Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Geography [भूगोल]
< prev 1 to 20 of 245 next > 

तुम्ही केलेल्या क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

कारखान्यास भेट देण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे कराल?

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोणते साहित्य घ्याल?

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

थोडक्यात उत्तरे दया.

क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा.

[0.01] क्षेत्रभेट
Chapter: [0.01] क्षेत्रभेट
Concept: क्षेत्रभेट

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहा. अयोग्य विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारताच्या मध्यातून मकरवृत्त गेले आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहाअयोग्य विधान दुरुस्त  करून लिहा:

भारताच्या आग्नेयेस पाकिस्तान हे राष्ट्र आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

खालील विधान योग्य की अयोग्य ते लिहा. अयोग्य विधान दुरुस्त करून लिहा:

भारताच्या दक्षिण भूभागास द्वीपकल्प म्हणतात.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

थोडक्यात उत्तरे लिहा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत आणि ब्राझील या देशांना कोणत्या समस्यांना तोंड दयावे लागले?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

भारताचे सर्वांत दक्षिणेकडील टोक ________ नावाने ओळखले जाते.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

दोन्ही देशांतील राजवट ______ प्रकारची आहे.

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

खालीलपैकी कोणता आकार भारताचा किनारी भाग योग्यप्रकारे दर्शवतो?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

गोलार्धांचा विचार करता खालील पर्यायांपैकी भारत कोणत्या गोलार्धात आहे?

[0.02] स्थान-विस्तार
Chapter: [0.02] स्थान-विस्तार
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक

अचूक पर्याय निवडून वाक्य लिहा.

अरवली पर्वताच्या पायथ्याशी ________.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भारत व ब्राझीलच्या प्राकृतिक रचनेतील फरक सांगा.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भारताच्या मैदानी प्रदेशाची वैशिष्ट्ये कोणती?

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

टिपा लिहा.

हिमालय

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारताच्या पश्चिम व पूर्व किनारपट्ट्यांमध्ये विषमता आढळते.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना

अचूक गट ओळखा:

भारताच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना खालील पठारे क्रमवार आढळतात.

[0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Chapter: [0.03] प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना
< prev 1 to 20 of 245 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board Geography [भूगोल]. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×