Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - सांख्यिकी [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - सांख्यिकी - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 6: सांख्यिकी

सरावसंच 6.1सरावसंच 6.2सरावसंच 6.3सरावसंच 6.4सरावसंच 6.5सरावसंच 6.6संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6
सरावसंच 6.1 [Page 138]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.1 [Page 138]

सरावसंच 6.1 | Q 1 | Page 138

इयत्ता 10 वीच्या 50 विद्यार्थ्यांनी रोजच्या अभ्यासासाठी व्यतीत केलेले तास व विद्यार्थी संख्या यांची वारंवारता वितरण सारणी दिलेली आहे. त्यावरून विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी दिलेल्या वेळेचा मध्य सरळ पद्धतीने काढा.

वेळ (तास) 0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10
विद्यार्थी संख्या 7 18 12 10 3
सरावसंच 6.1 | Q 2 | Page 138

एका महामार्गावरील टोलनाक्यावर सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत जमा होणारा कर (रुपयांत) व वाहनसंख्या यांची वारंवारता सारणी दिली आहे. त्यावरून जमा होणाऱ्या कराचे 'गृहीतमध्य' पद्धतीने मध्य काढा.

जमा कर (₹) 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800
वाहन संख्या 80 110 120 70 40
सरावसंच 6.1 | Q 3 | Page 138

एका दिवशी दूध विक्री केंद्रावरून 50 ग्राहकांना वितरित केलेल्या दुधाची वारंवारता वितरण सारणी दिलेली आहे. त्यावरून वितरित केलेल्या दुधाचा मध्य सरळ पद्धतीने काढा.

दूध वितरण (लीटर) 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
ग्राहक संख्या 17 13 10 7 3
सरावसंच 6.1 | Q 4 | Page 138

काही बागाईतदारांच्या संत्र्यांच्या उत्पन्नाची वारंवारता वितरण सारणी दिली आहे. त्यावरून उत्पन्नाचा मध्य, 'गृहीतमध्य' पद्धतीने काढा.

उत्पन्न (हजार रुपये) 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50
बागाईतदारांची संख्या 20 25 15 10 10
सरावसंच 6.1 | Q 5 | Page 138

एका कंपनीतील 120 कर्मचाऱ्यांकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी जमा केलेल्या निधीची वारंवारता वितरण सारणी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जमा निधीचे मध्य, 'मध्यप्रमाण विचलन' पद्धतीने काढा.

निधी (₹) 0 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500
कर्मचारी संख्या 35 28 32 15 10
सरावसंच 6.1 | Q 6 | Page 138

एका कारखान्यातील 150 कामगारांची साप्ताहिक पगाराची वारंवारता वितरण सारणी दिली आहे. त्यावरून कामगारांच्या साप्ताहिक पगाराचा मध्य, 'मध्यप्रमाण विचलन' पद्धतीने काढा.

साप्ताहिक पगार (₹) 0 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500
कामगारांची संख्या 35 28 32 15 10
सरावसंच 6.2 [Pages 145 - 146]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.2 [Pages 145 - 146]

सरावसंच 6.2 | Q 1 | Page 145

खालील सारणीत एका सॉफ्टवेअर कंपनीतील दैनंदिन कामाचे तास व तेवढा वेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दिली आहे. त्यावरून कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामाच्या तासांचे मध्यक काढा.

दैनंदिन कामाचे तास 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
कर्मचाऱ्यांची संख्या 150 500 300 50
सरावसंच 6.2 | Q 2 | Page 145

एका आमराईतील आंब्याची झाडे व प्रत्येक झाडापासून मिळालेल्या आंब्यांची संख्या यांचे वारंवारता वितरण दिले आहे. त्यावरून दिलेल्या सामग्रीचे मध्यक काढा.

आंब्यांची संख्या 50 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 300
झाडांची संख्या 33 30 90 80 17
सरावसंच 6.2 | Q 3 | Page 145

मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्गाच्या वाहतुकीचे नियंत्रण करणाऱ्या पोलीस चौकीवर केलेल्या सर्वेक्षणात पुढीलप्रमाणे निरीक्षणे आढळली. दिलेल्या नोंदींचे मध्यक काढा.

वाहनांची गती (किमी/तास) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89
वाहनांची संख्या 10 34 55 85 10 6
सरावसंच 6.2 | Q 4 | Page 146

विविध कारखान्यांमध्ये उत्पादन होणाऱ्या दिव्यांची संख्या खालील सारणीत दिली आहे. त्यावरून दिव्यांच्या उत्पादनाचा मध्यक काढा.

