये देतात.

 • किलोवॅट

 • ज्यूल

 • व्होल्ट

 • युनिट

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

प्रत्यावर्ती विद्युतधारेची वारंवारता _____ इतकी असते.

 • 20Hz

 • 50Hz

 • 25Hz

 • 75Hz

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 6

हल्ली घरातील विद्युतधारा अचानक वाढल्यास ती बंद करण्यासाठी ____ कळ बसवतात.

 • MCA

 • MCC

 • MCD

 • MCB

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 7

______ या मिश्रधातूच्या कुंतलाचा उपयोग विजेच्या शेगडीत विद्युतरोध म्हणून करतात.

 • स्टेनलेस स्टिल

 • नायक्रोम

 • तांबे

 • ब्रंझ

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8

उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नियमाला _____ चा नियम असेही म्हणतात.

 • न्युटनचा गतिविषयक नियम

 • न्युलँड्सचा अष्टकाचा नियम

 • मेंडेल्सचा आवर्ती नियम

 • मॅक्सवेलचा बूच-स्क्रू

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 9

विद्युतीय मापन करण्यासाठी ______ याचा वापर करतात.

 • थर्मोमिटर

 • गॅल्व्होनोमीटर

 • व्होल्टमिटर

 • विद्युतमिटर

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 10

खालीलपैकी विद्युतचुंबकीय प्रवर्तनाचे नियम ______ या शास्त्रज्ञाने शोधून काढले.

 • न्युटन

 • केप्लर

 • मेंडेलिव्ह

 • मायकेल फॅरेडे

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 11

खालीलपैकी कोणत्या पदार्थाला उष्णता दिली असता ते आकुंचन पावते?

 • कोमट पाणी

 • बर्फ

 • लोखंड

 • पारा

सहसंबंध ओळखा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम सहसंबंध ओळखा

सहसंबंध ओळखा | Q 1

विद्युत चलित्र : विद्युत ऊर्जेचे यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर : : विद्युत जनित्र : ______.

सहसंबंध ओळखा | Q 2

फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताचा नियम : विद्युतधारा : : फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम : __________.

सहसंबंध ओळखा | Q 3

प्रत्यावर्ती विद्युतधारा : दोलायमान आहे : : दिष्ट विद्युतधारा : ______

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 1

गटात न बसणारा शब्द ठरवा. त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • ध्वनीवर्धक

 • सूक्ष्मश्रवणी

 • विद्युतचलित्र

 • चुंबक

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 2

गटात न बसणारा शब्द ठरवा. त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • वितळतार

 • विसंवाहक पदार्थ

 • रबरी मोजे

 • जनित्र

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 3

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • टंगस्टन

 • नायक्रोम

 • ॲल्युमिनिअम

 • लोखंड

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 4

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • बॉयलर

 • विजेची शेगडी 

 • विजेचा बल्ब

 • विद्युत बेल

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा. | Q 5

गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.

 • तापमान 

 • वहन 

 • अभिसरण

 • प्रारण

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

विद्युत धारेचा औष्णिक परिणाम म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2

विजेच्या बल्बमध्ये कोणत्या धातूच्या तारेचे कुंतल असते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 3

लघुपरिपथन म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 4

वीजयुक्त व तटस्थ तारांमध्ये किती व्होल्ट विभवांतर असते?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 5

अतिभार म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 6

हल्ली घरातील विद्युत परिपथात अचानकपणे वाढलेली विद्युतधारा बंद करण्यासाठी कशाचा वापर करतात?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 7

विद्युतधारेच्या औष्णिक परिणामावर आधारित दोन उपकरणे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 8

उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 9

फ्लेमिंगच्या डाव्या हाताचा नियम लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 10

फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 11

नालकुंतल म्हणजे काय?

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 12.1

खालील आकृतीला नावे द्या.

उजव्या हाताचा अंगठ्याचा नियम

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 12.2

खालील आकृतीला नावे द्या.

फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम

जोड्या जुळवा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम जोड्या जुळवा.

जोड्या जुळवा. | Q 1

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) दिष्ट विद्युतधारा अ) दोलायमान असते.
    ब) दोलायमान नसते.
पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

प्रत्यावर्ती विद्युतधारा ही दोलायमान विद्युतधारा आहे.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 2

वीजयुक्त तार व तटस्थ तारांमध्ये 220 V विभवांतर असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 3

तारेतून जाणारी विद्युतधारा वाढवल्यास चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता कमी होते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 4

विद्युतीय मापन करण्यासाठी गॅल्व्हॅनोमिटरचा वापर करतात.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 5

प्रत्यावर्ती विद्युतधारेची वारंवारता 50 Hz इतकी असते.

 • बरोबर

 • चूक

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 6

विद्युत ऊर्जेचे यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करणारे यंत्र म्हणजे विद्युतचलित्र.

 • बरोबर

 • चूक

Advertisement Remove all ads

Chapter 4: विद्युतधारेचे परिणाम

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.सहसंबंध ओळखागटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.जोड्या जुळवा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 - विद्युतधारेचे परिणाम - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 - विद्युतधारेचे परिणाम

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 (विद्युतधारेचे परिणाम) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम are विद्युत परिपथामध्ये ऊर्जेचे स्थानांतरण (Energy transfer in an electric circuit), विद्युतधारेचे औष्णिक परिणाम (Heating effects of electric current), विद्युतधारेचे चुंबकीय परिणाम (Magnetic effect of electric current), उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम (Right hand thumb rule), नालकुंतलातून जाणाऱ्या विद्युतधारेमुळे निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic field due to a current in a solenoid), चुंबकीय क्षेत्रात विद्युतधारा वाहून नेणाऱ्या विद्युतवाहकावरील बल (Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field), फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम (Fleming’s left hand rule), विद्युतचलित्र (Electric Motor), विद्युतचुंबकीय प्रवर्तन (Electromagnetic Induction), फॅरेडेचा विद्युत प्रवर्तनाचा नियम, फ्लेमिंगच्या उजव्या हाताचा नियम (Fleming’s right hand rule ), प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा (Alternating Current (AC) and Direct Current (DC)), विद्युत जनित्र (Electric Generator).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions विद्युतधारेचे परिणाम exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×