SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
< prev  1 to 20 of 351  next > 

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याचे पहिले सरसंचालक ______ हे होते.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

बखर हा ऐतिहासिक साहित्यातील महत्त्वाचा प्रकार आहे.

[0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Chapter: [0.012] इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

टीपा लिहा.

मराठा चित्रशैली

[0.013999999999999999] भारतीय कलांचा इतिहास
Chapter: [0.013999999999999999] भारतीय कलांचा इतिहास
Concept: कला म्हणजे काय ?

टीपा लिहा.

वर्तमानपत्रांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील कार्य

[0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Chapter: [0.015] प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास
Concept: प्रसारमाध्यमांची ओळख

टीपा लिहा.

मनोरंजनाची आवश्यकता

[0.016] मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
Chapter: [0.016] मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
Concept: मनोरंजनाची आवश्यकता

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा:

खेळण्यांद्वारे इतिहासावर प्रकाश पडतो.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

खेळ आणि इतिहास यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करा.

[0.017] खेळ आणि इतिहास
Chapter: [0.017] खेळ आणि इतिहास
Concept: खेळ आणि इतिहास (परिचय)

कुकने ______ विकण्याचा एजन्सी व्यवसाय सुरू केला.

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

टिपा लिहा.

पर्यटनाची परंपरा.

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

टीपा लिहा.

मार्को पोलो

[0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Chapter: [0.018000000000000002] पर्यटन आणि इतिहास
Concept: पर्यटनाची परंपरा

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

विविध विषयांमधील कृतींसाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

[0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Chapter: [0.019] ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
Concept: इतिहासाची साधने आणि त्यांचे जतन

स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ______ यांची नेमणूक झाली.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

[0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Chapter: [0.022000000000000002] निवडणूक प्रक्रिया
Concept: निवडणूक प्रक्रिया (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष शासन व जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. 

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

राजकीय पक्ष या सामाजिक संघटनाच असतात.

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

आघाडी शासनातून अस्थिरता निर्माण होते.

[0.023] राजकीय पक्ष
Chapter: [0.023] राजकीय पक्ष
Concept: राजकीय पक्ष (परिचय)

लोकशाहीमध्ये _______ निवडणुकीत सामील होऊन सत्तेत प्रवेश करतात.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

जगातील सर्वच लोकशाही राष्ट्रांपुढील मोठे आव्हान म्हणजे ______.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते.

[0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.025] भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
Concept: भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
< prev  1 to 20 of 351  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] English (Second/Third Language)
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi (Second/Third Language) [हिंदी (दूसरी/तीसरी भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi - Composite [हिंदी - संयुक्त]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×