Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 - बदलता भारत - भाग २ [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 - बदलता भारत - भाग २ - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 12: बदलता भारत - भाग २

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 98]

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] Chapter 12 बदलता भारत - भाग २ स्वाध्याय [Page 98]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पूर्ण विधाने पुन्हा लिहा.

स्वाध्याय | Q १ (अ) १. | Page 98

१९९५ मध्ये भारत सरकारचा आरोग्य विभागातर्फे ______ लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली.

  • गोवर-रुबेला

  • पल्स पोलिओ

  • बीसीजी

  • त्रिगुणी

स्वाध्याय | Q १ (अ) २. | Page 98

एर्नाकुलम हा १००% साक्षर झालेला जिल्हा ______ राज्यात आहे.

  • गुजरात

  • केरळ

  • कर्नाटक

  • तमिळनाडू

स्वाध्याय | Q १ (ब) | Page 98

पुढील संचामधील 'ब' गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

'अ' गट

'ब' गट

१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- मानवी हक्कांचे संरक्षण

२. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट

- दिल्लीतील प्रदूषणाचा अभ्यास

३. सी-स्कॅप

- कासवांचे जतन करणारी संस्था

४. इंटॅक

- वारशाविषयी जतन व जागृती करणारी संस्था

स्वाध्याय | Q २.१ | Page 98

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यांसंबंधीचे नाव लिहा.

मानव अधिकार संरक्षण कायद्यान्वये स्थापन झालेला आयोग - ______

स्वाध्याय | Q २.२ | Page 98

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यांसंबंधीचे नाव लिहा.

भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान मिळवणारा खेळाडू - ______

स्वाध्याय | Q ३ | Page 98

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 98

टीप लिहा.

स्पीड पोस्ट

स्वाध्याय | Q ४.२ | Page 98

टीप लिहा.

वायू प्रदूषण

स्वाध्याय | Q ४.३ | Page 98

टीप लिहा.

पोलिओ निर्मूलन

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ५.१ | Page 98

भारत सरकारचे क्रीडा धोरण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५.२ | Page 98

पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून कोणत्या सुविधा सुरु केल्या आहेत?

स्वाध्याय | Q ६.१ | Page 98

तुमचे मत लिहा.

संरक्षणविषयक सराव दोन राष्ट्रांनी एकत्र करणे आवश्यक असते.

स्वाध्याय | Q ६.२ | Page 98

तुमचे मत लिहा.

पर्यटन स्थळांची काळजी सर्वांनी घ्यावी.

Advertisement Remove all ads

Chapter 12: बदलता भारत - भाग २

स्वाध्याय
Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 - बदलता भारत - भाग २ - Shaalaa.com

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 - बदलता भारत - भाग २

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 (बदलता भारत - भाग २) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 12 बदलता भारत - भाग २ are सामाजिक क्षेत्र, आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण, क्रीडा क्षेत्र, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन क्षेत्र.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions बदलता भारत - भाग २ exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 12 बदलता भारत - भाग २ 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×