Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 chapter 16 - उपयोजित लेखन [Latest edition]

Chapters

10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 16: उपयोजित लेखन

स्वाध्यायसारांशलेखनजाहिरात लेखनकथालेखन १कथालेखन २कथालेखन ३कथालेखन ४निबंधलेखन १निबंधलेखन २निबंधलेखन ३
Advertisement Remove all ads
स्वाध्याय

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन स्वाध्याय

खालील कृती सोडवा. गुण (०६)

स्वाध्याय | Q अ. १.

पत्रलेखन: खालील निवेदन वाचा व कृती सोडवा

स्वाध्याय | Q अ. २.

पत्रलेखन: पुढील जाहिरात वाचा आणि सूचनेनुसार कृती करा

स्वाध्याय | Q अ. ३.

पज्रलेखन :- पुढील निवेदन वाचा व द्बयाखालील कोणतीही एक कृती सोडवा.

स्वाध्याय | Q अ. ४.

पत्रलेखन: पुढील जाहिरात वाचा आणि सूचनेनुसार कृती करा.

स्वाध्याय | Q अ. ५.

पत्रलेखन: खालील निवेदनाच्या आधारे कृती सोडवा.

सारांशलेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन सारांशलेखन

खालील कृती सोडवा. गुण (०६)

सारांशलेखन | Q १.

विभाग- १ गद्य (इ) डप्र.क्र.१ (इ)] मधील अपठित गद्य उतारा क्र. १ चा १/ ३ एवढा सारांश तुमच्या शब्दांत लिहा.

पुस्तकांना आपण जवळ घेता घेता पुस्तकेही आपल्याला जवळ घेतात. वाचकांचा प्रवास हळूहळू लेखनापर्यंतही होऊ लागतो. शब्दांच्या छटांची तरलता जगण्याचे उत्सव फुलवू लागते.

नव्या पिढीला माणूसपणाच्या तरलतम सुंदरतेकडे नेणं. हे तर पालक व शिक्षकांचं मूळ कार्य!

या आनंदमय कामात ग्रंथ आपले प्रेरक ठरतात. म्हणूनच, ग्रंथपाल हे ग्रंथसंस्कृतीचे लोकपाल असतात.

सारांशलेखन | Q २.

विभाग- १ गद्य (इ) डप्र.क्र.१ (इ)] मधील अपठित गद्य उतारा क्र. १ चा १/ ३ एवढा सारांश तुमच्या शब्दांत लिहा.

चैत्राचा महिना आहे. आसमंतातल्या सार्याच झाडांना पोपटी पालवी फुटली आहे. दृष्टी जाई तिथं झाडाच्या फिक्या आणि गडद हिरव्या रंगानं अवकाश भरून टाकलं आहे. उन्ह तापत चाललं आहे; पण एवढ्या तीव्र उन्हातही ही झाडं भक्क उजेड पिऊन आतून रसरशीत आणि हिरवीगार दिसत आहेत.

ह्या झाडाचं प्रत्येक पान आणि हरेक डहाळी साैंर्द्यानंदानं बहरली आहे. ते उंच पिंपळाचे झाड बघत रहावं असं आहे. त्याची ती लालसर हिरवी पालवी, वार्याच्या उष्ण झुळुकीनं सळसळणं, तीव्र उन्हाच्या उजेडातही मुग्ध बनून उभं असणं किती देखणं आहे! खरंतर हा हृदयाला आनंद बहाल करणारा दृष्टीचा पाडवाच आहे.

सारांशलेखन | Q ३.

विभाग- १ गद्य (इ) डप्र.क्र.१ (इ)] मधील अपठित गद्य उतारा क्र. १ चा १/ ३ एवढा सारांश तुमच्या शब्दांत लिहा.

