Advertisement Remove all ads

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 - उपयोजित इतिहास [Latest edition]

Chapters

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 - उपयोजित इतिहास - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: उपयोजित इतिहास

योग्य पर्याय निवडा १योग्य पर्याय निवडा २खूप छोटी उत्तरेसंक्षिप्त उत्तरे १संक्षिप्त उत्तरे २लांब उत्तरे १लांब उत्तरे २
योग्य पर्याय निवडा १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास योग्य पर्याय निवडा १

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) १.

जगातील सर्वात प्राचीन संग्रहालय ______ या शहराचे उत्खनन करताना सापडले. 

 • दिल्ली

 • हडप्पा

 • उर

 • कोलकाता

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) २.

भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार ______ येथे आहे.

 • नवी दिल्ली

 • कोलकाता

 • मुंबई

 • चेन्नई

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) ३.

विज्ञान आणि इतर सर्वच ज्ञानशाखांची ______ ही जननी मानली जाते. 

 • तत्वज्ञान

 • नीतिशास्त्र

 • इतिहास

 • मानववंशशास्त्र

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) ४.

नॅशनल फिल्म आर्काइव्हची मुख्य कचेरी ______ येथे आहे.

 • मुंबई

 • पुणे

 • नागपूर

 • औरंगाबाद

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) ५.

कालबेलिया हे ______ राज्यातील लोकनृत्य जागतिक वारसा परंपरेत समाविष्ट आहे. 

 • महाराष्ट्र

 • पंजाब

 • राजस्थान

 • तामिळनाडू

योग्य पर्याय निवडा १ | Q १. (अ) ६.

पश्चिम घाट रांगांमधील कास पठार हे ______ जिल्ह्यातील आहे. 

 • सांगली

 • कोल्हापूर

 • सोलापूर

 • सातारा

योग्य पर्याय निवडा २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास योग्य पर्याय निवडा २

योग्य पर्याय निवडा २ | Q १. (ब) (१)

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

 • कुटियट्टम - केरळमधील संस्कृत नाट्य परंपरा

 • रम्मन - पश्चिम बंगाल मधील नृत्य

 • रामलीला - उत्तर भारतातील सादरीकरण

 • कालबेलिया - राजस्थानचे लोकसंगीत आणि लोकनृत्य

योग्य पर्याय निवडा २ | Q १. (ब) (२)

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

 • सूर्य मंदिर - कोणार्क

 • बृहदीश्रवर मंदिर - चंदिगढ

 • महाबोधी मंदिर - बोधगया

 • रानी-की-बाव - पाटण

योग्य पर्याय निवडा २ | Q १. (ब) (३)

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

 • उपयोजित इतिहास - जनांसाठी इतिहास

 • वनस्पती सृष्टी - नैसर्गिक वारसा

 • प्राचीन स्थळे - अमूर्त सांस्कृतिक वारसा

 • युनेस्को - जागतिक वारसा यादी

खूप छोटी उत्तरे

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास खूप छोटी उत्तरे

दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा.

खूप छोटी उत्तरे | Q २ (अ) १.

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा. 

खूप छोटी उत्तरे | Q २ (अ) २.

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा. 

 

खूप छोटी उत्तरे | Q २ (अ) ३.

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा. 

 

संक्षिप्त उत्तरे १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास संक्षिप्त उत्तरे १

संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २ (ब) १.

टिपा लिहा.

उपयोजित इतिहास

संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २ (ब) २.

टिपा लिहा.

अभिलेखागार

संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २ (ब) ३.

टिपा लिहा.

इंडियन म्युझियम: कोलकाता

संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २ (ब) ४.

टिपा लिहा.

नॅशनल फिल्म अर्काइव्ह 

संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २ (ब) ५.

टिपा लिहा.

उर संग्रहालय

संक्षिप्त उत्तरे २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास संक्षिप्त उत्तरे २

संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. १.

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो.

संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. २.

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

जागतिक वारशाच्या पदास पात्र ठरणारी स्थळे, परंपरा यांची यादी युनेस्कोद्वारे जाहीर केली जाते.

संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. ३.

