Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 1 - १९९१ नंतरचे जग [Latest edition]

Chapters

Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: १९९१ नंतरचे जग

स्वाध्याय
Advertisement Remove all ads
स्वाध्याय [Pages 12 - 13]

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] Chapter 1 १९९१ नंतरचे जगस्वाध्याय [Pages 12 - 13]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) (१) | Page 12

१९८९नंतरआंतरराष्ट्रीयसंबंधांमधीलमहत्त्वाचाप्रवाह-

 • द्विध्रुवीयतेचा अस्त

 • आशियामध्ये प्रादेशिकतावादाचा उदय

 • अलिप्ततावादाचा अंत

 • नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी

स्वाध्याय | Q १ (अ) (२) | Page 13

मास्त्रीक्त करार संदर्भ-

 • संयुक्त राष्ट्र शांतता रक्षक दल 

 • युरोपीय संघ

 • अमेरिकेचा कुवेतमध्ये हस्तक्षेप

 • ब्रिक्सची स्थापना

स्वाध्याय | Q १ (ब) (१) | Page 13

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा:

जेव्हा एक राज्य इतर राज्यांवर लष्करी ताकदीच्या वापराशिवाय प्रभाव पाडते.

स्वाध्याय | Q १ (ब) (२) | Page 13

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा:

जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याची व स्वतःचे हित साधण्याची क्षमता तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेले राज्य -

स्वाध्याय | Q २ (अ) (१) | Page 13

पुढील संकल्पनाचित्रे पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q २ (अ) (२) | Page 13

पुढील संकल्पनाचित्रे पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q २ (ब) (१) | Page 13

पाठातील नकाशांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

१) शेंगेन क्षेत्रातील कोणत्याही पाच देशांची नावे लिहा.

२) युरोपीय महासंघाचे सदस्य नसलेल्या मात्र शेंगेन क्षेत्रात असलेल्या कोणत्याही दोन देशांची नावे लिहा. 

स्वाध्याय | Q ३ (१) | Page 13

खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा.

दक्षिण आशिया तील व्यापारासाठी सार्क महत्त्वाचे आहे.

 • चूक

 • बरोबर

स्वाध्याय | Q ३ (२) | Page 13

खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा.

मास्त्रीक्त करार युरोपच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला.

 • चूक 

 • बरोबर

स्वाध्याय | Q ३ (३) | Page 13

खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा.

१९८० च्या दशकाला मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणतात.

 • चूक 

 • बरोबर

आपले मत नोंदवा.

स्वाध्याय | Q ४ (१) | Page 13

मानवतावादी हस्तक्षेप.

स्वाध्याय | Q ४ (२) | Page 13

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रादेशिकतावाद.

खलील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ५ | Page 13

सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय ते उदाहरणांसह स्पष्ट करा.

पुढील प्रश्नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे लिहा.

स्वाध्याय | Q ६ | Page 13

युरोपीय महासंघ याबाबत पुढील मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा करा.

(अ) इतिहास 

(ब) युरोपियन आयोग 

(क) युरोपियन संसद 

(ड) युरोपियन परिषद 

(इ) युरोपियन न्यायालय

Chapter 1: १९९१ नंतरचे जग

स्वाध्याय
Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 1 - १९९१ नंतरचे जग

Balbharati solutions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 1 (१९९१ नंतरचे जग) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] chapter 1 १९९१ नंतरचे जग are शीतयुद्धाचा शेवट आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय, एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय, मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप, दहशतवाद, बहुध्रुवीयता आणि प्रादेशिकतावाद, शीतयुद्धोत्तर काळातील प्रादेशिकवाद.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions १९९१ नंतरचे जग exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 १९९१ नंतरचे जग 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×