Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 15 - होळी आली होळी [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 15: होळी आली होळी

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 44]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] Chapter 15 होळी आली होळी स्वाध्याय [Page 44]

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 44

एक-दोन शब्दात उत्तरे लिहा.

होळीला करायचा गोड पदार्थ-

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 44

एक-दोन शब्दात उत्तरे लिहा.

केरकचरा टाकायचे ठिकाण-

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 44

कवीने काय तोडण्यास मनाई केली आहे?

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 44

होळीच्या वेळी झोळी कशाने भरावी?

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 44

होळीसाठी मोळी कशाची बांधावी?

स्वाध्याय | Q २. (उ) | Page 44

कवीने होळीच्या दिवशी कोणती शपथ घ्यायला सांगितली आहे?

स्वाध्याय | Q २. (ऊ) | Page 44

कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी केल्यास त्याच्या घरी कोण पाणी भरेल?

स्वाध्याय | Q ३. | Page 44

‘पर्यावरणाचे भान ठेवून होळी साजरी करा.’ याबाबत तुमचे मत दोन-तीन वाक्यांत लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 44

‘होळी’च्या सणाची तयारी तुम्ही कशी कराल ते लिहा.

स्वाध्याय | Q ५. | Page 44

तुमच्या परिसरात ‘आदर्श होळी’ साजरी करण्यासाठी एक सूचनाफलक तयार करा.

सूचनाफलक
झाडे तोडू नका.
 
 
 
स्वाध्याय | Q ६. | Page 44

होळी हा सण ‘फाल्गुन’ या मराठी महिन्यात येतो. त्याप्रमाणे खालील तक्ता दिनदर्शिका पाहून पूर्ण करा.

दसरा  
संक्रांत  
गणेशोत्सव  
दिवाळी  
गुढीपाडवा  
होळी  
स्वाध्याय | Q ७. | Page 44

खालील सूचना वाचा. अशा आणखी सूचना तयार करा.

  • नदीच्या पाण्यात केरकचरा, निर्माल्य टाकू नये.
  • ओला कचरा, सुका कचरा ठेवा वेगवेगळा, तरच प्रदूषणाला बसेल आळा.

Chapter 15: होळी आली होळी

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 15 - होळी आली होळी

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 15 (होळी आली होळी) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] chapter 15 होळी आली होळी are पद्य (6th Standard), व्याकरण (6th Standard), लेखन (6th Standard).

Using Balbharati 6th Standard solutions होळी आली होळी exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 6th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 15 होळी आली होळी 6th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×