Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 - बदलता भारत - भाग १ [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 - बदलता भारत - भाग १ - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 11: बदलता भारत - भाग १

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 89]

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] Chapter 11 बदलता भारत - भाग १ स्वाध्याय [Page 89]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून पूर्ण विधाने पुन्हा लिहा.

स्वाध्याय | Q १.१ | Page 89

१९४७ च्या जिनिव्हा परिषदेत जो करार झाला तो ______ करार म्हणून ओळखला जातो.

 • सिएटो

 • नाटो

 • गॅट

 • सार्क

स्वाध्याय | Q १.२ | Page 89

१७७६ मध्ये जगात सर्वप्रथम ______ या देशात माहितीचा कायदा लागू झाला.

 • स्वीडन

 • फ्रान्स

 • इंग्लंड

 • भारत

स्वाध्याय | Q १.३ | Page 89

स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिन ______ म्हणून साजरा केला जातो.

 • राष्ट्रीय शिक्षण दिन

 • राष्ट्रीय युवक दिन

 • राष्ट्रीय एकात्मता दिन

 • राष्ट्रीय विज्ञान दिन

स्वाध्याय | Q २ (अ) १. | Page 89

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यांसंबंधीचे नावे लिहा.

२००४ मध्ये ही कंपनी सॉफ्टवेअर सेवा पुरवणारी आशियातील सर्वात मोठी कंपनी ठरली - ______

स्वाध्याय | Q २ (अ) २. | Page 89

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यांसंबंधीचे नावे लिहा.

२००२ मध्ये या शहरात मेट्रो सेवा सुरू झाली -  ______

स्वाध्याय | Q २ (ब) | Page 89

दिलेल्या कारणांपैकी योग्य कारण निवडून विधान पूर्ण करा.

भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारले. कारण -

 • भारताला इतर देशांशी व्यापारी स्पर्धा करायची होती.

 • भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून लांब राहू शकत नाही.

 • भारताला मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारायची होती.

 • भारताला जागतिक पातळीवर नेतृत्व करायचे होते.

स्वाध्याय | Q ३ | Page 89

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 89

टीप लिहा.

भारत सरकारचे युवक धोरण

स्वाध्याय | Q ४.२ | Page 89

टीप लिहा.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना.

स्वाध्याय | Q ५ | Page 89

तुमचे मत नोंदवा.

भारत अवकाश संशोधन क्षेत्रातील अग्रणी देश आहे.

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ६ | Page 89

भारतात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कोणत्या योजना राबवल्या गेल्या?

स्वाध्याय | Q ७ | Page 89

खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर उत्तरे लिहा.

माहितीचा अधिकार अधिनियमाची माहिती लिहा.

(अ) भारतात ही चळवळ कशी सुरू झाली?

(ब) माहिती व्याख्या

(क) माहितीचा अधिकार या अंतर्गत नागरिकांचे हक्क

Advertisement Remove all ads

Chapter 11: बदलता भारत - भाग १

स्वाध्याय
Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 - बदलता भारत - भाग १ - Shaalaa.com

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 - बदलता भारत - भाग १

Balbharati solutions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 (बदलता भारत - भाग १) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] chapter 11 बदलता भारत - भाग १ are विविध क्षेत्रांतील बदल, ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या योजना, नागरी विकासाच्या योजना, संपर्क साधने, अर्थक्षेत्र, ब्रिक्स, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संरक्षणविषयक घडामोडी, युवकांसंदर्भातील धोरण, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, राज्यांची पुनर्रचना, जागतिकीकरण.

Using Balbharati 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] solutions बदलता भारत - भाग १ exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 11 बदलता भारत - भाग १ 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] extra questions for History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी] and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×