दिव्यांची संख्या (हजार) 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100
कारखान्यांची संख्या 12 35 20 15 8 7 8
सरावसंच 6.3 [Page 149]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.3 [Page 149]

सरावसंच 6.3 | Q 1 | Page 149

एका दूध संकलन केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून संकलित केलेले दूध व लॅक्टोमीटरने मोजलेले दुधातील (फॅटचे) स्निग्धांशाचे प्रमाण दिले आहे. त्यावरून दुधातील स्निग्धांशाच्या प्रमाणाचे बहुलक काढा.

दुधातील स्निग्धांश (%) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
संकलित दूध (लीटर) 30 70 80 60 20
सरावसंच 6.3 | Q 2 | Page 149

काही कुटुंबांचा मासिक वीजवापर पुढील वर्गीकृत वारंवारता सारणीत दिला आहे. त्यावरून वीजवापराचे बहुलक काढा.

वीजवापर (युनिट) 0 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 100 - 120
कुटुंबांची संख्या 13 50 70 100 80 17
सरावसंच 6.3 | Q 3 | Page 149

चहाच्या 100 हॉटेलांना पुरवलेले दूध व हॉटेलांची संख्या यांची वर्गीकृत वारंवारता सारणी दिली आहे. त्यावरून पुरवलेल्या दुधाचे बहुलक काढा.

दूध (लीटर) 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13
हॉटेलांची संख्या 7 5 15 20 35 18
सरावसंच 6.3 | Q 4 | Page 149

खालील वारंवारता वितरण सारणीत 200 रुग्णांची वये आणि उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची एका आठवड्यातील संख्या दिली आहे. त्यावरून रुग्णांच्या वयाचे बहुलक काढा.

वय (वर्षे) 5 पेक्षा कमी 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29
रुग्णसंख्या 38 32 50 36 24 20
सरावसंच 6.4 [Page 153]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.4 [Page 153]

सरावसंच 6.4 | Q 1 | Page 153

पुढील सामग्री आयतालेखाद्वारे दर्शवा.

विद्यार्थ्यांची उंची (सेमी.) 135 - 140 140 - 145 145 - 150 150 - 155
विद्यार्थी संख्या 4 12 16 8
सरावसंच 6.4 | Q 2 | Page 153

खालील सारणीत ज्वारीचे एकरी उत्पन्न दिले आहे. त्यावरून आयतालेख काढा.

एकरी उत्पन्न (क्विंटल) 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11
शेतकऱ्यांची संख्या 30 50 55 40 20
सरावसंच 6.4 | Q 3 | Page 153

खालील सारणीत 210 कुटुंबांची वार्षिक गुंतवणूक दिली आहे. त्यावरून आयतालेख काढा.

गुंतवणूक (हजार रुपये) 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35
कुटुंबांची संख्या 30 50 60 55 15
सरावसंच 6.4 | Q 4 | Page 153

खालील सारणीत विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या तयारीसाठी दिलेला वेळ दर्शवला आहे. त्यावरून आयतालेख काढा.

वेळ (मिनिटांत) 60 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140 140 - 160
विद्यार्थी संख्या 14 20 24 22 16
सरावसंच 6.5 [Page 157]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.5 [Page 157]

सरावसंच 6.5 | Q 1 | Page 157

खालील बहुभुजाचे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

 1. जास्तीत जास्त विद्यार्थी कोणत्या वर्गात आहेत?
 2. शून्य वारंवारता असणारे वर्ग लिहा.
 3. 50 विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या वर्गाचा मध्य किती?
 4. वर्गमध्य 85 असणाऱ्या वर्गाची खालची व वरची वर्गमर्यादा लिहा.
 5. 80 – 90 या वर्गातील विद्यार्थी किती?
सरावसंच 6.5 | Q 2 | Page 157

खालील सामग्रीसाठी वारंवारता बहुभुज काढा.

वीज बिले (रुपये) 0 - 200 200 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000
कुटुंबे 240 300 450 350 160
सरावसंच 6.5 | Q 3 | Page 157

एका परीक्षेच्या निकालाच्या टक्केवारीचे वर्ग आणि त्या वर्गांत असणारी विद्यार्थी संख्या खालील सारणीत दिली आहे. या सारणीवरून वारंवारता बहुभुज काढा.

