Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 11 - गोष्ट अरुणिमाची [Latest edition]

Chapters

Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 11: गोष्ट अरुणिमाची

कृतीअपठित गद्य आकलन
कृती [Pages 42 - 43]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची कृती [Pages 42 - 43]

कृती | Q (१) | Page 42

आकृती पूर्ण करा.

कृती | Q (२) (अ) | Page 42

खालील कृतीतून अभिव्यक्त होणारे अरुणिमाचे गुण लिहा.

भाईसाब यांनी दिलेला सल्ला शिरोधार्य मानला.

कृती | Q (२) (आ) | Page 42

खालील कृतीतून अभिव्यक्त होणारे अरुणिमाचे गुण लिहा.

चोरांना लाथाबुक्क्यांचा प्रसाद दिला.

कृती | Q (२) (इ) | Page 42

खालील कृतीतून अभिव्यक्त होणारे अरुणिमाचे गुण लिहा.

उठता-बसता, खाता-पिता केवळ एव्हरेस्टचाच विचार ती करू लागली होती.

कृती | Q (२) (ई) | Page 42

खालील कृतीतून अभिव्यक्त होणारे अरुणिमाचे गुण लिहा.

ब्रिटिश माणसाने ओझे होते म्हणून फेकून दिलेला ऑक्सिजन सिलेंडर अरुणिमाने वापरला.

कृती | Q (३) (अ) | Page 42

कोण ते लिहा.

एव्हरेस्ट सर करणारी पहिली महिला - ______ 

कृती | Q (३) (आ) | Page 42

कोण ते लिहा.

सर्वांत मोठा मोटिव्हेटर - ______ 

कृती | Q (३) (इ) | Page 42

कोण ते लिहा.

अरुणिमाच्या कुटुंबातील महत्त्वाचे निर्णय घेणारे - ______ 

कृती | Q (३) (ई) | Page 42

कोण ते लिहा.

फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉलची नॅशनल चॅम्पियन - ______

कृती | Q (४) | Page 42

अरुणिमाच्या कणखर/धाडसी मनाची साक्ष देणारी वाक्ये पाठातून शोधून लिहा.

कृती | Q (५) (अ) | Page 42

अरुणिमाविषयी उठलेल्या खालील अफवाबाबत तुमची प्रतिक्रिया लिहा.

शरीराला जखमा झाल्यामुळे बहुधा अरुणिमाच्या डोक्यावरही परिणाम झालेला दिसतोय.

कृती | Q (५) (आ) | Page 42

अरुणिमाविषयी उठलेल्या खालील अफवाबाबत तुमची प्रतिक्रिया लिहा.

अरुणिमाकडे प्रवासाचे तिकीट नव्हते म्हणून तिने रेल्वेतून उडी मारली.

कृती | Q (६) | Page 42

पाठातून (गोष्ट अरुणिमाची) तुम्हांला जाणवलेली अरुणिमाची स्वभाव वैशिष्ट्ये लिहा.

  • ______
  • ______
  • ______
  • ______
  • ______
कृती | Q (७) (१) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

नॅशनल

कृती | Q (७) (२) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

स्पॉन्सरशिप

कृती | Q (७) (३) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

डेस्टिनी

कृती | Q (७) (४) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

कॅम्प

कृती | Q (७) (५) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

डिस्चार्ज

कृती | Q (७) (६) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या इंग्रजी शब्दाला प्रचलित मराठी शब्द लिहा.

हॉस्पिटल

कृती | Q (८) (१) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या खालील वाक्याचे मराठीत भाषांतर करा.

Now or never!

कृती | Q (८) (२) | Page 42

पाठात (गोष्ट अरुणिमाची) आलेल्या खालील वाक्याचे मराठीत भाषांतर करा.

Fortune favours the braves

कृती | Q (९) | Page 43

‘नेहरू गिरिभ्रमण प्रशिक्षण केंद्रा’ तील अरुणिमाचे खडतर अनुभव लिहा.

