Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 6th Standard - Maharashtra State Board - Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  21 to 40 of 404  next > 

तुम्ही एखादे चांगले काम केले आहे, त्या प्रसंगाचे अनुभवलेखन करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

तुमच्या घरातील व्यक्तींबरोबर सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही कशी मजा करता ते लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

सळसळ-

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

भुरभुर-

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

लुकलुक-

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

खडखड-

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

हे शब्द असेच लिहा.

उद्या, उन्हाने, तल्लीन, स्टेशन, स्वागत, वाऱ्यांच्या, तेवढ्यात, येणाऱ्या, रस्त्याला, कोंबड्यांचा, स्पर्श, प्रेमळ, दुसऱ्या, कैऱ्या, सुट्टी, आंब्याच्या.
[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्द आपण कधी वापरतो?

कृपया, माफ करा, आभारी आहे.
[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

बाबांचा सदरा उसवला.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

सुमनने गुलाबाचे रोपटे लावले.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

पाकिटात पैसे नव्हते.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

मुले बागेत खेळत होती.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

समोरून बैल येत होता.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

सरिता व फरिदा चांगल्या मैत्रिणी आहेत.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा.

पंकजने परीक्षेत पहिला नंबर मिळवला.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

विजा केव्हा चमकल्या?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुटलेला वारा कसा होता?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी काय केले?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चडफड का केली?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)
< prev  21 to 40 of 404  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×