दुसऱ्या माणसाशी असलेलं आपलं नातं ही खरंतर किती महत्त्वाची गोष्ट आहे. बहुतेकजण परस्परांमधील नात्याबाबत गंभीर नसतात, कारण ते आधी स्वत:चा विचार करतात आणि नंतर दुसर्याचा विचार करतात. दुसरे आपल्यासाठी सोयीचे असतील, सुख देणारे असतील किंवा आपल्या विचारभावनांना अवकाश देणारे असतील, तरच आपण त्यांना विचारात घेतो. बर्याचदा आपल्य दृष्टीने नातं ही एक अंतरावरील गोष्ट असते. आपण एखाद्याशी नात्यानं जोडलेले आहोत म्हणजे त्यांच्यात गुंतलेलो आहोत, पूर्णपणे सामावले आहोत असा अनुभव म्हणूनच आपल्याला येत नाही. खर्या नात्यामध्ये संवेदना विखुरलेली, विभागलेली नसते, एकात्म असते. मात्र आपण नात्यात संवेदनेचे वेगवेगळे स्तर अनुभवतो.
जाहिरात लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन जाहिरात लेखन

खालीलपैकी कृती सोडवा : पुढील विषयावर जाहिरात लेखन करा.- गुण (१० )

जाहिरात लेखन | Q आ. अ.

पुढे दिलेल्या शब्दांच्या आधारे आकर्षक जाहिरात तयार करा. गुण (०५)

ताजा भाजीपाला, सेंद्रीय पद्धतीचा वापर, सर्व प्रकारची फळे उपलब्ध, घरपोच सोय, ऑनलाईन बील देण्याची सोय, ग्राहकांचे समाधान.

जाहिरात लेखन | Q आ. ब.

पुढे दिलेल्या शब्दांच्या आधारे आकर्षक जाहिरात तयार करा. गुण (०५) 

’ज्ञानश्री“ दूधडेअरी व ड्रायफ्रुट विक्रेते.

जाहिरात लेखन | Q आ. क.

पुढे दिलेल्या शब्दांच्या आधारे आकर्षक जाहिरात तयार करा. गुण (०५)

’उन्हाळी शिबिराचे आयोजन“.

जाहिरात लेखन | Q आ. ड.

पुढे दिलेल्या जाहिरात खालील कृती सोडवा.

कृती -

१. नाटिकेचे आयोजन करणारी संस्था कोणती? (०१)

२. नाटकाचे आयोजन कोणत्या सभागृहात केले आहे? (०१)

३. नाटके कोणत्या तारखेला आयोजित केली आहेत? (०१)

४. 'सशाचे घर' नाटकाच्या लेखिका कोण आहेत? (०१)

५. 'हे रंग जीवनाचे' या नाटकाचे नेपथ्य कोणी केले आहे? (०१)

जाहिरात लेखन | Q आ. ई.

पुढे दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक स्वरूपात पुनर्लेखन करा.

घरच्या जेवणाची आठवण येते,

मग एकदा आम्हांला अवश्य भेट द्या.

’रूपराव शिंदे खानावळ“

एकदा अवश्य भेट द्या.

तुमच्या मनासारखे घरगुती जेवण.

घरच्यासारखी चव.

गरमागरम जेवण मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. स्वच्छतेची हमी

स्वच्छतेसाठी सर्व उपाययोजना.

वाजवी दरात जेवण.

माहेवारीची सोय.

वेळ

सकाळी- ११ ते २ वाजेपर्यंत.

सायंकाळी- ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत.

 

स्थळ

श्री. रूपराव शिंदे

यांच्या राहत्या घरी आठवडी बाजार,

तिवसा घाट.

स्वाध्याय

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन स्वाध्याय

बातमी लेखन. गुण (०५)

स्वाध्याय | Q १.

पुढील विषयावर बातमी तयार करा.

जनता गर्ल्स हायस्कूल, शेंदूरजना घाट येथे ’जागतिक महिला दिन“ साजरा झाला. या कार्यक्रमाची बातमी तयार करा.

स्वाध्याय | Q २.

पुढील समारंभाची बातमी तयार करा.

शाळेच्या सुवर्णमहोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ माननीय शिक्षणमंत्री यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.

स्वाध्याय | Q ३.

