Advertisement Remove all ads

History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] 10th Standard [इयत्ता १० वी] SSC (Marathi Semi-English) Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Advertisement Remove all ads

Maharashtra State Board Syllabus For 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]: Knowing the Syllabus is very important for the students of 10th Standard [इयत्ता १० वी]. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.

The Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] syllabus for the academic year 2023-2024 is based on the Board's guidelines. Students should read the 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.

Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] Syllabus pdf 2023-2024. They will also receive a complete practical syllabus for 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] in addition to this.

Academic year:

Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र] Course Structure 2023-2024 With Marking Scheme

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Syllabus

1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
1.3 उपयोजित इतिहास
1.4 भारतीय कलांचा इतिहास
1.5 प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
1.6 मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
1.8 पर्यटन आणि इतिहास
1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
 • इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन 
  • मौखिक साधन
  • लिखित साधने
  • भौतिक साधने
 • काही नावाजलेली संग्रहालये 
  • लुव्र संग्रहालय, फ्रान्स 
  • ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लंड
  • नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्टरी, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
  • भारतातील संग्रहालये 
  • छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, मुंबई
 • ग्रंथालये आणि अभिलेखागार 
 • कोशवाङ्मय 
  • कोशाची आवश्यकता
  • कोशाचे प्रकार: शब्दकोश, विश्वकोश, कोशसदृश वाङ्मय, सूचिवाङ्मय.
  • कोश आणि इतिहास 
  • इतिहास विषयाशी संबंधित कोश: स्थळ कोश, विश्वकोश, भारतीय संस्कृती कोश, संज्ञा कोश.
2.1  संविधानाची वाटचाल
 • संविधानाची वाटचाल (परिचय) 
 • लोकशाही 
  • राजकीय प्रगल्भता
  • मताधिकार 
  • लोकशाही विकेंद्रीकरण
  • माहितीचा अधिकार (RTI 2005)
 • सामाजिक न्याय व समता 
  • राखीव जागांचे धोरण
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावरील अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा
  • अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी 
  • महिलांसंबंधी कायदे व प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी
 • न्यायालयाची भूमिका 
  • संविधानाची मूलभूत चौकट
  • महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय
2.2 निवडणूक प्रक्रिया
2.3 राजकीय पक्ष
2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
2.5 भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
 • भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने 
  • जमातवाद व दहशतवाद
  • डावे उग्रवादी (नक्षलवादी)
  • भ्रष्टाचार
  • राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण 
  • सामाजिक आव्हाने 
  • भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी काय करता येईल?
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×