Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
< prev  21 to 40 of 316  next > 

लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

डाव्या उग्रवादी चळवळीत आज शेतकरी व आदिवासी यांच्या समस्यांचे महत्त्व वाढत आहे.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

निवडणुकीतील भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरचा विश्वास उडू शकतो.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

संकल्‍पना स्‍पष्‍ट करा.

डावे उग्रवादी

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

संकल्‍पना स्‍पष्‍ट करा.

भ्रष्टाचार

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

भारतात लोकशाहीच्या यशासाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत?

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्यामुळे कोणते परिणाम होतात?

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

राजकीय प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात?

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा. 

[0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Chapter: [0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

[0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Chapter: [0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)

टिपा लिहा.

इतिहासकार

[0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Chapter: [0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

इतिहास संशोधनामध्ये प्रायोगिक पद्धती आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण यांचा अवलंब करणे शक्य नसते.

[0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Chapter: [0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)

दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

       ऐतिहासिक घटनांच्या लिखित नोंदी करण्याची परंपरेची सुरुवात मेसोपोटेमियातील सुमेर संस्कृतीमध्ये झाली, असे सद्यपरिस्थितीत म्हणता येईल. सुमेर राज्यात होऊन गेलेले राजे, यांच्यामधील संघर्षाच्या कहाण्या यांची वर्णने तत्कालीन शिलालेखामध्ये जतन केलेली आहेत. त्यातील सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख सुमारे ४५०० वर्षांपूर्वी सुमेर मधील दोन राज्यांमध्ये झालेल्या युद्धाची नोंद करणारा असून तो सध्या फ्रान्समधील लुव्र या जगप्रसिद्ध संग्रहालयात ठेवला आहे.

१. ऐतिहासिक घटनांच्या लिखित नोंदी करण्याची परंपरा कोणत्या संस्कृतीत झाली?

२. सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख कोणत्या संग्रहालयात आहे?

३. शिलालेख हे इतिहासाचे साधन कसे ठरते यावर तुमचे मत व्यक्त करा.

[0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Chapter: [0.011000000000000001] इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
Concept: इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा (परिचय)

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा. 

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

 

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

राजतरंगिणी हा ग्रंथ शास्त्रशुद्ध इतिहासलेखनाच्या आधुनिक संकल्पनेशी जवळचे नाते सांगतो.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

गोविंद सखाराम सरदेसाई यांना रियासतकार म्हणून ओळखले जाते. 

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

सोहगौडा ताम्रपट

      हा ताम्रपट सोहगौडा (जिल्हा गोरखपूर, उत्तर प्रदेश) येथे सापडला. हा ताम्रपट मौर्य काळातील असावा, असे मानले जाते. ताम्रपटावरील कोरीव लेख ब्रह्मी लिपीत आहे. लेखाच्या सुरुवातीला जी चिन्हे आहेत त्यातील पारासहित असलेला वृक्ष, तसेच पर्वत (एकावर एक असलेल्या तीन कमानी) ही चिन्हे प्राचीन आहत नाण्यांवरही आढळतात. चार खांबांवर उभे असलेले दुमजली इमारतीप्रमाणे दिसणारे चिन्ह कोठारघरांचे निदर्शक असावेत, असे अभ्यासकांचे मत आहे. या कोठारघरांमधील धान्य जपून वापरण्यात यावे असा आदेश या लेखात दिला आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, या संदर्भातील हा आदेश असावा, असे मानले जाते.

१. सोहगौडा ताम्रपट कोणत्या राज्यात सापडला?

२. सोहगौडा ताम्रपटावर आढळणारी चिन्हे आणखी कोठे आढळतात?

३. सोहगौडा ताम्रपटाद्वारे कोणता इतिहास समजतो?

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

प्राचीन भारतीय इतिहास लेखनाचा आढावा पुढील मुद्द्यांच्या आधारे घ्या.

१. मौखिक परंपरा

२. कोरीव लेख

३. लिखित साहित्य

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

टिपा लिहा.

उपयोजित इतिहास

[0.013000000000000001] उपयोजित इतिहास
Chapter: [0.013000000000000001] उपयोजित इतिहास
Concept: उपयोजित इतिहास म्हणजे काय ?
< prev  21 to 40 of 316  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×