Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला [Latest edition]

Chapters

Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला

कृती
कृती [Pages 41 - 43]

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board Chapter 2 वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला कृती [Pages 41 - 43]

कृती | Q (१) (अ) | Page 41

कृती करा.
निशाताईंच्या सल्ल्याचा आस्वाद घेणाऱ्या प्रेक्षकांची अवस्था

कृती | Q (१) (आ) (१) | Page 41

कारणे लिहा.
उषाताईंचा हा कार्यक्रम शेवटचा होता, कारण____

कृती | Q (१) (आ) (२) | Page 41

कारणे लिहा.
निशाने चेहऱ्यावर प्रौढपणा आणण्याचा प्रयत्न केला, कारण ______

कृती | Q (१) (आ) (३) | Page 41

कारणे लिहा.
महिला प्रेक्षकांत अपेक्षाभंगाची एक जोरकस लाट आली;कारण ______

कृती | Q (१) (आ) (४) | Page 41

कारणे लिहा.
मुंबईत आलेल्या पाहुण्यांची पंचाईत होते; कारण ____________

कृती | Q (१) (इ) (१) | Page 41

वैशिष्ट्येलिहा.
दूरदर्शनवरील ‘वहिनींचा सल्ला’ हा कार्यक्रम.

कृती | Q (१) (इ) (२) | Page 41

वैशिष्ट्येलिहा.
शिवाजी मंदिर’ येथील ‘वहिनींचा सल्ला’ हा कार्यक्रम.

कृती | Q (१) (ई) | Page 42

फरक स्पष्ट करून तक्ता पूर्ण करा.

उषावहिनींचा सल्ल निशावहिनींचा सल्ल
   
   
   
कृती | Q (२) (१) | Page 42

पाठातील खालील वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.
रंगीबेरंगी पोकळ बुडबुड्यांचा आजचा अंतिम दिवस.

कृती | Q (२) (२) | Page 42

पाठातील खालील वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.
मी माणसांना दुःखप्रूफ किंवा दुःखमुक्त होण्यासाठी मदत करते.

कृती | Q (२) (३) | Page 42

पाठातील खालील वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.
इतर घरांत नोकरीवाली बाई हे वॉटरप्रूफींग केलेलं असल्यामुळे आमच्या घरी पाहुण्यांचा जोरदार मारा!

कृती | Q (२) (४) | Page 42

पाठातील खालील वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.
'कीड मुळापासून उपटून काढली पाहिजे, तरच झाड जगेल'

कृती | Q (३) (अ) | Page 42

विशेष्य-विशेषणांच्या जोड्या पाठाधारे जुळवा.
कडूगोड, थेट, अभूतपूर्व, जीवघेणी, अंजन, केरळ,फावला, प्रक्षेपण, असहकार,आठवणी, पोकळ, कार्यक्रम, वेळ, पुळका

विशेष्य विशेषणे
   
कृती | Q (३) (आ) | Page 42

केवल वाक्ये, मिश्र वाक्ये आणि संयुक्त वाक्येयांची पाठातील प्रत्येकी दोन-दोन उदाहरणे शोधून लिहा.

कृती | Q (३) (इ) | Page 42

खालील विरामचिन्हांची नावे कंसातील यादीतून शोधून लिहा.
(अपूर्णविराम, संयोगचिन्ह, अर्धविराम, अपसारणचिन्ह, लोपचिन्ह)

विरामचिन्हे -

नावे

;

 

.......

 

 

:

 

-

 
कृती | Q (३) (ई) (अ) | Page 42

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.
काजवे चमकणे-

कृती | Q (३) (ई) (आ) | Page 42

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.
डोळे लकाकणे -

कृती | Q (३) (ई) (इ) | Page 42

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.
कायापालट होणे-

कृती | Q (३) (ई) (ई) | Page 42

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यांत उपयोग करा.
कडेलोट होणे -

कृती | Q (३) (उ) | Page 43

खालील शब्दांचे वर्गीकरण करा.
वळूनवळून, रेनकोटबिनकोट, पुटपुट, अभिवाचन, सामाजिक

उपसर्गघटित शब् प्रत्ययघटित शब् पूर्णाभ्यस्त शब् अंशाभ्यस्त शब् अनुकरणवाचक शब्
         
कृती | Q (४) (अ) | Page 43

वहिनींचा सल्ला 'सुसाट' वाटण्याची तुम्हांला समजलेली कारणे लिहा.

कृती | Q (४) (आ) | Page 43

'पाहुण्यांचा पाऊस यासंबंधी कथेत आलेला विनोद तुम्हाला आवडला का, ते सकारण स्पष्ट करा.

कृती | Q (४) (इ) | Page 43

सल्ला मागण्यासाठी मांडलेल्या समस्यांविषयी तुमचे मत लिहा.

कृती | Q (४) (ई) | Page 43

खऱ्या उषावहिनींनी आपल्या बहिणीच्या कामाला दिलेल्या पसंतीविषयी' तुमच्या प्रतिक्रिया लिहा.

कृती | Q (५) (अ) | Page 43

वहिनींचा 'सुसाट ' सल्ला ही कथा तुम्हांला का आवडते, ते लिहा.

कृती | Q (५) (आ) | Page 43

'स्त्रीने स्वतःच्या आत्मसन्मानाला जपले पाहिजे,' याविषयीचे तुमचे विचार लिहा.

Chapter 2: वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला

कृती
Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 - वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला

Balbharati solutions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 (वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board chapter 2 वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला are गद्य (Prose) (11th Standard), व्याकरण (Grammar) (11th Standard).

Using Balbharati 11th solutions वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 11th prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला 11th extra questions for Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×