Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
< prev 1 to 20 of 316 next > 

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याचे पहिले सरसंचालक ______ हे होत.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

बखर हा ऐतिहासिक साहित्यातील महत्त्वाचा प्रकार आहे.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

टीपा लिहा.

मराठा चित्रशैली

[0.013999999999999999] भारतीय कलांचा इतिहास
Chapter: [0.013999999999999999] भारतीय कलांचा इतिहास
Concept: कला म्हणजे काय ?

टीपा लिहा.

वर्तमानपत्रांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील कार्य

[0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Chapter: [0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Concept: प्रसारमाध्यमांची ओळख

टीपा लिहा.

मनोरंजनाची आवश्यकता

[0.016] मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
Chapter: [0.016] मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
Concept: मनोरंजनाची आवश्यकता

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा:

खेळण्यांद्वारे इतिहासावर प्रकाश पडतो.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

खेळ आणि इतिहास यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करा.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

कुकने ______ विकण्याचा एजन्सी व्यवसाय सुरू केला.

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

टिपा लिहा.

पर्यटनाची परंपरा.

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

टीपा लिहा.

मार्को पोलो

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

[0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Chapter: [0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Concept: इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.

[0.021] संविधानाची वाटचाल
Chapter: [0.021] संविधानाची वाटचाल
Concept: संविधानाची वाटचाल (परिचय)

स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ______ यांची नेमणूक झाली.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष शासन व जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. 

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष या सामाजिक संघटनाच असतात.

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

आघाडी शासनातून अस्थिरता निर्माण होते.

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

लोकशाहीमध्ये _______ निवडणुकीत सामील होऊन सत्तेत प्रवेश करतात.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

जगातील सर्वच लोकशाही राष्ट्रांपुढील मोठे आव्हान म्हणजे ______.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
< prev 1 to 20 of 316 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×