Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 4 - हवामान [Latest edition]

Chapters

भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 4: हवामान

योग्य जोड्या जुळवा.फरक स्पष्ट करा.खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
योग्य जोड्या जुळवा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान योग्य जोड्या जुळवा.

योग्य जोड्या जुळवा. | Q 1

योग्य जोड्या जुळवा.

  'अ' स्तंभ   'ब' स्तंभ
१. मॅनॉस अ. कमी पावसाचा प्रदेश
२. राजस्थान ब. केंद्रित वस्ती
३. ब्राझील उच्चभूमी क. बंगालचा वाघ
४. उत्तर भारतीय मैदान ड.  गवताळ प्रदेशातील प्राणी
    इ. दलदलीचा प्रदेश
    फ. तापमान कक्षेत फारसा फरक नाही.
फरक स्पष्ट करा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान फरक स्पष्ट करा.

फरक स्पष्ट करा. | Q 1

फरक स्पष्ट करा.

भारतातील हवामान व ब्रझील हवामान

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 1

चूक की बरोबर ते लिहा. चुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील देश विषुववृत्तावर आहे. याचा फार मोठा परिणाम ब्राझीलच्या हवामानावर होतो.

 • चूक

 • बरोबर

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 2

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील देशात नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो.

 • चूक

 • बरोबर

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 3

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील व भारत या दोनही देशांत एका वेळी समान ऋतू असतात.

 • चूक

 • बरोबर

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 4

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारतामध्ये वारंवार उष्णकटिबंधीय वादळे होतात.

 • चूक

 • बरोबर

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 5

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

भारताचे स्थान उष्ण कटिबंधात आहे.

 • चूक

 • बरोबर

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. | Q 6

खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

भारतात दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना तापमानात घट होते.

 • चूक

 • बरोबर

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1

ब्राझीलमधील मकरवृत्ताच्या दक्षिणेस कोणत्या प्रकारचे हवामान आढळते?

टिपा लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान टिपा लिहा.

टिपा लिहा. | Q 1

टिपा लिहा.

भारत-ब्रझील हवामान तुलना

खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.

खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा. | Q 1

खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.

बिहार, टोकॅटींन्स, पर्नाब्युकाे, अलाग्वास, पूर्व महाराष्ट्र, राजस्थानचा पश्चिम भाग, गुजरात, रिओ ग्राँडे दो नॉर नॉर्ते, पराईबा, पश्चिम घाट, पूर्व हिमालय, पश्चिम आंध्रप्रदेश, रोराईमा, ॲमेझोनास, पश्चिम बंगाल, रिओ ग्राँडे दो सुल, सांता कॅटरिना, गोवा.

प्रदेश भारत ब्राझील
जास्त पावसाचे    
मध्यम पावसाचे    
कमी पावसाचे    
भौगोलिक कारणे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान भौगोलिक कारणे लिहा.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 1

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझील देशातील उच्चभूमीच्या ईशान्य भागात पाऊस अतिशय कमी पडतो.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 2

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझीलमध्ये नियमित हिमवर्षाव होत नाही.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 3

भौगोलिक कारणे लिहा:

भारतात अभिसरण प्रकारचा पाऊस कमी प्रमाणात पडतो.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 4

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझीलमध्ये उष्णकटिबंधीय वादळे कमी प्रमाणात होतात.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 5

भौगोलिक कारणे लिहा:

मॅनॉस शहराच्या तापमान कक्षेत वर्षभरात खूप मोठा बदल होत नाही.

भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 6

भौगोलिक कारणे लिहा:

ईशान्य मान्सून वाऱ्यांमुळेही भारतात पाऊस पडतो.

आलेख

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान आलेख

आलेख | Q 1

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

वार्षिक सरासरी तापमान व पर्जन्यमानाचा आलेख

प्रश्न-

 1. चारही शहरांतील तापमान कोणत्या महिन्यांत सर्वांत जास्त आहे?
 2. दिलेल्या शहरांत जास्त पाऊस कोणत्या महिन्यात पडतो?
 3. ब्राझीलमधील पर्जन्यऋतूचा कालावधी कोणता?
 4. कोणत्या शहराची तापमान कक्षा सर्वाधिक आहे व ती किती आहे?
 5. 'रिओ दी जनेरिओ' मध्ये सर्वसाधारणपणे कोणत्या प्रकारचे हवामान असेल?
आलेख | Q 2

खालील आलेखाचे वाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

वार्षिक सरासरी तापमान व पर्जन्यमानाचा आलेख

प्रश्न-

 1. चेन्नई व उर्वरित ठिकाणांच्या पर्जन्याच्या काळामध्ये तुम्हांला कोणता फरक आढळतो? का?
 2. दिल्ली व कोलकाता यांच्या तापमान चक्रात कोणते साम्य आढळते?
 3. चारही शहरांची सरासरी कमाल व किमान तापमान कक्षा काढा.
 4. कोणत्या शहराची तापमान कक्षा कमी आहे व त्यावरून कोणता अंदाज कराल?
 5. कोणत्या शहराची तापमान कक्षा जास्त आहे व त्यावरून हवामानाचा अंदाज करा.
 6. मुंबईचे तापमान व पर्जन्यमानाच्या आधारे हवामानाचा अंदाज करा.
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium Chapter 4 हवामान खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1

ब्राझीलच्या हवामानावर परिणाम करणारे घटक लिहा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 2

दक्षिणेकडून उत्तरेकडे भारतीय हवामानात होणारे बदल थोडक्यात सांगा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 3

भारताच्या हवामानातील हिंदी महासागर व हिमालयाचे महत्त्व थोडक्यात सांगा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 4

भारत आणि ब्राझील या देशांमधील हवामानाची तुलना करा.

Chapter 4: हवामान

योग्य जोड्या जुळवा.फरक स्पष्ट करा.खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.एका वाक्यात उत्तरे लिहा.टिपा लिहा.खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.भौगोलिक कारणे लिहा.आलेखखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 4 - हवामान

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 4 (हवामान) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium chapter 4 हवामान are हवामान, ब्राझीलमधील हवामान, भारतामधील हवामान.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions हवामान exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 4 हवामान 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×