Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 4 - वसाहतवाद आणि मराठे [Latest edition]

Chapters

History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 4: वसाहतवाद आणि मराठे

स्वाध्याय
Advertisement Remove all ads
स्वाध्याय [Pages 31 - 32]

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] Chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठेस्वाध्याय [Pages 31 - 32]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पूर्ण विधाने पुन्हा लिहा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) १. | Page 31

मराठ्यांनी पोर्तुगिजांना ______ च्या वेढ्यात पराभूत केले.

 • वेंगुर्ला

 • फोंडा

 • सुरत

 • राजापूर

स्वाध्याय | Q १ (अ) २. | Page 31

शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांचा संबंध सर्वप्रथम ______ या प्रकरणात आला.

 • कुडाळ स्वारी

 • अफजलखान

 • फाजलखान

 • राज्याभिषेक

स्वाध्याय | Q १ (अ) ३. | Page 31

थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचे बंधू चिमाजीअप्पा यांनी वसई येथे ______ यांचा पराभव केला.

 • इंग्रज

 • फ्रेंच

 • डच

 • पोर्तुगीज

स्वाध्याय | Q १ (अ) ४. | Page 31

पानिपतचे तिसरे युद्ध मराठे आणि ______ यांच्यात झाले.

 • इंग्रज

 • अब्दाली

 • अहमदखान बंगश

 • नजीबखान

स्वाध्याय | Q १ (ब) | Page 31

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

'अ' गट

'ब' गट

१. कास्मो-द-ग्वार्द

- पोर्तुगीज इतिहासकार

२. गोंसालू मार्तीस

- पोर्तुगीज वकील

३. फ्रांस्वाँ मार्टिन

- डच वखारीचा प्रमुख

४. हेन्री रेव्हिंग्टन

- इंग्रज अधिकारी

स्वाध्याय | Q २ (अ) १. | Page 31

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

भारतात सर्वप्रथम आलेले युरोपीय - ______

स्वाध्याय | Q २ (अ) २. | Page 31

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

पोर्तुगिजांचा दारूगोळा असलेले ठिकाण - ______

स्वाध्याय | Q २ (अ) ३. | Page 31

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

वखारीचे संरक्षण आणि परवान्यासाठी शिवाजी महाराजांना नजराणा देणारे - ______

स्वाध्याय | Q २ (अ) ४. | Page 31

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

जैतापूरचा इंग्रज दलाल - ______

स्वाध्याय | Q २ (ब) | Page 31

दिलेल्या कारणांपैकी योग्य कारण निवडून विधान पूर्ण करा.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मिठाच्या व्यापारावर संरक्षक जकाती उभारल्या. कारण -

 • पोर्तुगिजांना विरोध करण्यासाठी

 • इंग्रजांचा मिठाचा व्यापार मोडून काढण्यासाठी

 • स्वराज्यात पैसा उभा करण्यासाठी

 • वसाहतवादयांना विरोध करण्यासाठी

स्वाध्याय | Q ३.१ | Page 31

तुमचे मत नोंदवा.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार दल उभारले.

स्वाध्याय | Q ३.२ | Page 31

तुमचे मत नोंदवा.

मराठी सत्तेचे धोरण वसाहतवादविरोधी होते.

खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 32

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रातून युरोपीय व्यापाऱ्यांविषयी धोरणातील महत्त्वाच्या बाबी लिहा.

स्वाध्याय | Q ४.२ | Page 32

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मराठ्यांचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याचे धोरण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ४.३ | Page 32

भारतातील सर्वात प्रभावी मराठी सत्ता का संपुष्टात आली?

स्वाध्याय | Q ५ | Page 32

खालील नकाशाचे निरीक्षण करून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

१. भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनारपट्टीवर डचांच्या वसाहती कोठे होत्या?

२. पूर्व किनारपट्टीवर फ्रेंचांनी कोठे वसाहती उभारल्या?

३. आग्रा आणि अलाहाबाद येथे कोणाची वखार होती?

Chapter 4: वसाहतवाद आणि मराठे

स्वाध्याय
History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] - Shaalaa.com

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 4 - वसाहतवाद आणि मराठे

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 4 (वसाहतवाद आणि मराठे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठे are मराठी सत्तेचे वसाहतवादविरोधी धोरण, पोर्तुगीज - मराठे, डच - मराठे, फ्रेंच - मराठे, इंग्रज - मराठे, सिद्दी - मराठे, अफगाण - मराठे.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions वसाहतवाद आणि मराठे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठे 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×