SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Geography [भूगोल]
< prev  1 to 20 of 271  next > 

तुम्ही केलेल्या क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

कारखान्यास भेट देण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

Advertisement Remove all ads

क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे कराल?

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोणते साहित्य घ्याल?

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

थोडक्यात उत्तरे दया.

क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहा. अयोग्य विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारताच्या मध्यातून मकरवृत्त गेले आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहाअयोग्य विधान दुरुस्त  करून लिहा:

भारताच्या आग्नेयेस पाकिस्तान हे राष्ट्र आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहा. अयोग्य विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारताच्या दक्षिण भूभागास द्वीपकल्प म्हणतात.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

थोडक्यात उत्तरे लिहा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आणि ब्राझील या देशांना कोणत्या समस्यांना तोंड दयावे लागले?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

भारताचे सर्वांत दक्षिणेकडील टोक ________ नावाने ओळखले जाते.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

दोन्ही देशांतील राजवट ______ प्रकारची आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

खालीलपैकी कोणता आकार भारताचा किनारी भाग योग्यप्रकारे दर्शवतो?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

गोलार्धांचा विचार करता खालील पर्यायांपैकी भारत कोणत्या गोलार्धात आहे?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

अरवली पर्वताच्या पायथ्याशी ________.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भारत व ब्राझीलच्या प्राकृतिक रचनेतील फरक सांगा.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भारताच्या मैदानी प्रदेशाची वैशिष्ट्ये कोणती?

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

टिपा लिहा.

हिमालय

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारताच्या पश्चिम व पूर्व किनारपट्ट्यांमध्ये विषमता आढळते.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

अचूक गट ओळखा:

भारताच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना खालील पठारे क्रमवार आढळतात.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना
< prev  1 to 20 of 271  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Algebra
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] English (Second/Third Language)
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geometry
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi (Second/Third Language) [हिंदी (दूसरी/तीसरी भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi - Composite [हिंदी - संयुक्त]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 1
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 2
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×