Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

SSC (English Medium) 5th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  41 to 60 of 371  next > 

निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.

तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

छत्रीचे चित्र काढा. रंगवा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

पावसात भिजू नये, यासाठी तुम्ही काय काय वापरता?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

______ घेऊ सावली.
______ पासुन जगणे.  

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

______ एक शिकूया.
______ जीव जगूया.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

सूर्य 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

चंद्र 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

तारा 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

फूल 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

कोकीळ 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

झरा 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

झाड 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेतील कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा.

माती

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

कवितेत 'चमचम' शब्द आलेला आहे. यासारखे शब्द माहीत करून घ्या व लिहा.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (5th Standard)

सिंह आणि बेडूक या गोष्टीतील प्राण्यांची नावे सांगा व लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

सिंह व बेडूक यांमध्ये हुशार कोण, ते सांगा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

बैलांच्या सणाला काय म्हणतात?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

बैलांना कसे सजवले आहे?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

बैलांची नावे कोणती आहेत?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)
< prev  41 to 60 of 371  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×