(अ) ______

(आ) ______ 

(इ) ______

(ई) ______

कृती | Q (१०) (अ) | Page 43

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहून, अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा.

प्रत्येक व्यक्तीत काही ना काही गुण असतोच.

कृती | Q (१०) (आ) | Page 43

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहून, अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा.

सूर्योदयाचे वेळी सूर्याची विविध रूपे अनुभवता येतात.

कृती | Q (१०) (इ) | Page 43

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहून, अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा.

खालील प्रश्नांची उत्तरे संक्षिप्त असावीत.

कृती | Q (१०) (ई) | Page 43

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहून, अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा.

प्रयत्नाने बिकट वाट पार करता येते.

कृती | Q (११) (अ) | Page 43

खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

सायरा आज खूप खूश होती.

कृती | Q (११) (आ) | Page 43

खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

अनुजाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

कृती | Q (११) (इ) | Page 43

खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

मित्राने दिलेले गोष्टींचे पुस्तक अब्दुलला खूप आवडले.

कृती | Q (११) (ई) | Page 43

खालील वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

जॉनला नवीन कल्पना सुचली.

कृती | Q (१२) | Page 43

खालील तक्ता पूर्ण करा.  

शब्द मूळ शब्द लिंग वचन सामान्य रूप विभक्ती प्रत्यय विभक्ती
(१) कागदपत्रांचे ______ ______ ______ ______ ______ ______
(२) गळ्यात ______ ______ ______ ______ ______ ______
(३) प्रसारमाध्यमांनी ______ ______ ______ ______ ______ ______
(४) गिर्यारोहणाने ______ ______ ______ ______ ______ ______

स्वमत.

कृती | Q (१३) (अ) | Page 43

‘आपलं ध्येय साध्य करताना प्रयत्न निष्फळ ठरणे म्हणजे अपयश नसतं’, या वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.

कृती | Q (१३) (आ) | Page 43

‘प्रत्येकामध्ये एक जिद्दी अरुणिमा असते’, याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा.

कृती | Q (१३) (इ) | Page 43

तुमच्या मनातील एव्हरेस्ट शोधा आणि शब्दबद्ध करा.

अपठित गद्य आकलन [Page 44]

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] Chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची अपठित गद्य आकलन [Page 44]

अपठित गद्य आकलन | Q (अ) (१) (अ) | Page 44

उतारा वाचून दिलेली कृती करा. 

खालील भाव व्यक्त करणारे वाक्य उताऱ्यातून शोधून लिहा.

वृक्ष बहरू लागले आहेत. ____________ 

 वर्षाऋतूचा काळ आहे. आभाळ ढगांनी व्याप्त आहे. दिशा पाणावलेल्या आहेत. अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळताहेत. वृक्ष-पर्णांनी अंग धरले आहे. करंगळीची सोंड झाली आहे. उसळत घुसळत नवे पाणी फेसाळत चालले आहे. कुठे काठाला भिडले आहे, कुठे काठावर चढले आहे, कुठे संथ-गंभीर राहून दबदबा दाखवत आहे. भव्य, स्तब्ध पुलाच्या कमानीखालून जाणारे पाणी समजूतदार वाटते, शहाण्यासारखे वागते; पण तेच पुढे जाऊन काठावरची गरीब बिचारी खोपटी उद्ध्वस्त करून आपल्याबरोबर घेऊन जाताना क्रूर, अडाणी आणि उद्दाम वाटते. पुढे जाता जाता कुठे झाडावर चढते, कुठे गच्चीवर लोळते, कुठे घाट बुडवते तर कुठे वाट तुडवते. पाणी येते आणि जाते. एवढे उदंड येणारे पाणी लांब समुद्राच्या पोटात गुडुप्प होते. पाणी किती शहाणे असते! जोवर कोणी अडवत नाही, शेतमळे, बागा फुलवत नाही, रान-रान हसवत नाही तोवर पाण्याने तरी काय करावे? दरवर्षी वर्षाऋतूत यावे अन् वाहून जावे. पाण्याला जाता जाता कृतार्थ होऊन जावे, फुलवत-खुलवत, पिकवत जावे असे वाटल्याशिवाय का राहत असेल? पण पाण्याचे मन कोण जाणणार? 

