Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 - १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 - १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 23]

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 2 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण स्वाध्याय [Page 23]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) (१) | Page 23

जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक क्षेत्रात खालील महत्त्वाचे बदल झाले.

 1. भांडवलगुंतवणुकीचामुक्तसंचार
 2. गॅटचीनिर्मिती
 3. ट्रान्स-नॅशनलकंपनीचाउदय
 4. बौद्धिकसंपदाहक्कयावरलक्षकेंद्रित
 • फक्त i, ii आणि iii बरोबर आहेत.

 • फक्त i, ii आणि iv बरोबर आहेत.

 • फक्त i, iii आणि iv बरोबरआहेत.

 • सर्व बरोबर आहेत.

स्वाध्याय | Q १ (अ) (२) | Page 23

'साम्यवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था' ही संकल्पना या दे शा संदर्भात वापरली जाते.

 • भारत

 • चीन

 • फ्रान्स

 • अमेरिका

स्वाध्याय | Q १ (ब) (१) | Page 23

गटात बसणारा शब्द ओळखा.

 • मोबाइल

 • सॅटेलाईट

 • इंटरनेट

 • ग्रामोफोन

स्वाध्याय | Q १ (क) (१) | Page 23

संकल्पना सुचवा.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी एकमेव आंतरराष्ट्रीय संघटना-

स्वाध्याय | Q १ (क) (२) | Page 23

संकल्पना सुचवा.

अनेक देशांत कार्यरत असलेली कंपनी-

स्वाध्याय | Q २ (१) | Page 23

खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.

जागतिकीकरणाने बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ही संकल्पना आणली.

 • चूक 

 • बरोबर

स्वाध्याय | Q २ (२) | Page 23

खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.

जागतिकीकरणात बिगर सरकारी संस्थांचे महत्व कमी झाले आहे.

 • चूक 

 • बरोबर

स्वाध्याय | Q ३ (१) | Page 23

सहसंबंध स्पष्ट करा.

जागतिकीकरण आणि संस्कृती

स्वाध्याय | Q ३ (२) | Page 23

सहसंबंध स्पष्ट करा.

गॅट आणि जागतिक व्यापार संघटना.

मत नोंदवा.

स्वाध्याय | Q ४ | Page 23

सहभागी राज्य समाजासाठी हितकारक आहे.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा:

स्वाध्याय | Q ५ | Page 23

जागतिकीकरणाच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजू कोणत्या आहेत?

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण

स्वाध्याय
Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 - १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 - १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 (१९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 2 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण are १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा, १९९१ पासूनचे आर्थिक मुद्दे, १९९१ पासून राजकीय क्षेत्र, १९९१ पासूनचा विचारप्रणाली मुद्दा, १९९१ पासूनचा तंत्रज्ञान मुद्दा, १९९१ पासूनचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटक.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×