Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - पर्यटन आणि इतिहास [Latest edition]

Chapters

इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: पर्यटन आणि इतिहास

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 58]

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 पर्यटन आणि इतिहास स्वाध्याय [Page 58]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (अ)(१) | Page 58

कुकने ______ विकण्याचा एजन्सी व्यवसाय सुरू केला.

 • हस्तकौशल्याच्या वस्तू

 • खेळणी

 • खाद्यवस्तू

 • पर्यटन तिकिटे

स्वाध्याय | Q १. (अ)(२) | Page 58

महाबळेश्वरजवळील भिलार हे ______ गाव प्रसिद्ध आहे.

 • पुस्तकांचे

 • वनस्पतींचे

 • आंब्याचे

 • किल्ल्यांचे

स्वाध्याय | Q १. (ब) | Page 58

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

 • माथेरान -थंड हवेचे ठिकाण

 • ताडोबा - लेणी

 • कोल्हापूर-देवस्थान

 • अजिंठा - जागतिक वारसास्थळ

स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 58

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

आजच्या काळात परदेशात जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

स्वाध्याय | Q २. (२) | Page 58

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

आपण आपला नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपला पाहिजे.

स्वाध्याय | Q ३. (१) | Page 58

टिपा लिहा.

पर्यटनाची परंपरा.

स्वाध्याय | Q ३. (२) | Page 58

टीपा लिहा.

मार्को पोलो

स्वाध्याय | Q ३. (३) | Page 58

टिपा लिहा.

कृषी पर्यटन

पुढील प्रश्नांची सविस्‍तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ४. (१) | Page 58

पर्यटनाच्या विकासासाठी कोणती काळजी घेणे आवश्यक आहे?

स्वाध्याय | Q ४. (२) | Page 58

पर्यटन व्यवसायामुळे स्थानिक पातळीवर राेजगार निर्मिती कशी होते?

स्वाध्याय | Q ४. (३) | Page 58

आपल्या परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने कसा विकास कराल?

स्वाध्याय | Q ५. | Page 58

पुढील संकल्पनाचित्र स्पष्ट करा.

महाराष्ट्रातील जागतिक वारसा ठरलेली पर्यटनस्थळे....

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ६. (१) | Page 58

पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रे स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ६. (२) | Page 58

पर्यटनाचे कोणतेही तीन प्रकार स्पष्ट करा.

Chapter 2: पर्यटन आणि इतिहास

स्वाध्याय
इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - पर्यटन आणि इतिहास

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 (पर्यटन आणि इतिहास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 पर्यटन आणि इतिहास are पर्यटनाची परंपरा, पर्यटनाचे प्रकार, पर्यटनाचा विकास, ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन, पर्यटन आणि आतिथ्यक्षेत्रातील व्यावसायिक संधी.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions पर्यटन आणि इतिहास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 पर्यटन आणि इतिहास 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×