Marathi [मराठी] SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board Syllabus 2023-24

Advertisement

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2023-24 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी]: The Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Syllabus for the examination year 2023-24 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2023-24 Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Syllabus for 2023-24 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Course Structure 2023-24 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  मराठी - कुमारभारती 
1  जय जय हे भारत देशा (गीत) 
2  बोलतो मराठी... 
3  आजी : कुटुंबाचं आगळ 
4  उत्तमलक्षण (संतकाव्य) 
5.1  वसंतहृदय चैत्र 
5.2  बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन) 
6  वस्तू (कविता) 
7  गवताचे पाते 
8  वाट पाहताना 
9  आश्वासक चित्र (कविता) 
10.1  आप्पांचे पत्र 
10.2  मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन) 
11  गोष्ट अरुणिमाची 
12  भरतवाक्य (कविता) 
13  कर्ते सुधारक कर्वे 
14  काळे केस 
15.1  खोद आणखी थोडेसे (कविता) 
15.2  वीरांगना (स्थूलवाचन) 
16  आकाशी झेप घे रे (कविता) 
17  सोनाली 
18  निर्णय 
19  तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) 
20.1  सर्व विश्वचि व्हावे सुखी 
20.2  व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) 
21  उपयोजित लेखन 
22  व्याकरण विभाग (भाषाभ्यास) 
23  अपठित विभाग 
 Total -
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी] Syllabus for Chapter 1: मराठी - कुमारभारती

1 जय जय हे भारत देशा (गीत)
 • जय जय हे भारत देशा (गीत)  
2 बोलतो मराठी...
 • बोलतो मराठी...  
3 आजी : कुटुंबाचं आगळ
 • आजी : कुटुंबाचं आगळ  
4 उत्तमलक्षण (संतकाव्य)
 • उत्तमलक्षण  
5.1 वसंतहृदय चैत्र
 • वसंतहृदय चैत्र  
5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर (स्थूलवाचन)
 • बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर  
6 वस्तू (कविता)
 • वस्तू  
7 गवताचे पाते
 • गवताचे पाते  
8 वाट पाहताना
 • वाट पाहताना  
9 आश्वासक चित्र (कविता)
 • आश्वासक चित्र  
10.1 आप्पांचे पत्र
 • आप्पांचे पत्र  
10.2 मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
 • मनक्या पेरेन लागा  
11 गोष्ट अरुणिमाची
 • गोष्ट अरुणिमाची  
12 भरतवाक्य (कविता)
 • भरतवाक्य  
13 कर्ते सुधारक कर्वे
 • कर्ते सुधारक कर्वे  
14 काळे केस
 • काळे केस  
15.1 खोद आणखी थोडेसे (कविता)
 • खोद आणखी थोडेसे  
15.2 वीरांगना (स्थूलवाचन)
 • वीरांगना  
16 आकाशी झेप घे रे (कविता)
 • आकाशी झेप घे रे  
17 सोनाली
 • सोनाली  
18 निर्णय
 • निर्णय  
19 तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता)
 • तू झालास मूक समाजाचा नायक  
20.1 सर्व विश्वचि व्हावे सुखी
 • सर्व विश्वचि व्हावे सुखी  
20.2 व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)
 • व्युत्पत्ती कोश  
21 उपयोजित लेखन
 • उपयोजित लेखन  
 • पत्रलेखन  
 • सारांश लेखन  
 • जाहिरात लेखन  
 • बातमी लेखन  
 • कथालेखन  
 • निबंध लेखन  
  1. प्रसंगलेखन/अनुभवलेखन
  2. आत्मकथन
  3. वैचारिक लेखन
22 व्याकरण विभाग (भाषाभ्यास)
 • व्याकरण  
 • शब्दसंपत्ती  
  • समानार्थी शब्द  
  • विरुद्धार्थी शब्द  
  • शब्दसमूहासाठी एक शब्द  
  • लिंग बदला  
  • वचन  
  • शब्दार्थ  
 • शब्दांच्या जाती  
  • नाम  
   1. सामान्य नाम
   2. विशेष नाम
   3. भाववाचक नाम
  • सर्वनाम  
   1. पुरुषवाचक सर्वनाम
   2. दर्शक सर्वनाम
   3. संबंधी सर्वनाम
   4. सामान्य सर्वनाम
   5. आत्मवाचक सर्वनाम
  • विशेषण  
   1. गुणवाचक विशेषण
   2. संख्यावाचक विशेषण
   3. धातुसाधित विशेषण
   4. सार्वनामिक विशेषण
   5. अधि/विधि विशेषण
  • क्रियापद  
  • क्रियाविशेषण अव्यय  
  • शब्दयोगी अव्यय  
  • उभयान्वयी अव्यय  
  • केवलप्रयोगी अव्यय  
 • वाक्प्रचार व म्हणी  
 • अलंकार  
 • समास  
 • वृत्त  
 • शब्दसिद्धी  
 • प्रत्यय व उपसर्ग  
 • पारिभाषिक शब्द  
 • विरामचिन्हे  
 • लेखननियमांनुसार लेखन  
 • वाक्य तयार करा  
 • भाषांतर  
23 अपठित विभाग
 • अपठित गद्यांश  
Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×