Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 7th Standard - Maharashtra State Board - Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  21 to 40 of 275  next > 

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

रानमेवा कुठे उगवला आहे?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

कवी गुण्यागोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा.

गहू, ज्वारीच्या राशीच राशी शेतात पडल्या आहेत.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा.

काळ्याभोर मातीतून टपोरे, दाणेदार असे खूप सारे धान्य पिकते.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा.

शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा.

रानातला रानमेवा एकमेकांना देत, घेत आनंदाने खाऊया.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन थोडक्यात लिहा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

रानमेवा कशाला म्हणतात? रानमेव्यात कोणती फळे येतात, याविषयी कुटुंबातील व्यक्तींशी चर्चा करा.

[0.04] लेखन
Chapter: [0.04] लेखन
Concept: लेखन (7th Standard)

खालील दिलेल्या पर्यायांतून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा.

काळ्याशार मातीतुनी मोती-पवळ्याची __________

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील दिलेल्या पर्यायांतून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा.

घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली _________

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील दिलेल्या पर्यायांतून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा.

दूर उडुनिया जाता, आसू येती ________

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

लाकडाची - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

केळीचा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

पक्ष्यांचा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

प्राण्यांचा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

मुलांचा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

समूहदर्शक शब्दाची यादी करा.

उदा. धान्याची रास

द्राक्षांचा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी शेवट समान असणारा कवितेतील शब्द लिहा.

सांडलं - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी शेवट समान असणारा कवितेतील शब्द लिहा.

रास - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)
< prev  21 to 40 of 275  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×