निकाल (टक्के) 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 -  80 80 - 90 90 - 100
विद्यार्थी संख्या 7 33 45 65 47 18 5
सरावसंच 6.6 [Pages 163 - 164]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी सरावसंच 6.6 [Pages 163 - 164]

सरावसंच 6.6 | Q 1 | Page 163

एका रक्तदान शिबिरात विविध वयोगटांतील 200 व्यक्तींनी केलेले रक्तदान दिले आहे. त्यावरून वृत्तालेख काढा.

वयोगट (वर्षे) 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40
व्यक्तींची संख्या 80 60 35 25
सरावसंच 6.6 | Q 2 | Page 163

एका विद्यार्थ्याने विविध विषयांत 100 पैकी मिळवलेले गुण दिले आहेत. ही माहिती वृत्तालेखाद्वारे दाखवा.

विषय इंग्रजी मराठी विज्ञान गणित सा. शास्त्र हिंदी
गुण 50 70 80 90 60 50
सरावसंच 6.6 | Q 3 | Page 164

वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत शाळेतील वेगवेगळ्या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या झाडांची संख्या खालील सारणीत दिलेली आहे. ही माहिती वृत्तालेखाद्वारे दाखवा.

इयत्ता 5 वी 6 वी 7 वी 8 वी 9 वी 10 वी
झाडांची संख्या 40 50 75 50 70 75
सरावसंच 6.6 | Q 4 | Page 164

एका फळविक्रेत्याकडे आलेल्या विविध फळांच्या मागणीची टक्केवारी खालील सारणीत दिली आहे. या माहितीचा वृत्तालेख काढा.

फळे आंबा मोसंबी सफरचंद चिकू संत्री
मागणीची टक्केवारी 30 15 25 20 10
सरावसंच 6.6 | Q 5 | Page 164

एका गावातील विविध व्यावसायिकांचे प्रमाण दर्शवणारा वृत्तालेख सोबतच्या आकृतीमध्ये दिला आहे. त्यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

 1. एकूण व्यावसायिकांची संख्या 10,000 असल्यास बांधकाम क्षेत्रात किती व्यावसायिक आहेत?
 2. प्रशासन क्षेत्रात किती व्यावसायिक कार्यरत आहेत?
 3. उत्पादन क्षेत्रात किती टक्के व्यावसायिक आहेत?

सरावसंच 6.6 | Q 6 | Page 164

एका कुटुंबाच्या वार्षिक गुंतवणुकीचा वृत्तालेख सोबतच्या आकृतीत दिला आहे. त्यावरून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

 1. शेअरमध्ये गुंतवलेली रक्कम ₹ 2000 असल्यास एकूण गुंतवणूक किती?
 2. बँकेतील ठेवींची रक्कम किती?
 3. म्युच्युअल फंडापेक्षा स्थावर मालमत्तेत किती रक्कम जास्त गुंतवली?
 4. पोस्टातील गुंतवणूक किती?
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 [Pages 164 - 168]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 6 सांख्यिकी संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 [Pages 164 - 168]

बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे दिलेल्या पर्यायांतून शोधून लिहा.

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (1) | Page 164

विविध रक्तगटांच्या व्यक्तीचे रक्तगटानुसार वर्गीकरण वृत्तालेखात दाखवायचे आहे. O-रक्तगट असणाऱ्या व्यक्ती 40% असल्यास O-रक्तगट असणाऱ्या व्यक्तींसाठी वृत्तालेखातील केंद्रीय कोन किती घ्यावा?

 • 114°

 • 140°

 • 104°

 • 144°

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (2) | Page 165

इमारतीच्या बांधकामाचे विविध खर्च वृत्तालेखाद्वारे दाखवले असता, सिमेंटचा खर्च 75° च्या केंद्रीय कोनाने दाखवला आहे. सिमेंटचा खर्च ₹ 45,000 असल्यास, इमारतीच्या बांधकामाचा एकूण खर्च किती रुपये?

 • 2,16,000

 • 3,60,000

 • 4,50,000

 • 7,50,000

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (3) | Page 165

वर्गीकृत वांरवारता सारणीतील संचित वारंवारतेचा उपयोग ______ काढण्यासाठी होतो.

