Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 4 - हवामान [Latest edition]

Chapters

भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 4: हवामान

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 31]

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 4 हवामान स्वाध्याय [Page 31]

स्वाध्याय | Q १ | Page 31

खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.

बिहार, टोकॅटींन्स, पर्नाब्युकाे, अलाग्वास, पूर्व महाराष्ट्र, राजस्थानचा पश्चिम भाग, गुजरात, रिओ ग्राँडे दो नॉर नॉर्ते, पराईबा, पश्चिम घाट, पूर्व हिमालय, पश्चिम आंध्रप्रदेश, रोराईमा, ॲमेझोनास, पश्चिम बंगाल, रिओ ग्राँडे दो सुल, सांता कॅटरिना, गोवा.

प्रदेश भारत ब्राझील
जास्त पावसाचे    
मध्यम पावसाचे    
कमी पावसाचे    
स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 31

चूक की बरोबर ते लिहा. चुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील देश विषुववृत्तावर आहे. याचा फार मोठा परिणाम ब्राझीलच्या हवामानावर होतो.

  • चूक

  • बरोबर

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 31

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील व भारत या दोनही देशांत एका वेळी समान ऋतू असतात.

  • चूक

  • बरोबर

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 31

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारतामध्ये वारंवार उष्णकटिबंधीय वादळे होतात.

  • चूक

  • बरोबर

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 31

चूक की बरोबर ते लिहाचुकीच विधान दुरुस्त करून लिहा:

ब्राझील देशात नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो.

  • चूक

  • बरोबर

स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझील देशातील उच्चभूमीच्या ईशान्य भागात पाऊस अतिशय कमी पडतो.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझीलमध्ये नियमित हिमवर्षाव होत नाही.

स्वाध्याय | Q ३. (इ) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

भारतात अभिसरण प्रकारचा पाऊस कमी प्रमाणात पडतो.

स्वाध्याय | Q ३. (ई) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझीलमध्ये उष्णकटिबंधीय वादळे कमी प्रमाणात होतात.

स्वाध्याय | Q ३. (उ) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

मॅनॉस शहराच्या तापमान कक्षेत वर्षभरात खूप मोठा बदल होत नाही.

स्वाध्याय | Q ३. (ऊ) | Page 31

भौगोलिक कारणे लिहा:

ईशान्य मान्सून वाऱ्यांमुळेही भारतात पाऊस पडतो.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 31

दक्षिणेकडून उत्तरेकडे भारतीय हवामानात होणारे बदल थोडक्यात सांगा.

स्वाध्याय | Q ४. (आ) | Page 31

भारताच्या हवामानातील हिंदी महासागर व हिमालयाचे महत्त्व थोडक्यात सांगा.

स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 31

ब्राझीलच्या हवामानावर परिणाम करणारे घटक लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 31

भारत आणि ब्राझील या देशांमधील हवामानाची तुलना करा.

स्वाध्याय | Q ५ | Page 31

इंटरनेटच्या मदतीने ब्राझीलिया व भोपाळ या खंडीय स्थान असलेल्या ठिकाणांच्या वार्षिक सरासरी तापमानाची माहिती मिळवा व ती आलेखाद्वारे स्पष्ट करा.

Chapter 4: हवामान

स्वाध्याय
भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 4 - हवामान

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 4 (हवामान) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 4 हवामान are हवामान, ब्राझीलमधील हवामान, भारतामधील हवामान.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions हवामान exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 4 हवामान 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×