Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 - युरोपीय वसाहतवाद [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 - युरोपीय वसाहतवाद - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: युरोपीय वसाहतवाद

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 18]

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] Chapter 2 युरोपीय वसाहतवाद स्वाध्याय [Page 18]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पूर्ण विधाने पुन्हा लिहा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) १. | Page 18

'स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा' ______ याने तयार केला.

 • जॉर्ज वॉशिंग्टन

 • थॉमस जेफरसन

 • लॉर्ड अमहर्स्ट

 • लॉर्ड कॉर्नवॉलिस

स्वाध्याय | Q १ (अ) २. | Page 18

दुसरे ब्रह्मी युद्ध ______ च्या काळात लढले गेले.

 • लॉर्ड ॲम्हर्स्ट

 • लॉर्ड डफरीन

 • लॉर्ड डलहौसी

 • ॲशले एडन

स्वाध्याय | Q १ (ब) | Page 18

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

'अ' गट

ब' गट

१. टोगोलँड

- जर्मन वसाहत

२. इजिप्त

- ब्रिटिश वसाहत

३. आरेंज फ्री स्टेट

- डच वसाहत

४. आयव्हरी कोस्ट

- पोर्तुगीज वसाहत

स्वाध्याय | Q २ (अ) १. | Page 18

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

अमेरिकेच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील फ्लोरिडा ते कॅलिफोर्नियाचा प्रदेश या सत्तेच्या ताब्यात होता - ______

स्वाध्याय | Q २ (अ) २. | Page 18

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

या राणीच्या काळात इंग्लंडच्या सागरी मोहिमांना प्रोत्साहन मिळाले - ______

स्वाध्याय | Q २ (ब) १. | Page 18

दिलेल्या कारणांपैकी योग्य कारण निवडून विधान पूर्ण करा.

म्यानमार वर कब्जा मिळवणे हे ब्रिटिशांचे उद्दिष्ट होते. कारण -

 • ब्रिटिशांना साम्राज्यविस्तार करायचा होता.

 • म्यानमारमधील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि हक्काची बाजारपेठ यावर ताबा मिळवणे ब्रिटिशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. 

 • ब्रिटिशांना युरोपीय वसाहतवादी स्पर्धेत पुढे राहायचे होते.

 • म्यानमारचा राजा थिबा याला त्यांना धडा शिकवायचा होता.

स्वाध्याय | Q ३ | Page 18

संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

 

स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 18

टीप लिहा.

वसाहतवादाचे स्वरूप

स्वाध्याय | Q ४.२ | Page 18

टीप लिहा.

अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध

पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५.१ | Page 18

औद्योगिक क्रांतीमुळे वसाहतवादाला चालना मिळाली.

स्वाध्याय | Q ५.२ | Page 18

युरोपीय राष्ट्रांनी अमेरिकेत वसाहती स्थापन केल्या.

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: युरोपीय वसाहतवाद

स्वाध्याय
Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 - युरोपीय वसाहतवाद - Shaalaa.com

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 - युरोपीय वसाहतवाद

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 (युरोपीय वसाहतवाद) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 2 युरोपीय वसाहतवाद are वसाहतवाद: अर्थ आणि स्वरूप, वसाहतवादाच्या उदयाची कारणे, वसाहतवादाचे परिणाम, युरोपीय वसाहतवाद, अमेरिकेतील वसाहतवाद, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील वसाहतवाद, आशियातील वसाहतवाद, आफ्रिकेतील वसाहतवाद.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions युरोपीय वसाहतवाद exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 युरोपीय वसाहतवाद 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×