- राजा मंगळवेढेकर

अपठित गद्य आकलन | Q (अ) (१) (आ) | Page 44

उतारा वाचून दिलेली कृती करा.

खालील भाव व्यक्त करणारे वाक्य उताऱ्यातून शोधून लिहा.

नदी, नाल्यात भरपूर पाणी आहे. ____________  

       वर्षाऋतूचा काळ आहे. आभाळ ढगांनी व्याप्त आहे. दिशा पाणावलेल्या आहेत. अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळताहेत. वृक्ष-पर्णांनी अंग धरले आहे. करंगळीची सोंड झाली आहे. उसळत घुसळत नवे पाणी फेसाळत चालले आहे. कुठे काठाला भिडले आहे, कुठे काठावर चढले आहे, कुठे संथ-गंभीर राहून दबदबा दाखवत आहे. भव्य, स्तब्ध पुलाच्या कमानीखालून जाणारे पाणी समजूतदार वाटते, शहाण्यासारखे वागते; पण तेच पुढे जाऊन काठावरची गरीब बिचारी खोपटी उद्ध्वस्त करून आपल्याबरोबर घेऊन जाताना क्रूर, अडाणी आणि उद्दाम वाटते. पुढे जाता जाता कुठे झाडावर चढते, कुठे गच्चीवर लोळते, कुठे घाट बुडवते तर कुठे वाट तुडवते. पाणी येते आणि जाते. एवढे उदंड येणारे पाणी लांब समुद्राच्या पोटात गुडुप्प होते. पाणी किती शहाणे असते! जोवर कोणी अडवत नाही, शेतमळे, बागा फुलवत नाही, रान-रान हसवत नाही तोवर पाण्याने तरी काय करावे? दरवर्षी वर्षाऋतूत यावे अन् वाहून जावे. पाण्याला जाता जाता कृतार्थ होऊन जावे, फुलवत-खुलवत, पिकवत जावे असे वाटल्याशिवाय का राहत असेल? पण पाण्याचे मन कोण जाणणार? 

- राजा मंगळवेढेकर

अपठित गद्य आकलन | Q (अ) (२) (अ) | Page 44

उतारा वाचून दिलेली कृती करा.

स्पष्ट करा.

पाणी समजूतदार वाटते ______

      वर्षाऋतूचा काळ आहे. आभाळ ढगांनी व्याप्त आहे. दिशा पाणावलेल्या आहेत. अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळताहेत. वृक्ष-पर्णांनी अंग धरले आहे. करंगळीची सोंड झाली आहे. उसळत घुसळत नवे पाणी फेसाळत चालले आहे. कुठे काठाला भिडले आहे, कुठे काठावर चढले आहे, कुठे संथ-गंभीर राहून दबदबा दाखवत आहे. भव्य, स्तब्ध पुलाच्या कमानीखालून जाणारे पाणी समजूतदार वाटते, शहाण्यासारखे वागते; पण तेच पुढे जाऊन काठावरची गरीब बिचारी खोपटी उद्ध्वस्त करून आपल्याबरोबर घेऊन जाताना क्रूर, अडाणी आणि उद्दाम वाटते. पुढे जाता जाता कुठे झाडावर चढते, कुठे गच्चीवर लोळते, कुठे घाट बुडवते तर कुठे वाट तुडवते. पाणी येते आणि जाते. एवढे उदंड येणारे पाणी लांब समुद्राच्या पोटात गुडुप्प होते. पाणी किती शहाणे असते! जोवर कोणी अडवत नाही, शेतमळे, बागा फुलवत नाही, रान-रान हसवत नाही तोवर पाण्याने तरी काय करावे? दरवर्षी वर्षाऋतूत यावे अन् वाहून जावे. पाण्याला जाता जाता कृतार्थ होऊन जावे, फुलवत-खुलवत, पिकवत जावे असे वाटल्याशिवाय का राहत असेल? पण पाण्याचे मन कोण जाणणार? 