दिलेल्या शब्दांवरून बातमी तयार करा.

शाळा ______ कोरोना ______ मोबाइल ______ शिक्षण सुरू______ अभ्यासक्रम ______समस्या.

स्वाध्याय | Q ४.

पुढील घटनेवर आधारित बातमी तयार करा.

कोरोना आला नी ______गाव स्वच्छ झाले.

स्वाध्याय | Q ५.

पुढील शीर्षकावरून बातमी तयार करा.

बालिका दिननिमित्त, ’बेटी बचाओ! बेटी पढाओ!“ या उपक्रमास जिल्ह्यातील अनेक शाळांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद.

कथालेखन १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन कथालेखन १

कथालेखन १ | Q आ. १.

खालील मुद्द्यांवर आधारित कथालेखन करा. गुण (०५)

लक्ष्मण नावाचा तरुण______कैदेत______ गावप्रमुखाचे कैदखान्याचे निरीक्षण करणे______ लक्ष्मणची सुटकेसाठीची विनंती .......... सुटका व आर्थिक मदत______ लक्ष्मण पक्षी घेऊन बाजारात ______ सर्व पक्षी पिंजर्यासहित विकत घेणे______ पक्षी विक्रेत्याच्या चेहर्यावर प्रश्नचिन्ह ______ पक्ष्यांची पिंजर्यातून मुक्तता ______ मुक्ततेचा आनंद ______ बोध.

कथालेखन १ | Q आ. २.

खालील मुद्द्यांवर आधारित कथालेखन करा. गुण (०५)

गरीब शेतकरी ______ कोरडवाहू जमीन ______ कठोर परिश्रम ______ शेतीत नवनवीन प्रयोग ______ उत्पन्नात भरभराट ______ यशस्विता ______. आनंद______ इतरांना मार्गदर्शन ______ राष्ट्रीय पुरस्कार ______ बोध.

कथालेखन १ | Q आ. ३.

खालील मुद्द्यांवर आधारित कथालेखन करा. गुण (०५)

जंगलातील वृक्ष ______चिमणीचे जोडपे ______ गुण्यागोविंदाने राहाणे ______ हत्तीचा धुमाकूU  पिले मारणे ______ चिमणा-चिमणीचा आक्रोश ______ सुतार पक्ष्याचा सल्ला व प्रेरणा ______हत्तीची समजूत ______ बोध.

कथालेखन १ | Q आ. ४.

खालील मुद्द्यांवर आधारित कथालेखन करा. गुण (०५)

मार्च २०२० ______ परीक्षा कालावधी______ विद्यार्थ्यांची परीक्षेची तयारी ______ कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव______सामाजिक परिस्थिती ______विद्यार्थ्यांची निराशा ______ निकाल______ बोध.

कथालेखन २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन कथालेखन २

कथालेखन २ | Q आ. १.

खालील कथालेखन करा.

महेंद्र नावाचा विद्यार्थी______ हलाखीची परिस्थिती ______ रानात रोपट्यांचा शेंडा तुटलेला पाहाणे ______ मनात विचार ______ आत्मज्योत जागृत होणे ______ प्रयत्नांची पराकाष्ठा______ यशस्विता ______लेखक म्हणून प्रसिद्धी.

कथालेखन २ | Q आ. २.

खालील कथालेखन करा.

रतन नावाचा तरुण______ साधारण जीवनशैली ______अडगळीतील वस्तू______कल्पनाशक्तीचा वापर______ जोडणी ______ शेतीसाठी उपयुक्त यंत्रनिर्मिती ______ उपयोग______ राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार प्राप्त.

कथालेखन २ | Q आ. ३.

खालील कथालेखन करा.

रोहिणी नावाची मुलगी ______ कुटुंबात तिघी बहिणी ______ परिस्थिती सर्वसाधारण ______ रोहिणी हुशार ______ तिघींची जिद्द______ शिक्षणाबरोबर शेतीकाम______मोठे स्वप्न ______ स्वप्न साकार ______त्यांची पोलीस अधीक्षक, शिक्षिका व सनदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती.

