Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 8 - पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान [Latest edition]

Chapters

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 8: पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 99 - 100]

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान स्वाध्याय [Pages 99 - 100]

खालील रिकाम्या जागा भरून विधाने पूर्ण लिहा.

स्वाध्याय | Q 1. अ. | Page 99

कृत्रिम रोपण व गर्भरोपण या दोन पद्धतींचा वापर प्रामुख्याने _______ साठी केला जातो.

स्वाध्याय | Q 1. आ. | Page 99

_______ ही जैवतंत्रज्ञानातील क्लोनिंगनंतरची क्रांतीकारी घटना होय.

स्वाध्याय | Q 1. इ. | Page 99

इन्शुलिन तयार होण्याच्या क्षमतेशी संबंधित विकार म्हणजे ________ होय.

स्वाध्याय | Q 1. ई. | Page 99

______ या व्यवसायाला भारत सरकारने NKM 16 या कार्यक्रमाद्वारे उत्पादनवाढीकरिता प्रोत्साहन दिले आहे.

स्वाध्याय | Q 2 | Page 100

जोड्या जुळवा.

अ. इंटरफेरॉन 1. मधुमेह
आ. फॅक्टर 2. ठेंगूपणा
इ. सोमॅटोस्टॅटीन 3. विषाणू संक्रमण
ई. इंटरल्युकीन 4. कॅन्सर
  5. हिमोफिलीया
स्वाध्याय | Q 3. अ. | Page 100

खालील चुकीचे विधान दुरुस्त करून पुन्हा लिहा.

गैरजनुकीय तंत्रज्ञानामध्ये पेशीतील जनुकांमध्येच बदल घडवून आणला जातो.

स्वाध्याय | Q 3. आ. | Page 100

खालील चुकीचे विधान दुरुस्त करून पुन्हा लिहा.

बॅसिलस थुरींजाएंसिस या जीवाणूमधील जनुक काढून ते सोयाबीनच्या बियाण्यामध्ये टाकतात.

स्वाध्याय | Q 4. अ. | Page 100

टिपा लिहा.

जैवतंत्रज्ञान : व्यावहारिक उपयोग

स्वाध्याय | Q 4. आ. | Page 100

टिपा लिहा.

औषधी वनस्पतींचे महत्त्व

पुढील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दांत लिहा.

स्वाध्याय | Q 5. अ. | Page 100

जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या कोणत्या वस्तू तुम्ही तुमच्या जीवनात वापरता?

स्वाध्याय | Q 5. आ. | Page 100

कीडनाशक फवारणीसाठी तुम्ही कोणती काळजी घ्याल?

स्वाध्याय | Q 5. इ. | Page 100

मानवी शरीरातील काही अवयव हे बहुमोल का आहेत?

स्वाध्याय | Q 5. ई. | Page 100

फलप्रक्रिया उद्योगाचे मानवी जीवनातील महत्त्व विषद करा.

स्वाध्याय | Q 5. उ. | Page 100

लसीकरण म्हणजे काय हे स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 6 | Page 100

खालील तक्ता पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q 7 | Page 100

रिकाम्या वर्तुळात योग्य उत्तर लिहा.

स्वाध्याय | Q 8. अ. | Page 100

सहसंबंध ओळखून अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करा.

इन्सुलिन : मधुमेह :: इंटरल्युकीन : _______

स्वाध्याय | Q 8. आ. | Page 100

सहसंबंध ओळखून अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करा.

इंटरफेरॉन : ______ :: इरिथ्रोपॉयटीन : ॲनेमिआ

स्वाध्याय | Q 8. इ. | Page 100

सहसंबंध ओळखून अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करा.

_____ : ठेंगूपणा :: फॅक्टरVIII : हिमोफेलिआ

स्वाध्याय | Q 8. ई. | Page 100

सहसंबंध ओळखून अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करा.

श्वेतक्रांती : दुग्ध उत्पादन :: नीलक्रांती : _____

स्वाध्याय | Q 9 | Page 100

जैवतंत्रज्ञान जसे उपयुक्त आहे तसेच काही प्रमाणात हानीकारकही आहे, यावर तुलमात्मक लेखन करा.

Chapter 8: पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान

स्वाध्याय
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 8 - पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 8 (पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान are पेशी विज्ञान (Cytology), मूलपेशी (Stem Cells), जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology), जैवतंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोग, कृषी विकासातील महत्त्वाचे टप्पे, हरितक्रांती (Green revolution), श्वेतक्रांती (White revolution), नीलक्रांती (Blue revolution), खते (Fertilizers), कीडनाशके (Insecticides), सेंद्रिय शेती (Organic farming), मधुमक्षिका पालन (Apiculture), औषधी वनस्पती लागवड, फळप्रक्रिया उद्योग.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी Science and Technology 2 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×