Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 - वीरांना सलामी [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: वीरांना सलामी

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)
कृती (१) [Page 25]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 वीरांना सलामी कृती (१) [Page 25]

कृती (१) | Q 1.1 | Page 25

काव्यसौंदर्य.

दृक्-श्राव्य दालनातील कारगिल युद्धाच्या फिल्ममधील थरार म्हणज

कृती (१) | Q 1.2 | Page 25

काव्यसौंदर्य.

कारगिल क्षेत्रातील विजयस्तंभासमोर लेखिकेने घेतलेल्या शपथेनुसार करावयाची कार्ये

कृती (१) | Q 1.3 | Page 25

काव्यसौंदर्य.

लेखिकेने सांगितलेली शहरी जीवनाची वैशिष्ट

कृती (१) | Q 1.4 | Page 25

काव्यसौंदर्य.

लेखिकेने वर्णन केलेली भारतीय जवानांची वैशिष्ट

कृती (१) | Q 2.1 | Page 25

चौकटीत उत्तरे लिहा.

तोलोलिंगच्या पायथ्याशी असलेले स्मारक __________________

कृती (१) | Q 2.2 | Page 25

चौकटीत उत्तरे लिहा.

भयाण पर्वतांवर चढणार __________________

कृती (१) | Q 2.3 | Page 25

चौकटीत उत्तरे लिहा.

मृत्यूलाच आव्हान देणारी __________________

कृती (१) | Q 2.4 | Page 25

चौकटीत उत्तरे लिहा.

कारगिल युद्धाच्या आठवणींना उजाळा देणारी __________________

कृती (१) | Q 2.5 | Page 25

चौकटीत उत्तरे लिहा.

चोवीस जणांची लडाख भेट __________________

कृती (१) | Q 3.1 | Page 25

कारणे लिहा.

थरथरत्या हातांनी आणि डबडबलेल्या डोळ्यांनी ‘ऑपरेशन विजय’च्या स्मारकाला सलाम केला, कारण...

कृती (१) | Q 3.2 | Page 25

कारणे लिहा.

‘मिशन लडाख’ साठी ‘राखी पौर्णिमे’चा मुहूर्तनिवडला, कारण...

कृती (१) | Q 3.3 | Page 25

कारणे लिहा.

लष्कराबद्दलच्या आत्मीयतेच्या, अभिमानाच्या पोतडीत आमच्यावरील ॠणाचं एक एक गाठोडं जमा होत होतं, कारण...

कृती (१) | Q 3.3 | Page 25

कारणे लिहा.

लष्कराबद्दलच्या आत्मीयतेच्या, अभिमानाच्या पोतडीत आमच्यावरील ॠणाचं एक एक गाठोडं जमा होत होतं, कारण...

कृती (१) | Q 3.4 | Page 25

कारणे लिहा.

समाजात होत जाणाऱ्या बदलांबद्दल कर्नल राणा थोडे व्यथित होते, कारण...

कृती (१) | Q 4.1 | Page 25

पाठाच्या आधारे खालील वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट करा.

एवढासा भावनिक ओलावाही त्यांना उबदार वाटत होता.

कृती (१) | Q 4.2 | Page 25

पाठाच्या आधारे खालील वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट करा.

‘सेवा परमो धर्म:’

कृती (१) | Q 4.3 | Page 25

पाठाच्या आधारे खालील वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट करा.

गालावरती वाहणाऱ्या अश्रूंच्या माळा एका क्षणात हिरेजडित झाल्या.

कृती (१) | Q 4.4 | Page 25

पाठाच्या आधारे खालील वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट करा.

लष्कर आणि नागरिकांमध्ये तुम्ही एक भावनिक सेतू बांधत आहात.

कृती (२) [Pages 25 - 26]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 वीरांना सलामी कृती (२) [Pages 25 - 26]

कृती (२) | Q 1.1 | Page 25

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.

जमीन अस्मानाचा फरक असणे.

कृती (२) | Q 1.2 | Page 25

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.