कथालेखन ३

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन कथालेखन ३

कथालेखन ३ | Q आ. १.

खाली दिलेल्या कथेचा उत्तरार्ध लिहा.

आदिवासी समाजात असणाऱ्या राजू नावाच्या मुलाला शिक्षणाची आवड असल्याने तो रानावनात झाडांच्या खोडांवर जमिनीवर अक्षरे गिरवायला शिकला. त्याची ती शिक्षणाची ओढ पाहून आई-वडिलांना आश्चर्य वाटत असे. असेच एकदा क्षेत्रभेटीसाठी सुहास नावाचे गुरुजी विद्यार्थ्यांना घेऊन त्या भागात आले. त्यांनी राजूची अभिलाषा ओळखली आणि त्याच्या आई-वडिलांची परवानगी घेऊन राजूला आपल्या शाळेत दाखल केले आणि______

कथालेखन ३ | Q आ. २.

खाली दिलेल्या कथेचा उत्तरार्ध लिहा.

नंदुरबारच्या खर्डी या आदिवासी गावात रिंकी नावाची मुलगी दगड-मातीतून धावायची. सात भावंडांमध्ये पाचव्या नंबरची मुलगी होती. घरी कोरडवाहू शेती होती. त्यामुळे, तिच्या आई-वडिलांना इतरांच्या शेतात काम करणे व उन्हाळयाच्या दिवसात मजुरीसाठी गावाबाहेर पडावे लागायचे. सर्व भावंडे मात्र घरीच असायची. यातच मोठ्या भावाला पळण्याचे वेड असल्याने तो पळण्यात तरबेज झाला. पुढे जाऊन त्याने स्पर्धेत भाग घेतला. या धावण्याच्या वेडामुळेच पुढे जाऊन त्याला वनरक्षक होण्याचं भाग्य लाभलं. त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन रिंकीसुद्धा धावू लागली आणि______

कथालेखन ३ | Q आ. ३.

खाली दिलेल्या कथेचा उत्तरार्ध लिहा.

एका गावात रामकृष्ण आणि शेवंता नावाचं सामान्य परिस्थितीतील कुटुंब राहत होतं. त्यांना राकेश व प्रांजल नावाची दोन अपत्ये हाती. राकेश आणि प्रांजल दोघेही हुशार आणि आज्ञाधारक होती. अचानक सहा वर्षांची असतानाच प्रांजलची दृष्टी गेली. आईवडिलांना धक्का बसला; पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी तिचा शिक्षणाकडे असलेला ओढा, तिची जिद्द आणि चिकाटी पाहून तिला अंध मुलांच्या शाळेत घातले. तिची अभ्यासातील हुशारी, शिकण्याचा वेग, चिकाटी आणि मेहनत घेण्याची अभिलाषा पाहून शिक्षकांनीही तिची सर्वतोपरी मदत केली आणि पुढे ती______

कथालेखन ३ | Q आ. ४.

खाली दिलेल्या कथेचा उत्तरार्ध लिहा.

रमणलाल नावाच्या व्यापाऱ्याला तीन मुले होती. व्यापाराचा चांगला जम असल्यामुळे रमणलालची परिस्थिती अतिशय उत्तम होती. मुलांमध्ये मात्र नेहमी वादविवाद आणि भांडणं होत, त्याला तो कंटाळला. एका मित्राच्या सल्ल्यानुसार त्याने आपल्या मुलांना जवळ बोलावून सांगितले, की माझं आता वय झाल्यामुळे यापुढे व्यापार तुम्ही बघावा; पण आधी मी तुमची परीक्षा घेईन त्यात जो पास होईल त्याच्या हातात मी व्यापार देईन. त्याने तिघा मुलांना सारखे पैसे वाटले आणि ______

