Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - पैंजण [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: पैंजण

कृती
कृती [Pages 54 - 55]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board Chapter 2 पैंजण कृती [Pages 54 - 55]

कृती | Q (१) (अ) | Page 54

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा
आजी जखमांना ऊब देऊन राज करायची! म्हणजे-

 • आजी जखमांना औषधपाणी करून काम करायची.

 • रूढींचा त्रास सहन करत स्वयंपाकघरापुरती वावरायची.

 • जखमारूपी संकटांना सहन करून आनंदात राहायची.

कृती | Q (१) (आ) | Page 54

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा
सारे दुर्लक्षून ती राजराणीसारखी भिरभिरायची! म्हणजे-

 • राजाच्या राणीसारखा सन्मान तिला मिळायचा.

 • राजाच्या राणीचा तोरा मिरवायची.

 • रूढींच्या मर्यादेत राहून घरापुरत्या निर्णयात सहभागी होण्यात धन्यता मानायची.

कृती | Q (१) (इ) | Page 54

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा
मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यासाठी मी सारे सहन करते. म्हणजे-

 • घराबाहेर पडण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी कौटुंबिक, सामाजिक बंधने सहन करत

 • स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून इतर दु:खं सहन करते.

 • ऐच्छिक वेषभूषेसाठी सारे सहन करते.

कृती | Q (१) (ई) | Page 55

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा
पुढल्या का होईना शतकाआधी! पायच होऊ देत आता... घट्ट, मजबूत, पोलादी. म्हणजे-

 • पुढचे शतक येण्यापूर्वी स्वयंपूर्ण आणि समर्थ बनू दे.

 • पुढल्या शतकाआधी पाय जमिनीवर राहू दे.

 • पुढल्या शतकाआधी काटे कमकुवत होऊ दे.

कृती | Q (२) (अ) (१) | Page 55

खालील ओळींतील संकल्पना स्पष्ट करा.
नादाच्या भुलभुलैय्यातून बाहेर न पडण

कृती | Q (२) (अ) (२) | Page 55

खालील ओळींतील संकल्पना स्पष्ट करा.
पण सारे दुर्लक्षून राजराणीसारखे भिरभिरणे.

कृती | Q (२) (अ) (३) | Page 55

खालील ओळींतील संकल्पना स्पष्ट करा.
मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यासाठी सारे सहन करणे.

कृती | Q (२) (आ) | Page 55

खालील तक्ता पूर्ण करा.

व्यक्ती

घरातील किंवा घराबाहेरील क्षेत्र

ध्वनित होणारा अर्थ

माझी आजी    
माझी आई    
मी    
माझी मुलगी    
कृती | Q (२) (इ) | Page 55

खालील तक्ता पूर्ण करा.

कवितेचा विषय कवितेतील प्रतीक कवितेचा रचनाप्रकार कवितेची मध्यवर्ती कल्पना कवितेची भाषाशैली
         
कृती | Q (३) (अ) | Page 55

‘चपला घसरतात, सँडल बोचतात, बूट चावतात पण मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यासाठी मी सारे सहन करते,’ या ओळींतील विचारसौंदर्य स्पष्ट करा

कृती | Q (३) (आ) | Page 55

‘अगं पायाखालचे काटे मोडण्यासारखे पायच होऊ देत आता... घट्ट, मजबूत, पोलादी’, या ओळींतील अर्थसौंदर्य स्पष्ट करा.

कृती | Q (३) (इ) | Page 55

आजीच्या आणि आईच्या कौटुंबिक वातावरणात जाणवलेला फरक कोणकोणत्या प्रतीकांतून वर्णन केला आहे, ते स्पष्ट करा.

कृती | Q (४) (अ) | Page 55

कवितेत वर्णन केलेली आजी व आजची आजी यांच्यात कालपरत्वे झालेला बदल स्वभाषेत स्पष्ट करा.

कृती | Q (४) (आ) | Page 55

स्त्रीच्या भविष्यकालीन प्रगत रूपांविषयी तुमच्या कल्पना स्पष्ट करा.

कृती | Q (५) | Page 55

पैंजण’ या कवितेचे रसग्रहण करा.

Chapter 2: पैंजण

कृती
Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - पैंजण

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 (पैंजण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 पैंजण are पद्य (Poetry) (11th Standard).

Using Balbharati 11th solutions पैंजण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 11th prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 पैंजण 11th extra questions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×