Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] chapter 2 - संविधानाची वाटचाल [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Chapter 2: संविधानाची वाटचाल

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 74]

Balbharati solutions for Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] Chapter 2 संविधानाची वाटचाल स्वाध्याय [Page 74]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (१) | Page 74

महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी ______ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

 • २५%

 • ३०%

 • ४०%

 • ५०%

स्वाध्याय | Q १. (२) | Page 74

पुढील कोणत्या कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे?

 • माहितीचा अधिकार कायदा

 • हुंडा प्रतिबंधक कायदा

 • अन्नसुरक्षा कायदा

 • यांपैकी कोणतेही नाही.

स्वाध्याय | Q १. (३) | Page 74

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ______.

 • प्रौढ मताधिकार 

 • सत्तेचे विकेंद्रीकरण

 • राखीव जागांचे धोरण

 • न्यायालयीन निर्णय

पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 74

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते.

 • बरोबर

 • चूक

स्वाध्याय | Q २. (२) | Page 74

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे.

 • बरोबर

 • चूक

स्वाध्याय | Q २. (३) | Page 74

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.

 • बरोबर

 • चूक

स्वाध्याय | Q ३. (१) | Page 74

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

हक्काधारित दृष्टिकोन

स्वाध्याय | Q ३. (२) | Page 74

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

माहितीचा अधिकार

स्वाध्याय | Q ३. (३) | Page 74

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्‍व

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. (१) | Page 74

मतदाराचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे केल्यामुळे कोणते परिणाम झाले?

स्वाध्याय | Q ४. (२) | Page 74

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे काय?

स्वाध्याय | Q ४. (३) | Page 74

न्यायालयाने दिलेल्या कोणकोणत्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मान व प्रतिष्ठेची जपणूक झालेली आहे?

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: संविधानाची वाटचाल

स्वाध्याय
Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] chapter 2 - संविधानाची वाटचाल

Balbharati solutions for Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] chapter 2 (संविधानाची वाटचाल) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] chapter 2 संविधानाची वाटचाल are संविधानाची वाटचाल (परिचय), लोकशाही, सामाजिक न्याय व समता, न्यायालयाची भूमिका.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions संविधानाची वाटचाल exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 संविधानाची वाटचाल 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×