Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - शब्द [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: शब्द

कृती
कृती [Pages 45 - 46]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board Chapter 2 शब्द कृती [Pages 45 - 46]

कृती | Q (१) | Page 45

कृती करा.
कवीच्या जीवनातील 'शब्दांची भूमिका

कृती | Q (२) (अ) | Page 45

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा.
बिकट संकटांना कवीने म्हटले

  • पोटाशी घेणारे शब्द.

  • निरुत्तर निखारे.

  • धावून आलेले शब्द.

कृती | Q (२) (आ) | Page 45

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा.
शब्दांचा उजेड म्हणजे

  • शब्दांचे मार्गदर्शन.

  • शब्दांची मदत.

  • शब्दांचा हल्ला.

कृती | Q (२) (इ) | Page 45

योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पूर्ण करा.
चिडून सांडणारे ऊन म्हणजे

  • कठीण प्रसंग.

  • झाडाची सावली

  • तापदायक प्रसंग.

कृती | Q (३) (अ) (१) | Page 45

खालील काव्यपंक्तींतून व्यक्त होणारा अर्थ लिहा.
‘दिवसाही दाटायचा अंधार तेव्हा, शब्दांनीच हातात बिजली दिली.’

कृती | Q (३) (अ) (२) | Page 45

खालील काव्यपंक्तींतून व्यक्त होणारा अर्थ लिहा.
'मरणाच्या धारेत सापडलो तेव्हा, शब्दांनीच माझ्याकडे किनारा सरकवला.'

कृती | Q (३) (आ) (अ) | Page 46

सूचनेप्रमाणे सोडवा.
‘आश्रय’ हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा.

कृती | Q (३) (आ) (आ) | Page 46

सूचनेप्रमाणे सोडवा.
'शब्द' हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा.

कृती | Q (३) (आ) (इ) | Page 46

सूचनेप्रमाणे सोडवा. 'शब्दांनी मला खूप दिले; पण मी शब्दांना काहीच देऊ शकत नाही किंबहना शब्दांच्या उपकाराची फेड  करू शकत नाही', या अर्थाच्या ओळी शोधून लिहा.

कृती | Q (४) (अ) | Page 46

‘एखादी आठवण आग घेऊन धावली, तेव्हाही शब्दांनीच हल्ला झेलला....’ या काव्यपंक्तीतील आशयसौंदर्य स्वभाषेत लिहा.

कृती | Q (४) (आ) | Page 46

मी शब्दांत शिरलो आणि स्वत:ला वाचवले : जहर मी प्यालो आणि शब्दांनी ते पचवले.’ या काव्यपंक्तीतील विचारसौंदर्य स्पष्ट करा.

कृती | Q (५) (अ) | Page 46

आयुष्यात आलेले नकार कवीने कोणत्या शब्दांत व्यक्त केले आहेत, ते लिहा

कृती | Q (५) (आ) | Page 46

'शब्द म्हणजेच कवीचे सामर्थ्य,' हे विधान स्पष्ट करा.

कृती | Q (५) (इ) | Page 46

‘मानवी जीवनातील शब्दांचे अनन्यसाधारण महत्त्व’ तुमच्या शब्दांत लिहा.

कृती | Q (६) | Page 46

‘शब्द’ या कवितेचे रसग्रहण करा.

Chapter 2: शब्द

कृती
Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - शब्द

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 (शब्द) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 शब्द are पद्य (Poetry) (11th Standard).

Using Balbharati 11th solutions शब्द exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 11th prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 शब्द 11th extra questions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×