Advertisement Remove all ads

History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] 10th Standard [इयत्ता १० वी] SSC (Marathi Semi-English) Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Academic year:

Syllabus

1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
1.3 उपयोजित इतिहास
1.4 भारतीय कलांचा इतिहास
1.5 प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
1.6 मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
1.8 पर्यटन आणि इतिहास
1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
 • इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन 
  • मौखिक साधन
  • लिखित साधने
  • भौतिक साधने
 • काही नावाजलेली संग्रहालये 
  • लुव्र संग्रहालय, फ्रान्स 
  • ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लंड
  • नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्टरी, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
  • भारतातील संग्रहालये 
  • छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, मुंबई
 • ग्रंथालये आणि अभिलेखागार 
 • कोशवाङ्मय 
  • कोशाची आवश्यकता
  • कोशाचे प्रकार: शब्दकोश, विश्वकोश, कोशसदृश वाङ्मय, सूचिवाङ्मय.
  • कोश आणि इतिहास 
  • इतिहास विषयाशी संबंधित कोश: स्थळ कोश, विश्वकोश, भारतीय संस्कृती कोश, संज्ञा कोश.
2.1  संविधानाची वाटचाल
 • संविधानाची वाटचाल (परिचय) 
 • लोकशाही 
  • राजकीय प्रगल्भता
  • मताधिकार 
  • लोकशाही विकेंद्रीकरण
  • माहितीचा अधिकार (RTI 2005)
 • सामाजिक न्याय व समता 
  • राखीव जागांचे धोरण
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावरील अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा
  • अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी 
  • महिलांसंबंधी कायदे व प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी
 • न्यायालयाची भूमिका 
  • संविधानाची मूलभूत चौकट
  • महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय
2.2 निवडणूक प्रक्रिया
2.3 राजकीय पक्ष
2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
2.5 भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
 • भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने 
  • जमातवाद व दहशतवाद
  • डावे उग्रवादी (नक्षलवादी)
  • भ्रष्टाचार
  • राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण 
  • सामाजिक आव्हाने 
  • भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी काय करता येईल?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications
Login
Create free account


      Forgot password?
View in app×