 • मध्य

 • मध्यक

 • बहुलक

 • यांपैकी सर्व

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (4) | Page 165

वर्गीकृत वारंवारता सारणीतील सामग्रीचा मध्य काढण्यासाठीच्या पुढील सूत्रात `bar"X" = "A" + (sum f_iu_i)/(sum f_i) xx g` मध्ये ui = _______

 • `(x_i + "A")/"g"`

 • `(x_i + "A")`

 • `(x_i - "A")/"g"`

 • `("A" - x_i)/"g"`

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (5) | Page 165
प्रतिलीटर कापलेले अंतर (किमी) 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
कारची संख्या 11 12 20 7

वरील सामग्रीसाठी कारच्या प्रतिलीटर कापलेल्या अंतराचे मध्यक ______ या वर्गात आहे.

 • 12 - 14

 • 14 - 16

 • 16 - 18

 • 18 - 20

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 1. (6) | Page 165
प्रत्येक विद्यार्थ्याने लावलेली झाड 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12
विद्यार्थी संख्या 7 8 6 4

वरील वारंवारता सारणीतील सामग्रीसाठी वारंवारता बहुभुज काढायचा आहे. 4 – 6 या वर्गातील विद्यार्थी दर्शवण्यासाठीच्या बिंदूंचे निर्देशक ________ आहे.

 • (4, 8)

 • (3, 5)

 • (5, 8)

 • (8, 4)

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 2 | Page 165

एका द्राक्षाच्या मोसमात बागाईतदारांना मिळालेल्या उत्पन्नाची वर्गीकृत वारंवारता सारणी खाली दिली आहे. त्यावरून उत्पन्नाचा मध्य काढा.

उत्पन्न (हजार रुपये) 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80
बागाईतदार 10 11 15 16 18 14
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 3 | Page 165

खालील वर्गीकृत वारंवारता सारणीत एका बँकेने शेततळ्यांसाठी साठी उपलब्ध करून दिलेले कर्ज दिले आहे, तर बँकेने दिलेल्या रकमेचा मध्य काढा.

कर्ज (हजार रुपये) 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90
शेततळ्यांची संख्या 13 20 24 36 7
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 4 | Page 166

एका कारखान्यातील 120 कामगारांच्या आठवड्याच्या पगाराची वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणी खाली दिली आहे. त्यावरून कामगारांच्या आठवड्याच्या पगाराचा मध्य काढा.

आठवड्याचा पगार (रुपये) 0 - 2000 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 8000
कामगारांची संख्या 15 35 50 20
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 5 | Page 166

खालील वर्गीकृत वारंवारता सारणीत 50 पूरग्रस्तांच्या कुटुंबांना दिलेल्या मदतीची रक्कम दिली आहे. त्यावरून मदतीच्या रकमेचा मध्य काढा.

मदतीची रक्कम (हजार रुपये) 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100
कुटुंबांची संख्या 7 13 20 6 4
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 6 | Page 166

खालील वर्गीकृत वारंवारता सारणीत सार्वजनिक बस सेवेच्या 250 बसेसनी एका दिवसात कापलेले अंतर दिले आहे. त्यावरून एका दिवसात कापलेल्या अंतराचे मध्यक काढा.

अंतर (किलोमीटर) 200 - 210 210 - 220 220 - 230 230 - 240 240 - 250
बसची संख्या 40 60 80 50 20
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 7 | Page 166

एका जनरल स्टोअरमधील विविध वस्तूंच्या किमती व त्या वस्तूंची मागणी यांची वर्गीकृत वारंवारता सारणी दिली आहे. त्यावरून किमतीचा मध्यक काढा.

किंमत (रुपये) 20 पेक्षा कमी 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100
वस्तूंची संख्या 140 100 80 60 20
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 8 | Page 166

खालील वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीत एका मिठाईच्या दुकानातील विविध वजनांच्या मिठाईची मागणी दिली आहे. त्यावरून वजनाच्या मागणीचे बहुलक काढा.

मिठाईचे वजन (ग्रॅम) 0 - 250 250 - 500 500 - 750 750 - 1000 1000 - 1250
ग्राहक संख्या 10 60 25 20 15
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 9 | Page 166

खालील वारंवारता वितरणासाठी आयतालेख काढा.

वीजवापर (युनिट) 50 - 70 70 - 90 90 - 110 110 - 130 130 - 150 150 - 170
कुटुंबांची संख्या 150 400 460 540 600 350
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 10 | Page 167

एका हातमाग कारखान्यात मजुरांना एक साडी बनवण्यास लागणारे दिवस आणि मजुरांची संख्या यांची वर्गीकृत वारंवारता सारणी दिली आहे. या सामग्रीसाठी वारंवारता बहुभुज काढा.

