Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

Marathi 11th HSC Science (General) Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Advertisement Remove all ads

Maharashtra State Board Syllabus For 11th Marathi: Knowing the Syllabus is very important for the students of 11th. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.

The Maharashtra State Board 11th Marathi syllabus for the academic year 2023-2024 is based on the Board's guidelines. Students should read the 11th Marathi Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.

Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus pdf 2023-2024. They will also receive a complete practical syllabus for 11th Marathi in addition to this.

Academic year:

Maharashtra State Board 11th Marathi Revised Syllabus

Maharashtra State Board 11th Marathi and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 11th Marathi Course Structure 2023-2024 With Marking Scheme

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Syllabus

Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus for भाग १ - पाठ आणि कविता

1 मामू
2 प्राणसई
3 अशी पुस्तकं
4 झाडांच्या मनात जाऊ
5 परिमळ
6 दवांत आलिस भल्या पहाटीं

Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus for भाग 2 - पाठ आणि कविता

7 ‘माणूस’ बांधूया !
8 ऐसीं अक्षरें रसिकें
9 वहिनींचा ‘सुसाट’ सल्ला
10 शब्द
11 वाङ्‌मयीन लेण्याचा शिल्पकार
12 पैंजण

Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus for भाग ३ - साहित्यप्रकार

1 हसवाफसवी
2 ध्यानीमनी
3 सुंदर मी होणार

Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus for भाग ४ - उपयोजित मराठी

1 सूत्रसंचालन
 • सूत्रसंचालन 
  • प्रास्ताविक
  • स्वरूप
  • सूत्रसंचालनाची क्षेत्रे
  • सूत्रसंचालन : एक वलयांकित व्यवसाय
  • सूत्रसंचालक होण्यासाठी पूर्वतयारी
  • सूत्रसंचालन करण्यापूर्वी
  • प्रत्यक्ष सूत्रसंचालन करताना
  • कार्यक्रमपत्रिका नमुने
2 मुद्रितशोधन
 • मुद्रितशोधन 
  • प्रास्ताविक
  • स्वरूप
  • मुद्रितशोधकाचे महत्त्व
  • मुद्रितशोधकाची भूमिका
  • मुद्रितशोधनासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये
  • मुद्रितशोधकाची साधनसामग्री
  • मुद्रितशोधनाचे तंत्र
  • संगणकावर स्पेलचेक असताना मुद्रितशोधकाची गरज काय?
  • मुद्रितशोधनाच्या खुणांचा तक्ता
3 अनुवाद
 • अनुवाद 
  • प्रास्ताविक
  • अनुवाद 
  • भाषांतर
  • अनुवाद
  • रूपांतर
  • स्वैर अनुवाद
  • अनुवादाच्या भिन्न रूपांतील फरक
  • अनुवादकाचा व्यासंग 
  • अनुवाद करताना पाळायची पथ्ये
  • अनुवादात भाषेचे महत्त्व
  • मुद्रित साहित्याच्या अनुवादाची कर्यक्षेत्रे
  • मौखिक अनुवादाची कार्यक्षेत्रे
4 अनुदिनी (ब्लॉग) लेखन
 • अनुदिनी (ब्लॉग) लेखन 
  • प्रास्ताविक
  • अनुदिनी (ब्लॉग) संकल्पना व स्वरूप
  • अनुदिनी (ब्लॉग) चा इतिहास
  • अनुदिनी (ब्लॉग) ची क्षेत्रे
  • ब्लॉग (अनुदिनी) का लिहायचा?
  • अनुदिनीसाठी (ब्लॉगसाठी) विषयाची निवड
  • चांगल्या अनुदिनीची (ब्लॉगची) वैशिष्ट्ये
  • ‘अनुदिनी’चे (ब्लॉगचे) प्रकार
  • अनुदिनी (ब्लॉग) लेखनातील महत्त्वाचे घटक/व्यक्ती/कृती
  • अनुदिनी (ब्लॉग) निर्मिती प्रक्रिया
  • ब्लॉगलेखनातील महत्त्वाचे घटक 
  • अनुदिनी (ब्लॉग) लेखन करताना पाळायची पथ्ये
  • काही अनुदिनी (ब्लॉग्ज)
  • नमुना ब्लॉग होमपेज
5 रेडिओजॉकी
 • रेडिओजॉकी 
  • प्रास्ताविक
  • रेडिओजॉकीची पार्श्वभूमी
  • रेडिओजॉकी संकल्पना
  • रेडिओजॉकीच्या कामाचे स्वरूप
  • रेडिओजॉकीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू
  • रेडिओजॉकीसाठी आवश्यक अभ्यास आणि भाषिक कौशल्ये
  • रेडिओजॉकीच्या आवाजाची आणि निवेदनाची वैशिष्ट्ये
  • संवाद- एक आवश्यक कौशल्य
  • रेडिओजॉकीच्या कार्यक्रमांचे स्वरूप
  • रेडिओजॉकीची क्षेत्रे
  • समारोप

Maharashtra State Board 11th Marathi Syllabus for भाग ५ - व्याकरण

 • व्याकरण 
 • परिशिष्टे 
  • पारिभाषिक शब्द
  • इंग्रजी आणि मराठी म्हणी
  • साहित्यिकांची टोपण नावे व पूर्ण नावे
  • साहित्यिक व त्यांच्या प्रसिद्ध रचना
  • ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त मराठी साहित्यिक
  • शब्दार्थ व वाक्प्रचार
1 शब्दशक्ती
2 काव्यगुण
3 वाक्यसंश्लेषण
4 काळ
5 शब्दभेद

Textbook SolutionsVIEW ALL [1]

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×