Maharashtra State BoardHSC Commerce 11th
Advertisement

Marathi 11th HSC Commerce Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Academic year:

Syllabus

1 गद्य (Prose)
2 पद्य (Poetry)
4 भाषांतरकौशल्य
5 जाहिरातलेखन
6 सारांशलेखन
8 इंटरनेटची ओळख
  • इंटरनेटची ओळख (11th Standard) 

    (ई-पत्रव्यवहार, ब्लॉग्ज् (अनुदिनी), संकेतस्थले (वेबसईटस), ऑनलाइन वर्तमानपत्रे, युनिकोड (भारतीय भाषा)

9 वृत्तपत्रीय लेखन (बातमी, स्तंभलेखन)
10 परिभाषेचि व कोशवड्मयाची जुजबी ओळख
11 औपचारिक पत्रव्यवहार
12 परिसरातील प्रश्नशि निगडीत संवादकौशल्य
13 भाषेचे वाड्मयीन उपयोजन व प्रातिनिधिक नमूना
14 वाड्मयप्रकार
Advertisement

BooksVIEW ALL [1]

Advertisement
Share
Notifications

View all notifications
Login
Create free account


      Forgot password?
View in app×