दिवस 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
मजुरांची संख्या 5 16 30 40 35 14
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 11 | Page 167

एका वर्गातील विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचा प्रयोग करण्यासाठी लागलेल्या वेळेची वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणी दिली आहे. या माहितीसाठी आयतालेख काढून वारंवारता बहुभुज काढा.

प्रयोगासाठी लागलेला वेळ (मिनिटे) 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32
विद्यार्थ्यांची संख्या 8 16 22 18 14 12
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 12 | Page 167

खालील वर्गीकृत वारंवारता सारणीसाठी वारंवारता बहुभुज काढा.

रक्तदात्यांचे वय (वर्षे) 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32
विद्यार्थ्यांची संख्या 8 16 22 18 14 12
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 13 | Page 167

खालील सारणीत 150 गावांतील पावसाची वार्षिक सरासरी दिली आहे. त्यासाठी वारंवारता बहुभुज काढा.

सरासरी पाऊस (सेंटिमीटर) 0 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100
गावांची संख्या 14 12 36 48 40
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 14 | Page 167

सकाळी 8 ते 10 या वेळेत शहरातील एका चौकातील सिग्नलवरून पुढे जाणाऱ्या विविध वाहनांच्या संख्यांची शतमाने खालील वृत्तालेखात दिली आहेत.

 1. प्रत्येक प्रकारच्या वाहनासाठीच्या केंद्रीय कोनाचे माप काढा.
 2. दुचाकींची संख्या 1200 असल्यास वाहनांची एकूण संख्या किती?
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 15 | Page 167

खालील तक्त्यात ध्वनिप्रदूषण निर्माण करणारे घटक दिले आहेत. त्यासाठी वृत्तालेख काढा.

बांधकाम रहदारी विमान उड्डाणे औद्योगिक रेल्वेच्या गाड्या
10% 50% 9% 20% 11%
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 16 | Page 168

एका सर्वेक्षणातील शालेय विद्यार्थ्यांची विविध खेळांतील आवड जाणण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती शेजारील वृत्तालेखात दाखवली आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या 1000 असल्यास,

 1. क्रिकेट आवडणारे विद्यार्थी किती?
 2. फुटबॉल हा खेळ किती विद्यार्थ्यांना आवडतो?
 3. अन्य खेळांना पसंती देणारे विद्यार्थी किती?
संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 17 | Page 168

एका गावातील आरोग्य केंद्रात 180 स्त्रियांची तपासणी झाली. त्यांतील 50 स्त्रियांचे हिमोग्लोबीन कमी होते, 10 स्त्रियांना मोतीबिंदूचा त्रास होता, 25 स्त्रियांना श्वसनाचे विकार होते. उरलेल्या स्त्रिया निरोगी होत्या. ही माहिती दर्शवणारा वृत्तालेख काढा.

संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6 | Q 18 | Page 168

वनीकरणाच्या प्रकल्पात एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण दिनानिमित्त 120 झाडे लावली. त्याची माहिती खालील सारणीत दिली आहे. ही माहिती दर्शवणारा वृत्तालेख काढा.

झाडांची नावे करंज बेहडा अर्जुन बकुळ कडुनिंब
झाडांची संख्या 20 28 24 22 26
Advertisement Remove all ads

Chapter 6: सांख्यिकी

सरावसंच 6.1सरावसंच 6.2सरावसंच 6.3सरावसंच 6.4सरावसंच 6.5सरावसंच 6.6संकीर्ण प्रश्न संग्रह – 6
Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - सांख्यिकी - Shaalaa.com

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 - सांख्यिकी

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 (सांख्यिकी) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 6 सांख्यिकी are वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीवरुन मध्य (Mean from grouped frequency distribution), सरळ पद्धती, गृहितमध्य पद्धती, मध्यप्रमाण विचलन पद्धती, वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीवरुन मध्यक, वर्गीकृत वारंवारता वितरणावरून बहुलक, सांख्यिक सामग्रीचे चित्ररूप सादरीकरण, सामग्रीचे सादरीकरण, आयतालेख, वारंवारता बहुभुज, वृत्तालेख, वृत्तालेखाचे वाचन, वृत्तालेख काढणे.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions सांख्यिकी exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 6 सांख्यिकी 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×