HSC Arts (Marathi Medium) 12th Standard Board Exam [इयत्ता १२ वि] - Maharashtra State Board Textbook Solutions

Advertisements
Subjects
Subjects
Popular subjects
Advertisements
Advertisements
< prev  1 to 5 of 5  next > 

1 सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय
2 उपयोगिता विश्लेषण
3.1 मागणीचे विश्लेषण
3.2 मागणीची लवचिकता
4 पुरवठा विश्लेषण
5 बाजाराचे प्रकार
6 निर्देशांक
7 राष्ट्रीय उत्पन्न
8 भारतातील सार्वजनिक वित्तव्यवहार
9 भारतातील नाणेबाजार आणि भांडवलबाजार
10 भारताचा विदेशी व्यापार

1 लोकसंख्या - भताग १
2 लोकसंख्या - भताग २
3 मानवी वस्ती आणि भूमी उपयोजन
4 प्राथमिक आर्थिक क्रिया
5 द्वितीयक आर्थिक क्रिया
6 तृतीयक आर्थिक क्रिया
7 प्रदेश आणि प्रादेशिक विकास
8 भूगोल : स्वरूप व व्याप्ती

1 युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास
2 युरोपीय वसाहतवाद
3 भारत आणि युरोपीय वसाहतवाद
4 वसाहतवाद आणि मराठे
5 भारत : सामाजिक व धार्मिक सुधारणा
6 वसाहतवादविरुद्ध भारतीयांचा संघर्ष
7 भारत : निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण
8 जागतिक महायुद्धे आणि भारत
9 जग : निर्वसाहतीकरण
10 शीतयुद्ध
11 बदलता भारत - भाग १
12 बदलता भारत - भाग २

1 Advanced HTML5
2 E-Commerce and E-Governance
3 Basics of Audio and Video editing
4 Recent Technologies in IT (3D Printing, AR & VR, 5G)
5 Open Street Map (OSM)
6 Digital Marketing

1 १९९१ नंतरचे जग
2 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
3 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्
4 समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
5 समकालीन भारत : सुशासन
6 भारत आणि जग

< prev  1 to 5 of 5  next > 
View all subjects' Textbook Solutions for HSC Arts (Marathi Medium) 12th Standard Board Exam [इयत्ता १२ वि]
Advertisements
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×