Advertisement Remove all ads

Textbook Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board

Subjects
Subjects
Popular subjects
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
< prev  1 to 17 of 17  next > 
Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

6 Chapters:
1 Section 1: Language Study
2 Section 2: Textual Passages
3 Section 3: Poetry
4 Section 4: Non-Textual Passages
5 Section 5: Writing Skill
6 Section 6: Skill Development

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

21 Chapters:
2 बोलतो मराठ
3 आजी : कुटुंबाचं आगळ
4 उत्तमलक्षण
5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर
6 वस्तू
7 गवताचे पाते
8 वाट पाहताना
9 आश्वासक चित्र
10.1 आप्पांचे पत्र
11 गोष्ट अरुणिमाची
12 भरतवाक्य
13 कर्ते सुधारक कर्वे
15.1 खोद आणखी थोडेस
15.2 वीरांगना
16 आकाशी झेप घे र
19 तू झालास मूक समाजाचा नायक
20.1 सर्व विश्वचि व्हावे सुखी
20.2 व्युत्पत्ती कोश
20.3 उपयोजित लेखन
21 अपठित गद्य
22 भाष्याभ्यास

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

6 Chapters:
1 समरुपता
2 पयथागोरसचे प्रमेर
3 वर्तुळ
4 भौमितिक रचना
5 निर्देशक भूमिती
6 त्रिकोणमिती

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

10 Chapters:
1 गुरुत्वाकर्षण
2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
4 विद्युतधारेचे परिणाम
5 उष्णता
6 प्रकाशाचे अपवर्तन
7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
8 धातुविज्ञान
9 कार्बनी संयुगे
10 अवकाश मोहीमा

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

10 Chapters:
1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती
2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1
3 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2
4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन
5 हरित ऊर्जेच्या दिशेन
6 प्राण्यांचे वर्गीकरण
7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची
8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
9 सामाजिक आरोग्य
10 आपत्ती व्यवस्थापन

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

22 Chapters:
1.1 A Teenager’s Prayer
1.2 An Encounter of a Special Kind
1.3 Basketful of Moonlight
1.4 Be SMART...!
1.5 His First Flight
2.1 You Start Dying Slowly ...
2.2 The Boy who Broke The Bank
2.3 The Twins
2.4 An Epitome of Courage
2.5 Book Review - Swami and Friends
2.6 World Heritage
3.1 If ...
3.2 A Lesson in Life from a Beggar
3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening
3.4 Let us March!
3.5 The Alchemy of Nature
4.1 The World is Mine
4.2 Bholi
4.3 O Captain ! My Captain!
4.4 Unbeatable Super Mom - Mary Kom
4.5 Joan of Arc
4.6 A Brave Heart Dedicated to Science and Humanity

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

22 Chapters:
1.01 भारत महिमा
1.02 लक्ष्मी
1.03 वाह रे ! हमदर्द
1.04 मन (पूरक पठन)
1.05 गोवा : जैसा मैंने देखा
1.06 गिरिधर नागर
1.07 खुला आकाश (पूरक पठन)
1.08 गजल
1.09 रीढ़ की हड्डी
1.1 ठेस (पूरक पठन)
1.11 कृषक का गान
2.01 बरषहिं जलद
2.02 दो लघुकथाएँ (पूरक पठन)
2.03 श्रम साधना
2.04 छापा
2.05 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति
2.06 हम इस धरती की संतति हैं (पूरक पठन)
2.07 महिला आश्रम
2.08 अपनी गंध नहीं बेचूँगा
2.09 जब तक जिंदा रहूँ, लिखता रहूँ
2.1 बूढ़ी काकी (पूरक पठन)
2.11 समता की ओर

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

25 Chapters:
1 जय जय हे भारत देशा
2 बोलतो मराठी
3 आजी : कुटुंबाचं आगळ
4 उत्तमलक्षण
5.1 वसंतहृदय चैत्र
5.2 बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर
6 वस्तू
7 गवताचे पाते
8 वाट पाहताना
9 आश्वासक चित्र
10.1 आप्पांचे पत्र
10.2 मनक्या पेरेन लागा
11 गोष्ट अरुणिमाची
12 भरतवाक्य
13 कर्ते सुधारक कर्वे
14 काळे केस
15.1 खोद आणखी थोडेसे
15.2 वीरांगना
16 आकाशी झेप घे रे
17 सोनाली
18 निर्णय
19 तू झालास मूक समाजाचा नायक
20.1 सर्व विश्वचि व्हावे सुखी
20.2 व्युत्पत्ती कोश
20.3 उपयोजित लेखन

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

11 Chapters:
1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
1.3 उपयोजित इतिहास
1.5 प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
1.7 खेळ आणि इतिहास
1.8 पर्यटन आणि इतिहास
1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
2.1 संविधानाची वाटचाल
2.2 निवडणूक प्रक्रिया
2.3 राजकीय पक्ष
2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

14 Chapters:
1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
1.3 उपयोजित इतिहास
1.4 भारतीय कलांचा इतिहास
1.5 प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
1.6 मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
1.7 खेळ आणि इतिहास
1.8 पर्यटन आणि इतिहास
1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
2.1 संविधानाची वाटचाल
2.2 निवडणूक प्रक्रिया
2.3 राजकीय पक्ष
2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
2.5 भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

4 Chapters:
1 दोन चलातील रेषीय समीकरणे
2 वर्गसमीकरणे
3 अंकगणित श्रेढी
5 संभाव्यता

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

6 Chapters:
1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
2 वर्गसमीकरणे
3 अंकगणित श्रेढी
4 अर्थनियोजन
5 संभाव्यता
6 सांख्यिकी

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

7 Chapters:
1 समरूपता
2 पायथागोरसचे प्रमेय
3 वर्तुळ
4 भौमितिक रचना
5 निर्देशक भूमिती
6 त्रिकोणमिती
7 महत्त्वमापन

Author: Scert Maharashtra Question Bank
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

9 Chapters:
1 क्षेत्रभेट
2 स्थान-विस्तार
3 प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
4 हवामान
5 नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
6 लोकसंख्या
7 मानवी वस्ती
8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

9 Chapters:
1 क्षेत्रभेट
2 स्थान -विस्तार
3 प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
4 हवामान
5 नैसर्गि क वनस्पती व प्राणी
6 लोकसंख्या
7 मानवी वस्ती
8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

10 Chapters:
1 गुरुत्वाकर्षण
2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
4 विद्युतधारेचे परिणाम
5 उष्णता
6 प्रकाशाचे अपवर्तन
7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
8 धातुविज्ञान
9 कार्बनी संयुगे
10 अवकाश मोहीमा

Author: Balbharati
Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

10 Chapters:
1 आनुवंशिकता व उत्क्रांती
2 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1
3 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2
4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन
5 हरित ऊर्जेच्या दिशेन
6 प्राण्यांचे वर्गीकरण
7 ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची
8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
9 सामाजिक आरोग्य
10 आपत्ती व्यवस्थापन

< prev  1 to 17 of 17  next > 
View all subjects' Textbook Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी]
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×