Advertisement Remove all ads

SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
< prev  41 to 60 of 316  next > 

प्राचीन काळी विविध देशांमध्ये बातम्या व संदेश कसे पोहचविले जात असत?

[0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Chapter: [0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Concept: प्रसारमाध्यमांची ओळख

२९ ऑगस्ट हा ______ यांचा जन्मदिवस राष्ट्रीय क्रीडादिवस म्हणून पाळला जातो. 

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

इटलीतील ______ शहराच्या उत्खननात एक भारतीय हस्तिदंती बाहुली सापडली.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

क्रिकेट सामन्यांचे मराठी भाषेतील समालोचन पूर्वी बाळ ज. पंडित करत असत. आकाशवाणीवरून हे धावते वर्णन ऐकण्यासाठी लोक जिवाचा कान करत असत. हे समालोचन करताना बाळ पंडित त्या मैदानाचा इतिहास, खेळाडूंचा इतिहास, खेळाशी संबंधित असणाऱ्या आठवणी आणि पूर्वीचे विक्रम यांची माहिती देत असत. त्यांना खेळाचे आणि खेळाच्या इतिहासाचे उत्तम ज्ञान असल्यामुळे त्यांचे समालोचन रंजक व्हायचे.

१. क्रिकेट सामन्यांचे मराठी भाषेतील समालोचक कोण होते?

२. बाळ ज. पंडित यांना कशाचे उत्तम ज्ञान होते?

३. बाळ ज. पंडित यांच्या समालोचनाची वैशिष्ट्ये लिहा. 

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

भारतातील खेळाच्या साहित्याच्या इतिहासाविषयी माहिती लिहा.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

सोळाव्या शतकातील ______ हा नकाशा आरेखक म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

थोडक्यात टिपा लिहा.

पर्यटनाची परंपरा 

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा व लिहा.

[0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Chapter: [0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Concept: इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन

लिखित साधनांच्या जतनासाठी उपयुक्त प्रशिक्षणाबद्दल सविस्तर माहिती द्या?

[0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Chapter: [0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Concept: इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन

______ भारताचे पहिले मतदार ठरले.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. 

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

ओघ तक्ता पूर्ण करा.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

______ यांना 'भारताचे जलपुरुष' या नावाने ओळखले जाते. 

[0.024] सामाजिक व राजकीय चळवळी
Chapter: [0.024] सामाजिक व राजकीय चळवळी
Concept: सामाजिक व राजकीय चळवळी (परिचय)

______ चे मुख्य ध्येय हे सत्ता प्राप्ती असते. 

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

कालरेषा पूर्ण करा. (राजकीय पक्ष आणि स्थापना वर्ष):

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

हितोपदेश या संस्कृत ग्रंथाचा जर्मन भाषेत अनुवाद ______ यांनी केला.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखन : विविध तात्त्विक प्रणाली

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

प्रादेशिक इतिहासलेखनाला चालना मिळाली.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखन : विविध तात्त्विक प्रणाली

मार्क्सवादी इतिहासलेखन म्हणजे काय?

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखन : विविध तात्त्विक प्रणाली

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचे इतिहास लेखनातील योगदान स्पष्ट करा.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखन : विविध तात्त्विक प्रणाली
< prev  41 to 60 of 316  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×