Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] chapter 20 - गमतीदार पात्र [Latest edition]

Chapters

Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 20: गमतीदार पात्र

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 36 - 37]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] Chapter 20 गमतीदार पात्र स्वाध्याय [Pages 36 - 37]

एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 36

पत्र कोणी पाठवले?

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 36

पत्र कोणाला पाठवले?

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 37

मायाला पत्र का वाचता आले नाही?

स्वाध्याय | Q 2. (अ) | Page 37

कोण ते सांगा.

कोरे पत्र पाहून आश्चर्य वाटणारी.

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 37

कोण ते सांगा.

कोरे पत्र वाचण्याची युक्ती माहीत असणारी.

स्वाध्याय | Q ३. | Page 37

खालील शब्द असेच लिहा. 

पत्र, मित्र, सत्र, रात्र, त्रयस्थ, पात्र, त्राण, वात्रट, कंत्राट.

स्वाध्याय [Page 37]

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] Chapter 20 गमतीदार पात्र स्वाध्याय [Page 37]

स्वाध्याय | Q १. | Page 37

पाठातील खालील वाक्ये वाचा.

(अ) दारावरची बेल वाजली.

(आ) 'काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवलं?'

(इ) रेश्माने पत्र हातात घेतले.

(ई) "अगं, काकांनी कोरं पत्र पाठवलं."

स्वाध्याय | Q २. | Page 37

वाचा. समजून घ्या.

(१) वाक्य पूर्ण झाल्यावर . असे चिन्ह देतात. . या चिन्हाला पूर्णविराम म्हणतात.

(२) वाक्यात जेव्हा प्रश्न विचारलेला असतो, तेव्हा वाक्याच्या शेवटी ? असे चिन्ह देतात. ? या चिन्हाला प्रश्नचिन्ह म्हणतात. 

(३) वाक्य वाचताना शब्दानंतर आपण थोडे थांबतो. तसेच वाक्यात आलेल्या वस्तू/नावांची यादी वाचताना प्रत्येक शब्दानंतर आपण थोडे थांबतो, तेव्हा त्या शब्दानंतर , असे चिन्ह देतात. , चिन्हाला स्वल्पविराम म्हणतात. 

स्वाध्याय | Q ३. (१) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

मी संगणक सुरु केला मामाचा ई-मेल वाचला मामा चार दिवसांनी येणार होता आम्ही आनंदित झालो

स्वाध्याय | Q ३. (२) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

रमेश सीता अनिता गणेश हे सर्वजण दररोज बागेत खेळतात

स्वाध्याय | Q ३. (३) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

तू जेवण केलेस का

स्वाध्याय | Q ३. (४) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

हे ऐकून तुला आनंद झाला का

स्वाध्याय | Q ३. (५) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

मी आई बाबा राजू पिंकी बाजारात गेलो

स्वाध्याय | Q ३. (६) | Page 37

खालील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्पविराम घाला.

सुशांत राघू राजेश हे चांगले मित्र आहेत

स्वाध्याय | Q ४. | Page 37

वाचा व लिहा.

आपल्या घराभोवतीच्या परिसरात तुळस, दुर्वा, गवतीचहा, आले, लिंबू अशी अनेक औषधी झाडे असतात. झाडासारखा मित्र नाही. झाडे सावली देतात, फुले-फळे देतात, औषधे देतात. अशा शेकडो गुणकारी वनस्पती आपल्या जवळच असतात. आपण त्यांची माहिती जाणून घेतली पाहिजे.

Chapter 20: गमतीदार पात्र

स्वाध्याय
Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] chapter 20 - गमतीदार पात्र

Balbharati solutions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] chapter 20 (गमतीदार पात्र) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] chapter 20 गमतीदार पात्र are व्याकरण (5th Standard), लेखन (5th Standard), स्थूलवाचन (5th Standard), गद्य (5th Standard).

Using Balbharati 5th Standard solutions गमतीदार पात्र exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 5th Standard prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 20 गमतीदार पात्र 5th Standard extra questions for Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×