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

अनेक विषयांच्या संशोधनात इतिहासाची संशोधन पद्धती उपयुक्त ठरते.

संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. ४.

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

विज्ञानाच्या इतिहासाचे ज्ञान उपयोगी पडते.

लांब उत्तरे १

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास लांब उत्तरे १

लांब उत्तरे १ | Q ४.

दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

जनांसाठी इतिहास

        इतिहासाविषयी लोकांच्या मनात अनेक गैरसमज असतात. उदा. इतिहास हा विषय फक्त इतिहासकारांसाठी आणि इतिहास विषयाचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असतो, दैनंदिन जीवनात इतिहासासारख्या विषयांचा काही उपयोग नसतो, इतिहासासारखा विषय आर्थिकदृष्ट्या उत्पादक क्षेत्राशी जोडला जाऊ शकत नाही, इत्यादी.              अशा गैरसमजांवर मात करत इतिहासाची नाळ लोकांच्या वर्तमानातील जीवनसरणीशी जोडणारे क्षेत्र म्हणजे 'जनांसाठी इतिहास'.          परदेशातील अनेक विद्यापिठांमध्ये जनांसाठी इतिहास या विषयातील अभ्यासक्रम शिकवले जातात. भारतात बंगळुरू येथे 'सृष्टी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी' या संस्थेत 'सेंटर फॉर पब्लिक हिस्टरी' हा स्वतंत्र विभाग आहे. तिथे या विषयातील प्रकल्प आणि संशोधनाचे काम चालते.

१. 'जनांसाठी इतिहास' म्हणजे काय?

२. भारतातील कोणत्या संस्थेत 'सेंटर फॉर पब्लिक हिस्टरी' हा स्वतंत्र विभाग आहे?

३. इतिहासाविषयी लोकांच्या मनात कोणते गैरसमज असतात?

लांब उत्तरे २

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 Chapter 1 उपयोजित इतिहास लांब उत्तरे २

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

लांब उत्तरे २ | Q ५. १. (अ)

पुढील विषयाच्या संशोधनात इतिहासाची संशोधन पद्धती कशी उपयुक्त ठरेल ते स्पष्ट करा.

विज्ञान

लांब उत्तरे २ | Q ५. १. (ब)

पुढील विषयाच्या संशोधनात इतिहासाची संशोधन पद्धती कशी उपयुक्त ठरेल ते स्पष्ट करा.

कला

लांब उत्तरे २ | Q ५. १. (क)

पुढील विषयाच्या संशोधनात इतिहासाची संशोधन पद्धती कशी उपयुक्त ठरेल ते स्पष्ट करा.

व्यवस्थापनशास्त्र

लांब उत्तरे २ | Q ५. २.

उपयोजित इतिहासाचा वर्तमानकाळाशी कसा संबंध असतो?

लांब उत्तरे २ | Q ५. ३.

इतिहासाच्या साधनांचे जतन व्हावे यासाठी किमान १० उपाय सुचवा.

लांब उत्तरे २ | Q ५. ४.

नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या प्रकल्पातून कोणत्या गोष्टी साध्य होतात?

लांब उत्तरे २ | Q ५. ५.

उपयोजित इतिहासाशी संबंधित व्यावसयिक क्षेत्रे सांगा व त्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याविषयी चर्चा करा.

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: उपयोजित इतिहास

योग्य पर्याय निवडा १योग्य पर्याय निवडा २खूप छोटी उत्तरेसंक्षिप्त उत्तरे १संक्षिप्त उत्तरे २लांब उत्तरे १लांब उत्तरे २
SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 - उपयोजित इतिहास - Shaalaa.com

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 - उपयोजित इतिहास

SCERT Maharashtra Question Bank solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 (उपयोजित इतिहास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. SCERT Maharashtra Question Bank textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 chapter 1 उपयोजित इतिहास are उपयोजित इतिहास म्हणजे काय ?, उपयोजित इतिहास आणि विविध विषयांमधील संशोधन, उपयोजित इतिहास आणि वर्तमानकाळ, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे व्यवस्थापन, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रे.

Using SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions उपयोजित इतिहास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in SCERT Maharashtra Question Bank Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer SCERT Maharashtra Question Bank Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 उपयोजित इतिहास 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021 and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×