Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - उपयोजित इतिहास [Latest edition]

Chapters

इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: उपयोजित इतिहास

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 21]

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 उपयोजित इतिहास स्वाध्याय [Page 21]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (अ)(१) | Page 21

जगातील सर्वांत प्राचीन संग्रहालय ______ या शहराचे उत्खनन करताना सापडले.

 • दिल्ली

 • हडप्पा

 • उर

 • कोलकाता

स्वाध्याय | Q १. (अ)(२) | Page 21

भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार ______ येथे आहे.

 • नवी दिल्ली

 • कोलकाता

 • मुंबई

 • चेन्नई

स्वाध्याय | Q १. (ब) | Page 21

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

 • कुटियट्टम - केरळमधील संस्कृत नाट्यपरंपरा

 • रम्मन - पश्चिम बंगालमधील नृत्य

 • रामलीला - उत्तर भारतातील सादरीकरण

 • कालबेलिया - राजस्थानचे लोकसंगीत आणि लोकनृत्य

स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 21

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

उपयोजित इतिहास

स्वाध्याय | Q २. (२) | Page 21

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

अभिलेखागार

स्वाध्याय | Q ३. | Page 21

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q ४. (१) | Page 21

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो.

स्वाध्याय | Q ४. (२) | Page 21

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

जागतिक वारशाच्या पदास पात्र ठरणारी स्थळे, परंपरा यांची यादी युनेस्कोद्वारे जाहीर केली जाते.

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ५. (१) | Page 21

पुढील विषयांच्या संशोधनात इतिहासाची संशोधन पद्धती कशी उपयुक्त ठरेल ते स्पष्ट करा.
(अ) विज्ञान (ब) कला (क) व्यवस्थापनशास्त्र

स्वाध्याय | Q ५. (२) | Page 21

उपयोजित इतिहासाचा वर्तमानकाळाशी कसा सहसंबंध असतो?

स्वाध्याय | Q ५. (३) | Page 21

इतिहासाच्या साधनांचे जतन व्हावे यासाठी किमान १० उपाय सुचवा.

स्वाध्याय | Q ५. (४) | Page 21

नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या प्रकल्पातून कोणत्या गोष्टी साध्य होतात?

Chapter 1: उपयोजित इतिहास

स्वाध्याय
इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - उपयोजित इतिहास

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 (उपयोजित इतिहास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 उपयोजित इतिहास are उपयोजित इतिहास म्हणजे काय ?, उपयोजित इतिहास आणि विविध विषयांमधील संशोधन, उपयोजित इतिहास आणि वर्तमानकाळ, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे व्यवस्थापन, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रे.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions उपयोजित इतिहास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 उपयोजित इतिहास 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×