Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 3 - रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 3: रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाव्याख्या लिहा.
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 1

रासायनिक सूत्रांचा वापर करून अभिक्रियेच्या संक्षिप्त रूपाला _____ म्हणतात.

 • रासायनिक बदल

 • रासायनिक संज्ञा

 • रासायनिक समीकरण

 • रासायनिक अभिक्रिया

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 2

आयनांवरील धन प्रभार जेव्हा वाढतो किंवा ऋण प्रभार कमी होतो तेव्हा त्याला _____ म्हणतात.

 • क्षपण

 • क्षरण

 • ऑक्सिडीकरण

 • ऑक्सिडन

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 3

ज्या रासायनिक अभिक्रियेत एकाच अभिक्रियाकारकांपासून दोन किंवा अधिक उत्पादिते मिळतात, त्या अभिक्रियेला ______ म्हणतात.

 • अपघटन अभिक्रिया

 • संयोग अभिक्रिया

 • विस्थापन अभिक्रिया

 • दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 4

______ रासायनिक समीकरणाच्या उजव्या बाजूला लिहितात.

 • उत्पादिते

 • अभिक्रियाकारके

 • मूलद्रव्ये

 • उत्प्रेरके

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 5

ZnSO4 च्या जलीय द्रावणात BaCl2 चे जलीय द्रावण मिसळले हे _____ अभिक्रियेचे उदाहरण आहे.

 • विस्थापन

 • दुहेरी विस्थापन

 • रेडॉक्स

 • क्षपण

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

रासायनिक सूत्र लिहा: गंज

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2

पुढील रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करा.

\[\ce{CuSO_{4(aq)} + Fe_{(s)} ->}\]______ + ______

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा | Q 1

खाद्यतेल दीर्घकाळ तसेच ठेवले, तर त्यास खवटपणा प्राप्त होतो.

 • बरोबर

 • चूक

व्याख्या लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे व्याख्या लिहा.

व्याख्या लिहा. | Q 1

व्याख्या लिहा.

संतुलित समीकरण

व्याख्या लिहा. | Q 2

व्याख्या लिहा.

उष्माग्राही अभिक्रिया

Chapter 3: रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.पुढील विधाने चूक की बरोबर ते लिहाव्याख्या लिहा.
10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 3 - रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 3 (रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे are रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction), रासायनिक समीकरणे (Chemical equations), रासायनिक अभिक्रियांच्या लेखनाचे नियम, रासायनिक समीकरणांचे संतुलन करणे, रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार (Types of chemical reactions), संयोग अभिक्रिया (Combination reaction), अपघटन अभिक्रिया (Decomposition reaction), विस्थापन अभिक्रिया (Displacement reaction), दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया (Double displacement reaction), ऊष्माग्राही आणि ऊष्मादायी प्रक्रिया (Endothermic and Exothermic processes), ऊष्माग्राही आणि ऊष्मादायी अभिक्रिया (Endothermic and Exothermic reaction), रासायनिक अभिक्रियेचा दर (Rate of chemical reaction), रासायनिक अभिक्रियेच्या दरावर परिणाम करणारे घटक (Factors affecting the rate of a chemical reaction), ऑक्सिडीकरण व क्षपण (Oxidation and Reduction), क्षरण (Corrosion), खवटपणा (Rancidity).

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×