Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board - Geography [भूगोल]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Geography [भूगोल]
< prev  21 to 40 of 245  next > 

खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा.

बिहार, टोकॅटींन्स, पर्नाब्युकाे, अलाग्वास, पूर्व महाराष्ट्र, राजस्थानचा पश्चिम भाग, गुजरात, रिओ ग्राँडे दो नॉर नॉर्ते, पराईबा, पश्चिम घाट, पूर्व हिमालय, पश्चिम आंध्रप्रदेश, रोराईमा, ॲमेझोनास, पश्चिम बंगाल, रिओ ग्राँडे दो सुल, सांता कॅटरिना, गोवा.

प्रदेश भारत ब्राझील
जास्त पावसाचे    
मध्यम पावसाचे    
कमी पावसाचे    
[0.04] हवामान
Chapter: [0.04] हवामान
Concept: हवामान

भौगोलिक कारणे लिहा:

मॅनॉस शहराच्या तापमान कक्षेत वर्षभरात खूप मोठा बदल होत नाही.

[0.04] हवामान
Chapter: [0.04] हवामान
Concept: हवामान

"नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी" या पाठात दिलेली माहिती, आकृत्या नकाशे यांच्या आधारे माहिती भरा.

.क्र. वनांचा प्रकार गुणधर्म भारतातील प्रदेश ब्राझीलमधील प्रदेश
१. उष्ण कटिबंधीय वने १. रुंदपर्णी सदाहरित वृक्ष    
२. निम वाळवंटी काटेरी वने

१.

२.

   
३. ‘सॅव्हाना’ १. तुरळक झुडपांसारखी झाडे/तुरळक झुडपे व अवर्षण प्रतिकारक गवत    
४. उष्ण कटिबंधीय निम पानझडी १. मिश्र स्वरूपाच्या वनस्पती    
५. गवताळ प्रदेश १. अर्जेंटिनातील 'पंपास' प्रमाणे गवताळ प्रदेश    
[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

जोड्या जुळवा.

गट अ गट ब
(अ) सदाहरित वने (i) सुंद्री
(आ) पानझडी वने (ii) पाईन
(इ) समुद्रकाठची वने (iii) पाऊ ब्रासील
(ई) हिमालयीन वने (iv) खेजडी
(उ) काटेरी व झुडपी वने (v) साग
  (vi) आमर
  (vii) साल
[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

ब्राझील व भारतातील नैसर्गिक वनप्रकारांतील फरक सांगा.

[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

ब्राझील आणि भारतातील वन्य प्राणिजीवन व नैसर्गिक वनस्पती यांचा सहसंबंध स्पष्ट करा.

[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

ब्राझीलला व भारताला कोणत्या पर्यावरणीय समस्यांना तोंड दयावे लागते?

[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

भौगोलिक कारणे लिहा.

हिमालयाच्या उंच भागात वनस्पतींची संख्या विरळ आढळते.

[0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Chapter: [0.05] नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

खालील विधान चूक की बरोबर ते सांगा. चुकीच विधान दुरुस्त करा.

भारतापेक्षा ब्राझीलमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे.

[0.06] लोकसंख्या
Chapter: [0.06] लोकसंख्या
Concept: लोकसंख्या

भारत व ब्राझील या देशांच्या लोकसंख्या वितरणातील साम्य व फरक स्पष्ट करा.

[0.06] लोकसंख्या
Chapter: [0.06] लोकसंख्या
Concept: लोकसंख्या

लोकसंख्या वितरण आणि हवामान यांचा सहसंबंध उदाहरणे देऊन स्पष्ट करा.

[0.06] लोकसंख्या
Chapter: [0.06] लोकसंख्या
Concept: लोकसंख्या

लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या पुढील घटकांचे अनुकूल प्रतिकूल अशा गटांत वर्गीकरण करा.

सागरी सान्निध्य, रस्त्यांची कमतरता, समशीतोष्ण हवामान, उदयोगधंद्यांची उणीव, नवीन शहरे आणि नगरे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वने, खनिजे, निम-शुष्क हवामान, शेतीस उपयुक्त जमीन.

[0.06] लोकसंख्या
Chapter: [0.06] लोकसंख्या
Concept: लोकसंख्या

भौगोलिक कारणे लिहा.

लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे.

[0.06] लोकसंख्या
Chapter: [0.06] लोकसंख्या
Concept: लोकसंख्या

भौगोलिक कारणे लिहा.

पाण्याची उपलब्धता हा लोकवस्तीस चालना देणारा प्रमुख घटक आहे.

[0.07] मानवी वस्ती
Chapter: [0.07] मानवी वस्ती
Concept: मानवी वस्ती

गंगा नदीचे खोरे आणि ॲमेझॉन नदीचे खोरे यांतील मानवी वस्त्यांबाबत फरक स्पष्ट करा.

[0.07] मानवी वस्ती
Chapter: [0.07] मानवी वस्ती
Concept: मानवी वस्ती

मानवी वस्त्यांची वाढ विशिष्ट स्थानीच झालेली का आढळते?

[0.07] मानवी वस्ती
Chapter: [0.07] मानवी वस्ती
Concept: मानवी वस्ती

ब्राझीलमधील कोणते घटक पर्यटकांना अधिक आकर्षित करतात?

[0.09] पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
Chapter: [0.09] पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
Concept: ब्राझीलमधील पर्यटन स्थळे

भौगोलिक कारणे लिहा.

ब्राझीलमध्ये पर्यावरणस्नेही पर्यटनाचा अधिक विकास केला जात आहे.

[0.09] पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
Chapter: [0.09] पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
Concept: ब्राझीलमधील पर्यटन स्थळे

क्षेत्रभेटीसाठी उपयुक्त साहित्य नाही.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी बनवा.

क्र. 'अ' 'ब' 'क'
१. भारत नृत्यप्रकार राजधानी
२. सांबा लोकप्रिय खेळ कर्कवृत्त
३. क्रिकेट भारताच्या मध्यातून ब्रझील
४. वृत्त स्थिती नवी दिल्ली भारत
[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक
< prev  21 to 40 of 245  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×