- राजा मंगळवेढेकर

अपठित गद्य आकलन | Q (अ) (२) (आ) | Page 44

उतारा वाचून दिलेली कृती करा.

स्पष्ट करा.

पाणी क्रूर वाटते ______ 

      वर्षाऋतूचा काळ आहे. आभाळ ढगांनी व्याप्त आहे. दिशा पाणावलेल्या आहेत. अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळताहेत. वृक्ष-पर्णांनी अंग धरले आहे. करंगळीची सोंड झाली आहे. उसळत घुसळत नवे पाणी फेसाळत चालले आहे. कुठे काठाला भिडले आहे, कुठे काठावर चढले आहे, कुठे संथ-गंभीर राहून दबदबा दाखवत आहे. भव्य, स्तब्ध पुलाच्या कमानीखालून जाणारे पाणी समजूतदार वाटते, शहाण्यासारखे वागते; पण तेच पुढे जाऊन काठावरची गरीब बिचारी खोपटी उद्ध्वस्त करून आपल्याबरोबर घेऊन जाताना क्रूर, अडाणी आणि उद्दाम वाटते. पुढे जाता जाता कुठे झाडावर चढते, कुठे गच्चीवर लोळते, कुठे घाट बुडवते तर कुठे वाट तुडवते. पाणी येते आणि जाते. एवढे उदंड येणारे पाणी लांब समुद्राच्या पोटात गुडुप्प होते. पाणी किती शहाणे असते! जोवर कोणी अडवत नाही, शेतमळे, बागा फुलवत नाही, रान-रान हसवत नाही तोवर पाण्याने तरी काय करावे? दरवर्षी वर्षाऋतूत यावे अन् वाहून जावे. पाण्याला जाता जाता कृतार्थ होऊन जावे, फुलवत-खुलवत, पिकवत जावे असे वाटल्याशिवाय का राहत असेल? पण पाण्याचे मन कोण जाणणार? 

- राजा मंगळवेढेकर

अपठित गद्य आकलन | Q (आ) (१) | Page 44

खालील आकृती पूर्ण करा.

अपठित गद्य आकलन | Q (आ) (२) | Page 44

खालील आकृती पूर्ण करा.

अपठित गद्य आकलन | Q (इ) | Page 44

तक्ता पूर्ण करा. खालील वाक्यांतील अव्यये ओळखा व त्यांचा प्रकार लिहा.

वाक्य अव्यय अव्ययाचा प्रकार
(१) पाणी कुठे गच्चीवर लोळते. ______ ______
(२) पाणी येते आणि जाते. ______ ______
अपठित गद्य आकलन | Q (४) | Page 44

उताऱ्यातून कळलेला ‘पाण्याचा स्वभाव’ तुमच्या शब्दांत लिहा.

अपठित गद्य आकलन | Q (५) | Page 44

वर्षाऋतूतील पाणी निष्फळ वाहून जाऊ नये म्हणून माणसाने काय काय करायला हवे, याबाबत तुमचे विचार लिहा.

Chapter 11: गोष्ट अरुणिमाची

कृतीअपठित गद्य आकलन
Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 11 - गोष्ट अरुणिमाची

Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 11 (गोष्ट अरुणिमाची) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची are गद्य [इयत्ता १० वी], व्याकरण [इयत्ता १० वी], गद्य आकलन/सारांशलेखन [इयत्ता १० वी].

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions गोष्ट अरुणिमाची exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×