Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] SSC (English Medium) 10th Standard Board Exam Maharashtra State Board Syllabus 2023-24

Advertisements

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2023-24 10th Standard Board Exam: The Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Syllabus for the examination year 2023-24 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2023-24 Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Syllabus for 2023-24 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Course Structure 2023-24 With Marking Scheme

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 1: अक्षरभारती

1 तू बुद्धी दे (प्रार्थना)
 • तू बुद्धी दे  
2 संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
 • अंकिला मी दास तुझा  
 • योगी सर्वकाळ सुखदाता  
3 शाल
 • शाल  
4.1 उपास
 • उपास  
4.2 मोठे होत असलेल्या मुलांनो... (स्थूलवाचन)
 • मोठे होत असलेल्या मुलांनो...  
5 दोन दिवस (कविता)
 • दोन दिवस  
6 चुडीवाला
 • चुडीवाला  
7 फूटप्रिन्टस
 • फूटप्रिन्टस  
8.1 ऊर्जाशक्तीचा जागर
 • ऊर्जाशक्तीचा जागर  
8.2 जाता अस्ताला (स्थूलवाचन)
 • जाता अस्ताला  
9 औक्षण (कविता)
 • औक्षण  
10 रंग साहित्याचे
 • रंग साहित्याचे  
11 जंगल डायरी
 • जंगल डायरी  
12.1 रंग मजेचे रंग उदयाचे (कविता)
 • रंग मजेचे रंग उदयाचे  
12.2 जगणं कॅक्टसचं (स्थूलवाचन)
 • जगणं कॅक्टसचं  
13 हिरवंगार झाडासारखं (कविता)
 • हिरवंगार झाडासारखं  
14 बीज पेरले गेले
 • बीज पेरले गेले  
15 खरा नागरिक
 • खरा नागरिक  
16.1 स्वप्न करू साकार (कविता)
 • स्वप्न करू साकार  
16.2 व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)
 • व्युत्पत्ती कोश  
17 उपयोजित लेखन
 • उपयोजित लेखन  
 • पत्रलेखन  
 • सारांश लेखन  
 • जाहिरात लेखन  
 • बातमी लेखन  
 • कथालेखन  
 • निबंध लेखन  
  1. प्रसंगलेखन/अनुभवलेखन
  2. आत्मकथन
  3. वैचारिक लेखन
18 व्याकरण विभाग
 • व्याकरण  
 • शब्दसंपत्ती  
  • समानार्थी शब्द  
  • विरुद्धार्थी शब्द  
  • शब्दसमूहासाठी एक शब्द  
  • लिंग बदला  
  • वचन  
  • शब्दार्थ  
 • शब्दांच्या जाती  
  • नाम  
   1. सामान्य नाम
   2. विशेष नाम
   3. भाववाचक नाम
  • सर्वनाम  
   1. पुरुषवाचक सर्वनाम
   2. दर्शक सर्वनाम
   3. संबंधी सर्वनाम
   4. सामान्य सर्वनाम
   5. आत्मवाचक सर्वनाम
  • विशेषण  
   1. गुणवाचक विशेषण
   2. संख्यावाचक विशेषण
   3. धातुसाधित विशेषण
   4. सार्वनामिक विशेषण
   5. अधि/विधि विशेषण
  • क्रियापद  
  • क्रियाविशेषण अव्यय  
  • शब्दयोगी अव्यय  
  • उभयान्वयी अव्यय  
  • केवलप्रयोगी अव्यय  
 • वाक्य व वाक्यांचे प्रकार  
 • वाक्यरूपांतर  
 • समास  
 • अलंकार  
 • प्रत्यय व उपसर्ग  
 • वाक्प्रचार व म्हणी  
 • विरामचिन्हे  
 • लेखननियमांनुसार लेखन  
 • पारिभाषिक शब्द  
 • वाक्य तयार करा  
19 अपठित गद्य आकलन
 • अपठित गद्यांश  
Advertisements
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×