कथालेखन ४

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन कथालेखन ४

कथालेखन ४ | Q आ. १.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

एकीचे बळ

कथालेखन ४ | Q आ. २.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

ऐकावे जनाचे करावे मनाचे

कथालेखन ४ | Q आ. ३.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

कष्टाची गोड फळ

कथालेखन ४ | Q आ. ४.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

प्रामाणिकपणाचे फळ

कथालेखन ४ | Q आ. ५.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

बुद्धी आणि ताकदीचा मेळ

कथालेखन ४ | Q आ. ६.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

पळसाला पाने तीनच

कथालेखन ४ | Q आ. ७.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट

कथालेखन ४ | Q आ. ८.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

अति तिथं माती

कथालेखन ४ | Q आ. ९.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलहि गळ

कथालेखन ४ | Q आ. १०.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

विज्ञानाची कास धरा

कथालेखन ४ | Q आ. ११.

खालील शीर्षकावरून कथालेखन करा.

पर्यावरणाचे रक्षण काळाची गरज

निबंधलेखन १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन निबंधलेखन १

वैचारिक लेखन (गुण ०८)

निबंधलेखन १ | Q इ. १.

खालील लेखनप्रकारांपैकी कोणतीही कृती सोडवा

निबंधलेखन १ | Q इ. २.

खालील लेखनप्रकारांपैकी कोणतीही कृती सोडवा

निबंधलेखन १ | Q इ. ३.

खालील लेखनप्रकारांपैकी कोणतीही कृती सोडवा

निबंधलेखन १ | Q इ. ४.

खालील लेखनप्रकारांपैकी कोणतीही कृती सोडवा

निबंधलेखन १ | Q इ. ५.

खालील लेखनप्रकारांपैकी कोणतीही कृती सोडवा

निबंधलेखन २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन निबंधलेखन २

आत्मकथन

निबंधलेखन २ | Q इ. १.

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटींतील घटकांचे आत्मकथन लिहा

निबंधलेखन २ | Q इ. २.

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटींतील घटकांचे आत्मकथन लिहा

निबंधलेखन २ | Q इ. ३.

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटींतील घटकांचे आत्मकथन लिहा

निबंधलेखन २ | Q इ. ४.

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटींतील घटकांचे आत्मकथन लिहा

निबंधलेखन २ | Q इ. ५.

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकटींतील घटकांचे आत्मकथन लिहा

निबंधलेखन ३

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 Chapter 16 उपयोजित लेखन निबंधलेखन ३

प्रसंगलेखन

निबंधलेखन ३ | Q इ. १.

खालील मुद्द्यांच्या आधारे प्रसंगलेखन करा.

निबंधलेखन ३ | Q इ. २.

खालील मुद्द्यांच्या आधारे प्रसंगलेखन करा.

निबंधलेखन ३ | Q इ. ३.

खालील मुद्द्यांच्या आधारे प्रसंगलेखन करा.

निबंधलेखन ३ | Q इ. ४.

खालील मुद्द्यांच्या आधारे प्रसंगलेखन करा.

निबंधलेखन ३ | Q इ. ५.

खालील मुद्द्यांच्या आधारे प्रसंगलेखन करा.

Chapter 16: उपयोजित लेखन

स्वाध्यायसारांशलेखनजाहिरात लेखनकथालेखन १कथालेखन २कथालेखन ३कथालेखन ४निबंधलेखन १निबंधलेखन २निबंधलेखन ३
10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 chapter 16 - उपयोजित लेखन

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 chapter 16 (उपयोजित लेखन) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 chapter 16 उपयोजित लेखन are उपयोजित लेखन [इयत्ता १० वी], पत्रलेखन [इयत्ता १० वी], सारांश लेखन [इयत्ता १० वी], जाहिरात लेखन [इयत्ता १० वी], बातमी लेखन [इयत्ता १० वी], कथालेखन [इयत्ता १० वी], लेखन कौशल् [इयत्ता १० वी], निबंध लेखन [इयत्ता १० वी].

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard Board Exam solutions उपयोजित लेखन exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 16 उपयोजित लेखन 10th Standard Board Exam extra questions for 10th Standard SSC Marathi Second Language Maharashtra State Board 2021 and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×