Advertisement Remove all ads

Political Science [राज्यशास्त्र] 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] HSC Arts (Marathi Medium) Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Advertisement Remove all ads

Maharashtra State Board Syllabus For 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र]: Knowing the Syllabus is very important for the students of 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि]. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.

The Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] syllabus for the academic year 2023-2024 is based on the Board's guidelines. Students should read the 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.

Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Syllabus pdf 2023-2024. They will also receive a complete practical syllabus for 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] in addition to this.

Academic year:

Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Course Structure 2023-2024 With Marking Scheme

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Syllabus

3 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न
4 समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
5 समकालीन भारत : सुशासन
 • उत्पत्ती आणि अर्थ 
  • जागतिक अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण
  • आंतरराष्ट्रीय संस्था
  • बिगर राजकीय अभिकर्ते
 • सुशासनाची मूल्ये 
  • सहभागात्मक
  • कायद्याचे राज्य
  • पारदर्शकता
  • प्रतिसादात्मक
  • सहमतीदर्शक
  • समता आणि समावेशकता
  • परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता
  • उत्तरदायित्व
 • सुशासनासाठीचा पुढाकार आणि भारतातील नागरिककेंदी प्रशासन 
  • उत्तरदायी आणि पारदर्शक शासन
  • प्रशासनाला अधिकाधिक परिणामाभिमुख करणे
  • नागरिककेंची प्रशास
 • भारतातील प्रशासकीय सुधारणा 
  • लोकपाल आणि लोकायुक्त
  • नागरिकांची सनद
  • ई-प्रशासन (ई-गव्हर्नन्स)
  • माहितीचा अधिकार
  • नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग
 • विशेष संस्थात्मक यंत्रणा 
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जातींसाठीचा आयोग
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जमातींसाठीचा आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  • राष्ट्रीय महिला आयोग
  • राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग
  • राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग
  • राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×