Marathi [मराठी] SSC (Marathi Medium) 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Maharashtra State Board Syllabus 2023-24

Advertisement

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2023-24 9th Standard [इयत्ता ९ वी]: The Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for the examination year 2023-24 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2023-24 Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for 2023-24 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Course Structure 2023-24 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  भाग - १ 
1  वंद्य ‘वन्दे मातरम्’ 
2  संतवाणी 
3  कीर्ती कठीयाचा दृष्टान्त 
4  नात्यांची घट्ट वीण 
5.1  एक होती समई 
5.2  हास्यचित्रांतली मुलं (स्थूलवाचन) 
II  भाग - २ 
6  या झोपडीत माझ्या 
7  दुपार 
8  अभियंत्यांचे दैवत - डॉ. विश्वेश्वरय्या 
9  मी वाचवतोय 
10.1  यंत्रांनी केलं बंड 
10.2  इंग्लंडचा हिवाळा (स्थूलवाचन) 
III  भाग - ३ 
11  मातीची सावली 
12  महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया 
13  थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया 
14  आदर्शवादी मुळगावकर 
15.1  निरोप 
15.2  'बिग ५’ च्या सहवासात (स्थूलवाचन) 
IV  भाग - ४ 
16  वनवासी 
17  ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ 
18  हसरे दु:ख 
19  प्रीतम 
20.1  आपुले जगणे...आपुली ओळख! 
20.2  विश्वकोश (स्थूलवाचन) 
V  व्याकरण 
VI  उपयोजित लेखन 
1  पत्रलेखन 
2  बोलीभाषांचा परिचय 
3  कथालेखन 
4  जाहिरात 
5  मुलाखत 
6  संवाद लेखन 
7  वृत्तान्त लेखन 
8  लेखनकौशल्य 
 Total -
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syllabus

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 1: भाग - १

1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’
 • वंद्य ‘वन्दे मातरम्’  
2 संतवाणी
 • संतवाणी  
3 कीर्ती कठीयाचा दृष्टान्त
 • कीर्ती कठीयाचा दृष्टान्त  
4 नात्यांची घट्ट वीण
 • नात्यांची घट्ट वीण  
5.1 एक होती समई
 • एक होती समई  
5.2 हास्यचित्रांतली मुलं (स्थूलवाचन)
 • हास्यचित्रांतली मुलं  

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 2: भाग - २

6 या झोपडीत माझ्या
 • या झोपडीत माझ्या  
7 दुपार
 • दुपार  
8 अभियंत्यांचे दैवत - डॉ. विश्वेश्वरय्या
 • अभियंत्यांचे दैवत - डॉ. विश्वेश्वरय्या  
9 मी वाचवतोय
 • मी वाचवतोय  
10.1 यंत्रांनी केलं बंड
 • यंत्रांनी केलं बंड  
10.2 इंग्लंडचा हिवाळा (स्थूलवाचन)
 • इंग्लंडचा हिवाळा  

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 3: भाग - ३

11 मातीची सावली
 • मातीची सावली  
12 महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया
 • महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया  
13 थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया
 • थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया  
14 आदर्शवादी मुळगावकर
 • आदर्शवादी मुळगावकर  
15.1 निरोप
 • निरोप  
15.2 'बिग ५’ च्या सहवासात (स्थूलवाचन)
 • 'बिग ५’ च्या सहवासात  

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 4: भाग - ४

16 वनवासी
 • वनवासी  
17 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ
 • ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ  
18 हसरे दु:ख
 • हसरे दु:ख  
19 प्रीतम
 • प्रीतम  
20.1 आपुले जगणे...आपुली ओळख!
 • आपुले जगणे...आपुली ओळख!  
20.2 विश्वकोश (स्थूलवाचन)
 • विश्वकोश  

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 5: व्याकरण

 • व्याकरण  

Maharashtra State Board 9th Standard [इयत्ता ९ वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 6: उपयोजित लेखन

1 पत्रलेखन
 • पत्रलेखन  
2 बोलीभाषांचा परिचय
 • बोलीभाषांचा परिचय (इयत्ता ९ वी)  
  1. पावरी बोली
  2. कातकरी बोली
3 कथालेखन
 • कथालेखन  
4 जाहिरात
 • जाहिरात (इयत्ता ९ वी)  
5 मुलाखत
 • मुलाखत  
6 संवाद लेखन
 • संवाद लेखन  
7 वृत्तान्त लेखन
 • वृत्तान्त लेखन  
8 लेखनकौशल्य
 • लेखननियमांनुसार लेखन  
Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×