अंगावर काटा येणे.

कृती (२) | Q 1.3 | Page 25

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.

आग ओकणे.

कृती (२) | Q 1.4 | Page 25

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.

मनातील मळभ दूर होणे.

कृती (२) | Q 2 | Page 26

खालील तक्ता पूर्ण करा.

क्र.

वाक्य

वाक्यप्रकार

बदलासाठी सूचना

(१)

जमेल का हे सारं आपल्याला?

______

विधानार्थी करा

(२)

तुम्ही लष्कराचं मनोबळ खूप वाढवत आहात.

______

उद्गारार्थी करा

(३)

यापेक्षा मोठा सन्मान कोणताही नव्हता.

______

प्रश्नार्थक करा

(४)

पुढील सगळे मार्ग बंदच होते.

______

नकारार्थी करा

कृती (२) | Q 3 | Page 26

खालील तक्ता पूर्ण करा.

क्र. सामासिक शब्द

विग्रह

समासाचे नाव

(१)

बावीसतेवीस

 

 

(२)

ठायीठायी

 

 

(३)

शब्दकोश

 

 

(४)

यथोचित

 

 
कृती (२) | Q 4.1 | Page 26

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

तुम्ही गाडीतच बसा. या वाक्यातील प्रयोग-

  • भावे प्रयोग

  • कर्तरी प्रयोग

  • कर्मणी प्रयोग

कृती (२) | Q 4.2 | Page 26

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

त्यांना आपण जपलं पाहिजे. या वाक्यातील प्रयोग-

  • कर्तरी प्रयोग

  • भावे प्रयोग

  • कर्मणी प्रयोग

कृती (२) | Q 4.3 | Page 26

योग्य पर्याय निवडा व लिहा.

पुढीलपैकी कर्मणी प्रयोगाचे वाक्य-

  • त्यांनी आम्हांला दृक्-श्राव्य दालनात नेले

  • भाग्यश्री जणू आमच्यात नव्हतीच

  • आम्ही धैर्याचा मुखवटाच चढवला होता

कृती (३) [Page 26]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 वीरांना सलामी कृती (३) [Page 26]

कृती (३) | Q 1 | Page 26

स्वमत.

‘जिस देश पर मैंने अपना बच्चा कुर्बान किया है, उस देश से थोडासा प्यार तो करो ।’ असे शहीद झालेल्या वीराच्या आईने का म्हटले आहे, ते स्पष्ट करा.

कृती (३) | Q 2 | Page 26

स्वमत.

ब्रिगेडियर ठाकूर यांनी शहरातील कुशाग्र बुद्धीच्या मुलांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती लेखिकेला का केली असावी, ते स्पष्ट करा.

कृती (३) | Q 3 | Page 26

स्वमत.

‘आम्हांला सैनिक नावाचा माणूस कळू लागला’, या विधानाचा तुम्हांला कळलेला अर्थ लिहा.

कृती (४) [Page 27]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board Chapter 1 वीरांना सलामी कृती (४) [Page 27]

कृती (४) | Q 1 | Page 27

अभिव्यक्ती.

सैनिकी जीवन आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन यांची तुलना तुमच्या शब्दांत करा.

कृती (४) | Q 2 | Page 27

अभिव्यक्ती.

कारगिलमधील पुलावर पहारा करणाऱ्या सैनिकाच्या, ‘सिर्फ दिमाग में डाल देना है ।’ या उद्गारातील आशय तुमच्या जीवनात तुम्ही कसा अंमलात आणाल ते लिहा.

Chapter 1: वीरांना सलामी

कृती (१)कृती (२)कृती (३)कृती (४)
Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 - वीरांना सलामी

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 (वीरांना सलामी) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board chapter 1 वीरांना सलामी are गद्य (Prose) (12th Standard), व्याकरण (12th Standard).

Using Balbharati 12th Board Exam solutions वीरांना सलामी exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 वीरांना सलामी 12th Board Exam extra questions for Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×